Schizofrena.., vi?

Här ska jag analysera mig själv efter en lista på tecken man kan se på en person som håller på att insjukna i en psykos vare det första gången eller i återkommande psykoser, och ta en titt på de symtom på Paranoid Schizofreni som jag känner igen! Jag har tagit medicin framgångsrikt i approximativt 755 veckor med ett litet uppehåll på ett par veckor, och varit otillräknelig och insjuknad i en psykos i ungefär en sammanhängande vecka för sex år sedan. Jag tänker gå till botten med om jag är ”trustable” (hittar inget bra svenskt ord) och vet vad jag talar om, eller om jag bara yrar här på min blogg. Det kan vara intressant inte minst för mig själv att veta! Jag inser idag att jag var spritt språngande galen de fyra och ett halvt år jag gick utan behandling mot schizofreni, och det har jag insett i stort sett sedan jag först tvångsmedicinerades 1995, även om min syn på tiden före 1995 först var nostalgisk vilket är en del av tillfriskningen alternativt att man återvänder till miljön där man vistades utan medicin. (Det var nära att jag återvände till härberget där jag hamnade 1992-1993, men idag äter jag min medicin och får sprutor varannan vecka frivilligt och har gjort sedan 95-96, och jag har god sjukdomsinsikt.)

http://www.medicalnewstoday.com/articles/192621.php

Paranoid schizophrenia is a schizophrenia subtype in which the patient has false beliefs (delusions) that somebody or some people are plotting against them or members of their family. People with paranoid schizophrenia, as with most subtypes may also have auditory hallucinations – they hear things that are not real.

Jag har så länge jag har varit sjuk aldrig haft en hörselhallucination om man bortser från att jag brukade tro att militären hade opererat in en sändare i min skalle alternativt kanske oftare och mer konsekvent att jag hade en osynlig antenn med vilken jag och andra utvalda kunde kommunicera via luften eftersom Gud hade dragit undan den skyddande ”kupol” som Sverige levde under före sommaren 1990, då Djävulen fick fritt tillträde även till vårt lands befolkning, liksom han hade verkat fritt utanför Sveriges gränser redan förut. Jag var alltså medveten om att allt rörde sig i mitt eget huvud redan då, jag visste bara inte att jag hade paranoid schizofreni, som jag bara hade hört talas om i den tecknade actiontidningen Seriemagasinet från sjuttiotalet vid tidpunkten, och den beskrivningen i den tidningen var helt uppåt väggarna fel.

Däremot så hörde jag ett spöke gå i trätrappan hos min mormor när ingen var hemma och dörrarna var låsta någon gång i tonåren långt innan jag insjuknade i paranoid schizofreni.

The individual may also have delusions of personal grandeur – a false belief that they are much greater and more powerful and influential than they really are. An individual with paranoid schizophrenia may spend an extraordinary amount of time thinking about ways to protect themselves from their persecutors.

Jag har en i mitt tycke riktig övertygelse om att jag är en potentiellt stor statsman av Palmes, Churchills eller Reagans kaliber. Jag har emellertid inte någon övertygelse om att jag är mäktig, av annat än Guds nåde ska bli i så fall, och jag är uppenbarligen inte inflytelserik med tanke på hur regeringen fortfarande är totala PK-politiker. Inte heller sedan jag gick utan medicin har jag ägnat någon tid till att skydda mig mot hot från ”mina förföljare” som jag egentligen inte bryr mig om för min egen del längre. Jag inser att risken finns, men det gör å andra sidan Carl bildt, Obama, Benjamin Netanyahu eller vilken statsman som helst också, och de är inte Schizofrena. Jag är förvisso själv ingen statsman än, men jag har gett mig in i leken. Jag ser mer hotet mot Sverige idag, och numera även mot Norge, Finland och Tyskland vilket gör min perception realistisk eftersom även friska män gör det ända sedan Karl von Clausewitz tid och långt före det i perpetuum. Clausewitz sammanfattade politik och krig så här; ”Krig är bara en fortsättning på politiken, fast med andra medel”. Så därför lutar jag åt att jag är en potentiellt stor statsman snarare än ett totalt offer för min sjukdom när mina tankar styrks av stora män!

