Arkiv

Archive for the ‘Miljö’ Category

Först till kvarn får först mala

Makrillen kan orsaka EU-sanktioner mot Island och Färöarna

 

Allt nordligare simmande makrilllstim är på väg bli en stridsfråga mellan EU och Island och Färöarna, som fiskar allt mer av makrillarna.

I går gav flertalet av EU:s fiske- och jordbruksministrar stöd till EU-kommissionens planer på handelssanktioner mot de båda fiskenationerna.

Makrillstimmen vandrar runt i haven utan tanke på gränser mellan olika fiskezoner. Men indirekt kan klimatförändringar ligga bakom makrillstriden mellan EU och Island och Färöarna. Forskare tror att ändrade havstemperaturer gör att makrillen nu mer än tidigare vistas i de båda önationernas fiskevatten. Därför fiskar Island och Färöarna nu mycket makrill, med argumentet att andra sorters fisk har minskat i mängd.

Men att de båda länderna gör så utan att förhandla först om fiskekvoter har retat EU, och kommissionen vill nu föreslå handelssanktioner mot Island och Färöarna. Detta stöder en majoritet av fiske och jordbruksministrarna som möttes i Bryssel i går.

EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki sa efter mötet med ministrarna att det ingen tid finns att förlora, och att ett sanktionsförslag snart kan väntas från kommissionen. Sveriges hållning har varit att hellre förhandla.

På mötet i går beslöt fiskeministrarna också om hur de vill fördela budgetpengarna ur EU:s  stödfonder för fiske, cirka 56 miljarder kronor för de kommande sju åren.

Pengarna föreslås fördelas så att det gynnar ett mer hållbart fiske. Men fördelningen ska förhandlas med EU-parlamentet. Där beslöt fiskeutskottet i förra veckan att jobba för att gynna nya fiskebåtar och en del andra förslag som kan gå stick i stäv med den nya fiskepolitikens ambitioner att fiskare inte ska ta upp mer fisk ur haven än naturen medger. SR:Ekot

Jag ställer mig på den lille mannens sida, Islands och Färöarnas sida. Hur kan EU sanktionera två små stater, har de ingen människokärlek i kroppen!!? Varför skulle Island och Färöarna, som ju är beroende av fiske för sin livnäring till skillnad från EU-länderna, förhandla om fiskekvoter med Europeiska Unionen? De är ju inte med i EU! Men vi vet vad vi själva har att vänta om vi på minsta sätt går emot EU här i Sverige – sanktioner. Sanktioner eller blockader mot oss svenskar och tyskar skulle jag vilja kalla en krigsförklaring. Island och Färöarna ser det säkert på samma sätt fast de står helt maktlösa. Först till kvarn får först mala gäller i alla andra sammanhang för EU där sydligare nationer har en geografisk eller teknologisk fördel gentemot t.ex. Afrika, nu när det drabbar dem själva så ändrar de plötsligt spelreglerna. ”Gå direkt i fängelse utan att passera gå” i realityspelet EU, och Island och Färöarna deltog inte ens i spelet utan var bara åskådare. Rompuy & Company har gjort det igen. Hoppas att de brinner i helvetet ondskefulla människor!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 16 juli 2013

Annonser

Amerikanarnas smutsiga krigföring skulle kunna drabba oss, de ger inte ett ruttet lingon för oss. Låt oss vara beredda på foul play!

20 februari, 2012 Lämna en kommentar

Amerikanarnas smutsiga krigföring skulle kunna drabba oss, de ger inte ett ruttet lingon för oss. Låt oss vara beredda på foul play!

http://svtplay.se/v/2714225/dokument_utifran/arvet_efter_falluja?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2714225/sb,p103473,1,f,-1

Såg på Dokument Utifrån en fransk dokumentär igår. Jag måste säga att jag inte samtycker till amerikanarnas sätt att föra krig i Falluja, Irak. Fosfor har använts som ”gatubelysning”, och utarmat uran har använts i ammunition. Ingen annanstans föds det så många missbildade barn som i Falluja, inte ens i Hiroshima efter andra världskriget. Amerikanarnas ursäkt för att använda fosfor var att de inte använde den offensivt (eftersom de höll sig undan action förmodligen). Amerikanarna tror att de har lärt sig det ”tyska” sättet att föra krig, men det tyska sättet att föra krig är inte enbart att stå och se på och hurra, på säkert avstånd medans dödliga vapen regnar ned över civila (i amerikanarnas krig) och insurgenter om varandra i städer. Det tyska (och det svenska) sättet att föra krig, är mer kirurgiskt och karaktäriseras av nålsticksanfall på oförutsedda ställen i syfte att få motståndaren att långsamt förblöda. Det är också mer förknippat med att ta personliga risker eftersom självständig initiativförmåga på låg nivå uppmuntras i våra länder. En svensk och en tysk soldat, om han är någonting att ha, står aldrig rådlös.

Men likväl använde amerikanarna fosfor för att döda civila och insurgenter i en enda shake-and-bake. De kallade det att lägga en Smokescreen. Så motiven är officiellt två, att lysa upp stridsområden, och att lägga en rökridå. Det finns enklare och mindre förgiftande och dödliga rökläggningar, så det motivet kan vi avfärda. Finns det även enklare och mindre förgiftande lysgranater? I så fall så måste den enda förklaringen vara att fosfor användes i syftet att döda i Falluja, collateral damage är massiv i amerikansk krigföring, eller så är den inte collateral.

Kan man inte föra krig kirurgiskt så ska man inte föra krig alls, för då kan man inte befria någon utan att samtidigt döda dem! Naturligtvis dör inte majoriteten civila när amerikanarna för krig, men det okänsliga, oskickliga och okirurgiska tillvägagångssättet får underbetyg. Anledningen till att amerikanarna använder sig av utarmat uran i främst pansarbrytande vapen är att det ger den bästa pansarbrytande effekten, inte som Uppdrag Granskning tror, för att det är dyrt och svårt att långsiktigt lagra utarmat kärnkraftsbränsle.

Det är bara Belgien, Costa Rica, Irland och Nya Zeeland som har förbjudit utarmat uran i sina vapen. Det finns ingen internationell konvention som förbjuder utarmat uran i vapen.

Det är dags att svenska soldater i Sverige utrustas med skyddsutrustning mot C-krigföring igen! Vi vet vad vi har att vänta om USA, eller för den delen Ryssland, angriper oss i framtiden. Svenska styrkor får hålla sig borta ifrån stadens stadskrigföring om vi angrips av amerikanarna! Ett eventuellt krig på svensk mark blir inte så jäkligt, som upprensningen av miljön efteråt blir.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 20 februari 2012

Vad hjälper det om varvet i Murmansk hade varit mer öppna med olyckan, den var ju redan ett faktum?

18 februari, 2012 Lämna en kommentar

Vad hjälper det om varvet i Murmansk hade varit mer öppna med olyckan, den var ju redan ett faktum?

På sista tiden har SVT klampat in på ryska angelägenheter och förklarat Putin och hans regering odemokratiska. Man ska inte kasta sten när man sitter i glashus! Putin tar i alla fall en risk att röstas bort, men statstelevisionens medarbetare sitter där dem sitter år ut och år in. Sveriges Television (inte mitt Sveriges television i alla fall!) har en pågående skitkastarkampanj mot Putin, tack vare mig kanske. De vill bara ha ett alibi för sitt eget odemokratiska agerande i Sverige, precis som om de var bättre än Putin, SVT har ju mycket makt och de kan inte väljas bort. De vill endast framstå i bättre dager och rättfärdiga sig själva, trots att de vet hur de är, bildar allianser och förfördelar folk, de vänder på varje sten, de använder sig av varje fint för att föra folk bakom ljuset och angripa andra individer och små grupper. När grupperna blir för stora och mäktiga så tar de till en annan taktik, utfrysning och ignorering.

Det har också rapporterats om branden i atomubåten Jekaterinburg efter ett svetsningsarbete i torrdocka. Det är ju så att vi svenskar önskar största möjliga öppenhet av andra. Men det finns ingen skyldighet för ryssarna att informera länsstyrelsen i Norrbotten (som om ryssarna skulle ha hört talas om den, snacka om navelskådning), i vart fall inte enligt Barentsavtalet. Barentsavtalet omfattar inte behandlandet av nukleära olyckshändelser.

Vi vet att Ryssland inte är speciellt öppna jämfört med många andra länder. Men då får vi väl vara lite pragmatiska! Även om vi skulle vara lite mer effektiva i Sverige än de är i Ryssland så skulle det nog gå till ungefär på samma sätt i Sverige som i Ryssland. (Tänk på dammsugarincidenten i ett av de svenska kärnkraftverken, hur lång tid tog det inte innan det kom ut, och även liknande incidenter i Sverige.) Det skulle bara inte ha dröjt riktigt lika länge i Sverige innan sanningen om en olycka i en svensk atomubåt hade kommit till allmänhetens kännedom. Så ryssarna är lite trögare organisatoriskt, men så vaddå???!!!! Om vi istället för att kontraproduktivt klaga på Ryssland är lite mer pragmatiska och hjälper ryssarna med sådant som vi är bra på, typ säkerhet. När vi har kunskaperna om hur man bäst ska gå tillväga där det involverar risker, varför hjälper vi inte ryssarna då om vi vill undvika sådana incidenter som Jekaterinburg i framtiden? Det ligger ju i allas intresse att inte atombränsle förorenar Ishavet. Det ligger ju i allas intresse att inte fabriker i Barentsregionen förorenar naturen. Det ligger ju i allas intresse att oljeindustrin i Ryssland och i Ishavet och i Barents hav, inte förorenar vattnen.

Det hjälper ju uppenbarligen inte att enbart kräva av Ryssland att ”nu ska ni vara mera öppna, fy skäms på er att vara så slutna”. Vad hjälper det om varvet i Murmansk hade varit mer öppna med olyckan, den var ju redan ett faktum? Vi måste se bakom sådana incidenter och deras dåliga och tröga alarmering och gå på grundproblematiken, att se till att olyckan aldrig äger rum!!!!! Och om den ändå äger rum så kan vi kanske förhindra att det tar 20 timmar att släcka den.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 18 februari 2012

Havsrättskonventionen UNCLOS implikationer på Sverige. Vad kan vi göra?

6 september, 2011 Lämna en kommentar

Havsrättskonventionen
UNCLOS implikationer på Sverige. Vad kan vi göra?

 

“Settlement of Disputes

Provisions for the settlement
of disputes arising out of an international treaty are often contained in a
separate optional protocol. Parties to the treaty could choose to be bound by
those provisions or not by accepting or not accepting the Protocol. The Convention
on the Law of the Sea is unique in that the mechanism for the settlement of
disputes is incorporated into the document, making it obligatory for parties to
the Convention to go through the settlement procedure in case of a dispute with
another party.”

Ovanstående
betyder att vi kan tvinga Ryssland att retirera från sin position om en
militärt bevakad gasledning på svensk ekonomisk zon i Östersjön, enligt nedan, omm (om och endast om) vi får en
stridbar och patriotisk regering.

Jag har
läst valda delar av den 131-sidiga havsrättskonventionen UNCLOS och kommit fram
till att den illusoriskt är till för att skydda små stater mot övergrepp. Men i
själva verket så skyddar den de stora staternas ”rätt” att ta sig friheter, och
som bevis för detta kan man bara peka på det att Ryssland har tagit sig rätten,
i enlighet med havsrättskonventionen som de ser det, att bevaka den
geopolitiska militärstrategiska gasledningen på svensk ekonomisk zon strax
utanför Gotland i Östersjön med militära fartyg. