Arkiv

Archive for the ‘Filosofi’ Category

Emancipation

Hur är det med kvinnornas s.k. emancipation?

”Kvinnor blir aldrig självständiga, de byter bara lojalitet”

Det märker vi ju i dessa tider.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

Annonser

Vad hände med det gamla goda Amerika?

Vad hände med det gamla goda Amerika?

Rick Santorum, Rush Limbaugh och Mitt Romney har en skruv lös!

Dels säger dem att man bör förbjuda abort i USA. Dels säger dem att man bör förbjuda preventivmedel i USA. Ok för att man vill förbjuda aborter totalt, det kan jag förstå på något sätt. Men att samtidigt förbjuda preventivmedel??? Behöver världen verkligen fler små Rush Limbaughar?

Vad kommer att hända om man förbjuder abort och preventivmedel på samma gång? Först och främst så kommer många kvinnor, speciellt yngre kvinnor, att göra illegala aborter eller resa utomlands för att göra abort om de är välbeställda. De som inte kan resa utomlands kommer att riskera döden. En annan sak som kommer att hända är att man sätter alla spelregler om ”sista förbrukningsdag” eller ”bäst före dag” åt sidan vad det gäller aborter, och alla lagar som reglerar senaste abortvecka kommer att fara ut genom fönstret. Om man inte följer lagen om förbud mot abortering av foster, så varför skulle man i sin desperation följa lagen om senaste abortvecka, i synnerhet som den inte finns kvar längre? Att leta efter en bra abortkvacksalvare tar extra tid i anspråk och flickorna riskerar att ”gå över tiden” bara på grund av det.

Jag försöker att spilla mitt krut på 8-veckorsregeln vad gäller sista abortdag istället, man kan kräva så pass mycket ansvar av kvinnor att de pallrar sig till abortkliniken inom loppet av 2 månader från det att de upptäcker att mensen har upphört, i alla fall. 18 veckor är rena rama mordet. 12 veckor är illa nog det. En liten insekt har en hjärnkapacitet som en kraftfull dator, vad ska då inte ett ofullgånget tolvveckorsfoster ha!? Ultraljudsfilmen i länken visar ett tolvveckorsfoster som slåss för sitt liv när det aborteras. http://www.youtube.com/watch?v=xvshMADC7s0 Det bevisar att ett tolv veckors foster har ett känsloliv och abstrakt tänkande, och inte bara är en cellklump.

Att enbart förbjuda preventivmedel är rent dumt. Vill man då öka på antalet aborter utav bara helvete? Det är ju värre än att Obama är för sena aborter!

Jag känner att Rush Limbaugh enbart tänker på sina egna känslor versus kvinnor som lever ”fel” liv när han vill förbjuda både preventivmedel och aborter, för det är rent ologiskt, rent av patetiskt. Han tänker inte alls på barnen. Vad hände med det gamla goda Amerika, Reagans Amerika?

Citat av Ronald Reagan:

“Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn’t pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same.” Citat; Ronald Reagan

 “If we ever forget that we are One Nation Under God, then we will be a nation gone under.” Citat; Ronald Reagan  

“We are never defeated unless we give up on God.” Citat; Ronald Reagan

Ni är nu defeated sedan ett antal år tillbaka till 2001-2003 någon gång, och införandet av statstortyr!

Citat av Roger Klang:

Dubya didn´t hold water! Waterboarding was the Trojan horse of the Islamist´s, that´s how they got their ungodly philosophy into good people´s heads. Citat; Roger Klang

No single man can retract this recently embeded immoral ungodlyness in a large part of the American population, not even Obama!

Big parts of America have lost their sense of fairness.

”IN GOD WE TRUST” Att förespråka waterboarding är inte att förlita sig på Gud, så som det står på deras dollarmynt och sedlar!

USA tror att de har närmat sig Gud, men de har fjärmat sig ifrån Gud!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 14 mars 2012

Tolerans

Tolerans

Vad är tolerans, och är tolerans av allt, enligt relativismens synsätt, något eftersträvansvärt. Är relativismen[1] rent av ondska? Bör vi tolerera relativismen, och om vi gör det – bör vi automatiskt tolerera det relativisterna tolererar? Mitt svar på det är att relativisten formulerar åsikter generellt och skall därför tolereras så länge han följer lagen och inte kastar gatsten genom fönstren till charkuteriet, eller kastar färg på pälsklädda flanörer, eller släpper ut minkar från minkfarmer, eller misshandlar politiska opponenter. Men dem eller det som relativisten försvarar; kannibalism, islamism, kvinnoförtryck, personligt våld skall eller bör inte tolereras. För att inte hamna i den gruppen av människor som begränsar andras liv så bör den teologiska universalisten[2] inte svara med personligt våld annat än om han blir fysiskt attackerad, så att han inte blir en intolerabel person enligt hans egna värderingar. Relativisten är i regel inte egentligen relativist, eftersom han oftast inte tolererar den egna gruppen män, utan enbart andra kulturers män hur onda dessa än är. Ja, det finns ondska, större delen av världens män är onda! Dessvärre kan vi inte göra någonting åt det utan att själva hemfalla åt ondska. Kill them all, and let God sort them out, är ett ondskefullt människofilosofiskt ställningstagande. Bara Gud och dem han har utsett kan sort them out i nästa liv, men bara människor kills them all i detta livet. Och Ja, relativisten är i regel ond, men det kan jag inte göra någonting åt.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 10 mars 2012


[1] Relativism = alla kulturella handlingar har samma värde och existensberättigande.

[2] Teologisk Universialism = det finns en absolut sanning.

Mormonerna i Utah. ”Nu ska jag göra Guds verk!”

12 maj, 2011 2 kommentarer

http://svtplay.se/v/2421191/fran_sverige_till_himlen/del_7_av_8?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2421191/sb,p152225,1,f,-1

Jag måste ge SVT kred för att de har varit rättvisa i sin porträttering av JKK eller Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller som många kallar dem, Mormonkyrkan. Man får en helt korrekt bild av Mormonkyrkan i avsnittet från SVT:s programserie ”Från Sverige till Himlen”. Att Mormonkyrkan inte är en sekt är jag ett levande bevis på, jag är nämligen en före detta medlem i fyra år som gått ur kyrkan. Jag har till och med fortfarande kontakt med enskilda medlemmar ur kyrkan idag. I alla fall dem jag har kontakt med är de bästa av människor! Att gå ur kyrkan var lika lätt som det är att sluta gå i kyrkan. Allt hänger på den personliga tron, det är den som är drivkraften för om man ska hålla ut. Tyvärr så hade jag mindre av den personliga tron än många andra, bland annat så har jag svårt för ovetenskaplighet, även om jag alltid har trott på ett liv efter detta så har jag svårt för att tro på Gamla Testamentet ordagrant. Allt för mycket av GT är för tokigt för mig för att smälta. NT och Jesus Kristus däremot är det enda jag har ett riktigt vittnesbörd om, om man med vittnesbörd menar att jag har en övertygelse om att det som står i evangelierna är korrekt och sant. Men även Mormons Bok har otroliga berättelser om det tidiga Amerika under tiden för Nephiternas och Lamaniternas dagar före och efter Kristi levnadstid. Enligt Mormons Bok så besökte Jesus Kristus efter sin korsfästelse den Amerikanska kontinenten, det är utmärkande med Mormons Bok. Och som jag ser det, varför skulle indianerna utelämnas från evangeliet? Mormons Bok sägs av Mormonerna vara den mest ”korrekta” (det är uttrycket) heliga boken, och alla andra heliga skrifter är sanna i den mån händelserna i dem är korrekt beskrivna, men förvånansvärt mycket av GT tas som sanning av Profeten och Presidentskapet i Utah. Ja, Kyrkan har en levande Profet (och 12 apostlar) och har så haft i av Gud utsedd successionsföljd sedan 1800-talets första hälft, dock har ingen av Profeterna kommit ifrån samma familj, Kyrkan är ingen sekt som sagt även om det finns utbrytargrupper som tycks ha successionsordning baserad på familjetillhörighet. Dessa utbrytargrupper praktiserar alltid månggifte, och enligt mig så har de alltid en ond ledare som inte håller den fria viljan högt. JKK har aldrig kallat ens dessa små sekter för onda, kanske för att de då skulle öppna sig för kritik för sitt eget förflutna som månggifteskyrka under ett antal år på 1800-talet. Månggiftet förbjöds i Kyrkan 1890, men jag vet inte hur länge det var i bruk, på grund av bristfällig information på nätet och oviljan att tala om månggiftet från den här perioden av medlemmarna. Men jag vet, eftersom Kyrkan har dokumenterat sin historia väl, att ledarna i Kyrkan från den tiden var lika goda som idag även om kyrkans ledare från den tiden praktiserade månggifte, till skillnad från den demoniska ledaren i FLDS (Fundamental Latter Day Saint´s) som jag har sett i ett insiderreportage på svensk TV en gång. (Det var FLDS-ledarens egna ord som triggade min reaktion på att han är ond, och det är LDS-ledarnas från Kyrkans månggiftesperiod egna ord som får mig att inse att de var lika goda män som idag.) Jag tror fortfarande att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är den av Gud föredragna kyrkan på jorden. Mormonerna själva skulle nog kalla kyrkan Guds utvalda Kyrka på jorden. Jag har aldrig gjort det då jag har en bror som är Jehovas Vittne. Utah-Mormonerna är generellt bättre människor än den stora majoriteten av svenskar, kanske alla svenskar, definitivt inklusive mig själv! De är eller kan vara ett under av godhet. Med godhet menar jag att de uppoffrar sig för sina medmänniskor, medlemmar såväl som icke-medlemmar, kristna såväl som icke-kristna eller människor från andra religioner från alla delar av världen inklusive muslimer. De exkluderar inga grupper av människor, inte ens människoätare i den utsträckning sådana kan finnas kvar, de tror att alla kan bli frälsta! Och de är inte rädda för att frälsa ens människoätare eller för den delen Muslimer. Som ett exempel på deras goda inställning kan jag säga att de tror att alla människor (nästan alla människor ned till så få som en liten grupp individer på jorden genom alla tider i alla fall) kommer till någon form av himmelrike. Och ändå fortsätter medlemmarna att komma till Kyrkan! Mormonerna tror precis som jag att Guds vilja med människorna på jorden är att vi ska få utöva vår fria vilja att välja det goda eller det onda, man såväl som kvinna. Kyrkans missionärer, de flesta är ogifta unga män och kvinnor från stora delar av världen, men även Äldremissionärer som de kallas (som är pensionärer som är medlemmar), talar aldrig illa om andra religioner och försöker aldrig att motbevisa andra religioners validitet som en policy. Det är berömvärt! Kyrkan har 14 miljoner medlemmar och växer starkt. Mer än hälften bor utanför den moderna kyrkans första profet Joseph Smith´s hemland USA.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 12/5/2011

Varför vann Storbritannien kriget över Nazityskland?

Källa: SMB

Kategorier:Filosofi

Jag älskar ordspråk, och tycker att mina är väl så goda som andra stora statsmäns

Följande anser jag vara kännetecknande för en sann demokrati; Ras och privat ekonomi får inte ha någon relevans ifråga om allmänna rättigheter i ett land, vare sig dessa människor är fattiga och tillika etniskt och politiskt urskiljbara från den stora massan, eller rika och etniskt alternativt politiskt urskiljbara från den stora massan. Det är denna balans som är avgörande ifall ett land, som hävdar sig vara en demokrati, verkligen är en demokrati! Förutom likhet inför lagen, krävs det även att i en tvist mellan medborgaren vs staten, att inte staten med nödvändighet vinner.

Det som skiljer en historierevisionist från en historiker är inte nödvändigtvis att han är biased, för det kan även en historiker vara (och är väl oftast). Det som skiljer är att en historiker inte utelämnar fakta som är misshagliga för historikern, han tar med allt eftersom han vet att om han utelämnar något så kommer det att ”come back and bite his ars”! Det vet inte historierevisionisten, och han är oftast anonym ändå. Det är naturligtvis en gradfråga, men ju mer integritet historikern har genom att inte utelämna fakta – som han ändå kan försöka komma runt genom argumentation till skillnad från historierevisionisten som bara utelämnar den – desto bättre historiker. Den flamboyanta historierevisionisten fabulerar ovanpå det.

Sanningen står inte att läsa uppspikad på en port ovanför inträdet till helvetet. Det spelar ingen roll ifall man säger att man har sanningen, det som betyder någonting är att man vet vad som är gott. När man vet vad som är gott, då vet man också vem som har sanningen!

I serien ”Trollkarlen från Id” uttalar sig konungen om sin syn på frågan om djurens rätt: ”De får aldrig utsätts för övergrepp.” säger han, ”och aldrig hårdstekas”

”If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.” Citatets upphovsman anses vara Joseph Goebbels, men det skulle lika gärna kunnat vara Vladimir Putin som sade det idag, och jag tror inte att han skulle förneka det heller såvida han inte har något att vinna på att ljuga om detta också.

”Hunden ser upp till dig, katten ser ner på dig, det är bara grisen som ser dig som sin jämlike” Citat; Winston Churchill

En av de största statsmännen någonsin, Winston Churchill, som under sin politiska karriär gick från Tory till Labour tillbaka till Tory igen sade: ”Det finns män som byter parti för principers skull, andra byter principer för partiets skull!”

Ondska är ingen känsla som den onde mannen känner sensibelt inom sig, han inbillar sig att han själv är god, men det enda sättet att veta är hurigenom man behandlar sina medmänniskor och fiender.

Vi har fått en fri vilja för att vi ska använda den. Vi har den Gudagivna rätten att välja Gud eller välja bort honom, man såväl som kvinna. Man kan inte tvinga någon att välja himlen, det leder inte till himmelriket vare sig för den som tvingar eller den som blir tvingad! Därför är det vi svenskar som har rätt, som låter var man och kvinna avgöra själv hur de ska leva sina liv.

Islams paradis kommer man till om man gör Jihad. Islams paradis är 72 sköna jungfrur för jihadisten. Här på jorden finns också kvinnor, särskilt för muslimerna som har både sina egna i behåll, och våra som bonus tills de bestämmer sig för att äkta en mödom. Islams paradis är med andra ord precis som på jorden. Men jordelivet och himmelriket kan ju inte vara samma sak – sex med sina fruar och konkubiner – i så fall skulle vi leva för evigt på en och samma jord, då funnes det ingen mening med att dö. De kristnas paradis är överjordiskt och kärleksfullt och inkluderande. Därför tror jag på den kristne Guden.

Kvinnor fungerar likadant världen över. Om de inte gjorde det så skulle araberna inte vara kvinnoförtryckare, för då hade de inte behövt vara kvinnoförtryckare. 

Ära ligger kvar på slagfältet, inte i någon ung kvinnas dygd, eller i en kniv i lungan på någon som inte fått en ärlig chans att försvara sig. Sådant kallas för brist på empati! Citat; Roger Klang

Kategorier:Filosofi Taggar:

Konstgjort Liv? Snarare klistra och klippa!

Craigh Venter på Syntetic Genomics säger sig kunna skapa konstgjort liv i laboratoriet snart. http://svtplay.se/v/2010815/vetenskapsnyheter?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2157938/sb,k108119,1,f,-1 Låt oss titta lite närmare på det där! Är det inte i själva verket en fråga om att ”klistra och klippa”? Det är inte mycket annorlunda än att klona, och kloningen samt stamcellsforskning har redan fått Nobelpriset!

Tekniken för att klona vuxna är i princip rätt enkel.

1. Från det djur man vill klona tar man en vanlig kroppscell. Ur denna tar man fram den cellkärna, där cellens alla arvsanlag (gener) ligger.
2. Sedan tar man ett obefruktat ägg från vilken hona som helst av samma art. Från detta ägg opererar man bort cellkärnan.
3. Cellkärnan från det djur som ska klonas förs sedan in i det kärnlösa ägget. På sätt får man ett ägg med en cellkärna, som inte bär sina egna arvsanlag utan arvsanlagen från den individ som ska klonas. (Detta kallas ofta kärnöverföring).
4. Denna äggcell läggs i en skål med näringsämnen, börjar dela sig och utvecklas till ett embryo.
5. Detta embryo planteras in i livmodern hos en fostermoder, där det utvecklas till en färdig unge.
6. Det klonade djuret föds.

Det nya är att man snart kan få celler att reproducera sig utanför ett ägg. På det sättet skiljer det sig från att klona. Det är den skillnaden som är Nobelprisstoff, och ingenting annat! Men först måste mänskligheten smaka frukterna av Craigh Venter´s Syntetic Genomics arbete, I form av medicin eller bränsle t.ex., skapat av konstgjorda encelliga organismer. I Alfred Nobels testamente står det uttryckligen:

“…the capital, invested in safe securities by my executors, shall constitute a fund, the interest on which shall be annually distributed in the form of prizes to those who, during the preceding year, shall have conferred the greatest benefit on mankind.

Men Craigh Ventor´s arbete imponerar inte på mig så mycket, i alla fall inte som det framställs – som skapande av liv. Hade han däremot skapat en konstgjord tvåkönad art, och i detta fall hade det verkligen varit fråga om att skapa konstgjort liv, som kunde reproducera sig, då hade jag blivit imponerad! Men dit är det lång tid innan vi kommer till, allt vi kan göra idag är för fan att klippa och klistra, precis som kloning och stamcellsforskning. Däremot så kan forskningen leda till medicinska framsteg och konstgjort bränsle, det förnekar jag inte, och det är ju sådant som leder till ett Nobelpris eftersom det är det som Nobelpriset handlar om – framsteg som leder till nytta för mänskligheten. Craigh Ventor´s arbete har potentialen att leda till större nyttor för mänskligheten än konstgjord befruktning och kloning/stamcellsforskning. Men alltihopa har det gemensamt att det är en manipulering av liv, det är inte skapande av liv!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 9/1/2011