Typically, a person with paranoid schizophrenia has fewer problems with memory, dulled emotions and concentration compared to individuals with other subtypes; usually allowing them to think and function more successfully. Nevertheless, paranoid schizophrenia is a chronic (long-term, lifelong) condition which may eventually lead to complications, including suicidal thoughts and behavior.

With proper treatment and support, patients have a very good chance of leading a happy and productive life.

Paranoid schizophrenia is the most common schizophrenia type.

According to Medilexicon’s medical dictionary:

Paranoid schizophrenia is schizophrenia characterized predominantly by delusions of persecution and megalomania.

Frågan om jag har megalomania är en öppen sådan, men jag har inga desillusioner om att jag är förföljd, mer än andra mer prominenta personer!

What are the signs and symptoms of paranoid schizophrenia?

A symptom is something the patient senses and describes, while a sign is something other people, such as the doctor notice.

Anledningen till att de separerar tecken från symtom är att den som insjuknar, även om det är för trettionde gången, i en psykos samtidigt förlorar sin sjukdomsinsikt, sådan är sjukdomens natur. Därför så kommer jag om jag får makt att alltid ha en psykiatriker med mig vart jag än går, som ska övervaka mig och se så att min megalomani inte flippar ut med mig! Om jag gör det, trots att det bara har hänt en gång sedan 1995, så måste jag läggas in och Maud Olofsson ta över tills jag blir frisk igen.

For example, drowsiness may be a symptom while dilated pupils may be a sign.

The patient will have relatively stable, frequently paranoid delusions, which are usually accompanied by auditory hallucinations (hearing things that are not there) and perceptual disturbances.

Some schizophrenia symptoms are not prominent, such as disturbances of volition, affect, speech and catatonia.

 • Auditory hallucinations – hearing voices that are not there (they don’t exist). Visual hallucinations are possible, but rare.

Synhallucinationer skulle de flesta icke gudstroende och en del gudstroende hävda att jag haft, eftersom jag har sett och beskrivit de där molnen som föreställde något. Alternativt skulle de säga att det bara var fluffiga moln som råkade ha vissa likheter med något som finns på riktigt eller kan avbildas på ett realistiskt sätt. Det finns kanske de som tror att molnen var fluffiga tillfälligheter och hävdar att jag hade simultana partiella hallucinationer. Men det återstår för dem att förklara hur jag kunde gå därifrån hallucinationsfri och återkomma en timma senare och där runt hörnet var det fortfarande helt stillastående kvar på himlen och det stannade där hela dagen lång. Och dessutom vid två olika tillfällen samma sommar på en i övrigt molnfri himmel. Det som talar för mina visioner är att synhallucinationer är ovanliga och att en annan person sett samma moln som jag. Det som talar emot mina visioner som äkta är att jag såg dem alla (två allmänmna moln, samt ett privat moln och en tredimensionell stillbild i ljus och mörker) under den period då jag inte åt medicin under loppet av två år. Alla molnen såg jag sommaren 1992 vid olika dagar, och skugg-ljusbilden såg jag sommaren 1993. Molnen var ovanligt stora, utom det privata. Jag slutade röka hasch redan 1991, så hallucination på grund av missbruk av någon form är uteslutet.

 • Delusions – beliefs that are not real; false personal beliefs that are not subject to reason or contradictory evidence. The patient may firmly believe something, even though there is incontrovertible evidence that it is false. En example may be a belief that a neighbor is plotting to kill or poison the patient.

Jag har inga övertygelser som inte är deducerade! Det finns inga bevis på att mina övertygelser är falska, men däremot indicier på att dem är sanna. Exemplet ovan kan på inga sätt appliceras på mig.

 • Anxiety – a patient with paranoid schizophrenia will usually suffer from periods of high anxiety.
 • Anger – this emotional state may range from mild irritation, which most healthy individuals sometimes have, to fury and rage. Anger may raise heart rate, blood pressure and levels of adrenaline and noradrenaline.
 • Detachment – the patient may sometimes be physically or emotionally; reserved and remote (aloofness)

Det sistnämnda stämmer in på mig.

 • Aggression and violence – aggression may reach levels in which violent outbursts occur.
 • Quarrels
 • Condescension – sometimes the patient may seem patronizing; perhaps they may feel they know stuff other people don’t and subsequently assume such a manner.

”Condescension” stämmer definitivt in på mig! Håller ni inte med? Det är er det drabbar. Men så är också det jag känner enligt ovanstående citat sant. Jag har gång på gång försökt förklara, indikera sanningshalten i och härleda mina slutsatser för er. Typ genom att nämna Karl von Clausewitz citat ovan ”krig är bara en fortsättning på politiken, fast med andra medel”.

 • Suicidal thoughts and behavior – these may be noticeable by people around the individual, with statements such as ”I wish I were dead”, I am going to kill myself”, or ”I wish I had never been born”. The patient may go further and obtain the means to kill himself/herself, such as getting a weapon or accumulating pills. Other warning signs may be:
  • Becoming socially withdrawn
  • Mood swings – however, mood disorders and problems with thinking are less common in this type of schizophrenia
  • Being obsessed with death, dying or violence
  • Feeling trapped or desperate
  • Increased consumption of drugs (including illegal ones) and alcohol
  • Changing eating or sleeping patterns
  • Starting to get their affairs in order and giving away belongings
 • Saying goodbye to people in a specific way (as if they are never going to see them again)

Jag är inte självmordsbenägen och jag använder inte droger eller alkohol. (Förutom receptbelagd medicin som inte ger något rus.)

While some patients may have clear suicidal behaviors and thoughts (obvious to others), others may be more secretive. The warning signs might be subtle, and sometimes not noticeable at all.

Patients with paranoid schizophrenia are more likely to be affected by positive symptoms, such as delusions and auditory hallucinations, and less by problems with mood, cognition (thinking, concentration, attention), compared to other types of schizophrenia.

What are the risk factors for paranoid schizophrenia?

A risk factor is something which increases the likelihood of developing a condition or disease. For example, obesity significantly raises the risk of developing diabetestype 2. Therefore, obesity is a risk factor for diabetes type 2.

The risk factors for paranoid schizophrenia are basically the same as those for most schizophrenia sub-types, including:

 • Genetics – individuals with a family history of schizophrenia have a higher risk of developing it themselves. If there is no history of schizophrenia in your family your chances of developing it (any type) are less than 1%. However, that risk rises to 10% if one of your parents was/is a sufferer.

Ingen i min familj eller känd släkt har schizofreni.

 • Viral infection – if the fetus (unborn baby in the womb) is exposed to a viral infection, there is a bigger risk of developing schizophrenia.
 • Fetal malnutrition – if the fetus suffers from malnutrition during the mother’s pregnancy there is a higher risk of developing schizophrenia.
 • Stress during early life – experts say that severe stress early on in life may be a contributory factor towards the development of schizophrenia. Stressful experiences often precede the emergence of schizophrenia. Before any acute symptoms are apparent, people with schizophrenia habitually become bad-tempered, anxious, and unfocussed. This can trigger relationship problems. These factors are often blamed for the onset of the disease, when really it was the other way round – the disease caused the crisis. Therefore, it is extremely difficult to know whether schizophrenia caused certain stresses or occurred as a result of them.
 • Childhood abuse or trauma
 • Parental age when baby is born – older parents have a higher risk of having children who subsequently develop schizophrenia, compared to younger parents.
 • Drugs – the use of drugs that affect the mind or mental processes may sometimes raise the risk of developing schizophrenia.

Min mor har aldrig rökt eller använt droger.

What are the causes of schizophrenia?

Nobody is certain what the causes of paranoid schizophrenia and all other schizophrenia sub-types are. Research suggests that most forms of schizophrenia are caused by brain dysfunction; we just don’t know why that brain dysfunction happens. Most probably, it is caused by a combination of genetics and environmental triggers.

What are environmental triggers? Imagine your body is a series of buttons, and some of those buttons result in schizophrenia if somebody comes and presses them enough times and in the right sequences. The buttons would be your genetic susceptibility, while the individual pressing them would be the environmental factors.

Experts think that an imbalance of dopamine, a neurotransmitter, is involved in the onset of schizophrenia. They also believe that this imbalance is most probably caused by your genes making you susceptible to the illness. Some scientists say the levels of other neurotransmitters, such as serotonin, may also be involved.

Changes in key brain functions, such as perception, emotion and behavior lead experts to conclude that the brain is the biological site of schizophrenia.

Diagnosing paranoid schizophrenia

If the doctor suspects the patient has paranoid schizophrenia, a series of diagnostic tests will be ordered to help with diagnosis; these tests may include:

 • Physical exam – the patient’s height, weight, heart rate, blood pressure, temperature are checked. The doctor will listen to the heart and lungs, and check the abdomen.
 • CBC (complete blood count) – this is a blood test, which in this case is done mainly to check for thyroid function, alcohol and drugs.
 • Imaging scans – this may include MRI or CT scans, to look for brain lesions or any abnormalities in the brain structure.
 • EEG (electroencephalogram) – to check for brain function.
 • Psychological evaluation – the psychiatrist will ask the patient about their thoughts, feelings and behavior patterns. They will talk about symptoms, when they began, their levels of severity, and how they may affect the patient’s life. The doctor will also try to find out how often and when episodes had occurred.The doctor will most probably try to find out whether the patient had any thoughts about self-harm or harming other people.The psychiatrist will try to talk to friends and family.

Diagnostic Criteria for Paranoid Schizophrenia

For diagnosis of paranoid schizophrenia to be officially confirmed, the patient must beat specific DSM symptom criteria. DSM stands for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, published by the American Psychiatric Association. This manual is used by health care professionals to diagnose mental conditions.

The diagnostic criteria for paranoid schizophrenia include:

 • A preoccupation (obsession) with at least one delusion
 • The presence of recurrent auditory hallucinations

Jag hade en desillusion, antennen i huvudet, men politiken kom sig av en sund ökad kreativitet som förvisso kan ha orsakats av schizofreni. I början visste jag bara att nationalekonomi handlar om kvinnor, men jag byggde på en alltmer avancerad världsbild efterhand. Idag har jag den bästa och mest riktiga världsbilden i världen med stor sannolikhet.

Sometimes a long time may pass before a diagnosis of paranoid schizophrenia is confirmed.

What are the treatment options for paranoid schizophrenia?

Paranoid schizophrenia is an illness that lasts all the way through the individual’s life – it is a chronic condition. Patients with paranoid schizophrenia require treatment on a permanent basis; even when symptoms seem to have receded – a tempting time for schizophrenia patients to say they are fine and need no more help. Treatment is basically the same for all forms of schizophrenia; there are variations depending on the severity and types of symptoms, the health of the patient, his/her age, as well as some other factors.

A team of health care professionals will be involved in treating a person with paranoid schizophrenia. Schizophrenia can affect many areas of the patient’s life – thus the team will include a wide range of dedicated professionals, including:

 • A case worker
 • A GP (general practitioner, primary care physician, family doctor)
 • A pediatrician
 • A pharmacist
 • A psychiatric nurse
 • A psychiatrist
 • A psychotherapist
 • A social worker
 • Members of the patient’s family

Treatment options include drugs (medications), psychotherapy, hospitalization (or partial hospitalization), ECT (electroconvulsive therapy), and vocational skills training.

Min verbala förmåga har minskat sedan jag blev sjuk.

Medications:

Atypical antipsychotics (2nd generation antipsychotics) – a group of antipsychotic drugs used for the treatment of psychiatric conditions. Atypicals differ from typical antipsychotics in that they do not tend to cause extrapyramidal symptoms (EPS). EPS include parkinsonian-type movements, rigidity and tremor.

Side effects may include:

 • Weight gain
 • Diabetes
 • Elevated blood cholesterol levels

Typical antipsychotics (1st generation antipsychotics) – even though they are as effective in treating the same symptoms as atypical antipsychotics are, patients have a much higher risk of experiencing extrapyramidal symptoms (EPS), including involuntary movements of the face, tremor and parkinsonian-type movements. The generic versions of these drugs are much cheaper than atypical antipsychotics.

Other drugs (medications) – individuals with schizophrenia are susceptible othermental health problems, such as depression. The doctor may prescribe an antidepressant, an anti-anxiety drug, or a mood-stabilizing medication.

Hospitalization – when symptoms are severe the patient may need to be hospitalized. A hospital setting may be safer, where proper nutrition may be provided, and the patient may get better sleep and receive help with hygiene. Sometimes partial hospitalization is also possible.

Psychotherapy – for patients with paranoid schizophrenia, medications are the key part of treatment; however, psychotherapy is also important. (What is psychotherapy?)

Social and vocational skills training – this may help the patient live independently; a vital part of recovery for the patient. The therapist can help the patient learn good hygiene, prepare nutritional meals, and have better communication. There may be help in finding work, housing and joining self-help groups.

Compliance (adherence) – compliance or adherence in medicine means following the therapy regime (the treatment plan). Unfortunately, lack of compliance is a major problem for patients with schizophrenia. Patients can go off their medication for long periods during their lives, at enormous personal costs to themselves and often to those around them as well.

As a significant percentage of individuals go off their medication within the first 12 months of treatment, a life-long regimen of both drug and psychological/support therapies are important for treatment to be effective and long-lasting.

ECT (electroconvulsive therapy) – in this procedure an electric current is sent through the brain to produce controlled seizures (convulsion). It may be used on patients with severe symptoms or depression who either have not responded to other treatments or cannot take antidepressants. It is also sometimes used for patients at high risk of suicide. Experts believe that ECT triggers a massive neurochemical release in the brain, caused by the controlled seizure. Side effects may include short-term memory loss (usually resolves rapidly). It is important that the doctor explain clearly the pros and cons of ECT to the patient and/or guardian or family member.

What are the possible complications of paranoid schizophrenia?

If the patient’s paranoid schizophrenia is left untreated there is a serious risk of severe mental health, physical health, financial, behavioral and legal problems, which may have an enormous impact on every part of the individual’s life. Possible complications may include:

 • Depression
 • Suicidal thoughts
 • Suicidal behavior
 • Malnutrition
 • Hygiene problems (more common in other types, such as catatonic schizophrenia)
 • Substance abuse
 • Unemployment
 • Homelessness
 • Prison
 • Inability to study
 • Being a victim of crime
 • Illnesses related to tobacco smoking – a significant number of people with schizophrenia smoke heavily and regularly. Some medications may clash with tobacco ingredients.

Jag gick ju 4.5 år utan behandling. Arbetslöshet och hemlöshet har jag fått känna på! Jag är tydligen oförmögen att studera framgångsrikt på universitetet också.

Dessutom så är det vanligt med promiskuösitet hos schizofrena. Men jag har inga sexuella relationer trots min kanske villiga läggning – ännu. Jag avvaktar!

Written by: Christian Nordqvist
Copyright: Medical News Today
Not to be reproduced without permission of Medical News Today

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 2/7/2010

Annonser
 1. 13 januari, 2013 kl. 14:09

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this
  web page is truly pleasant.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: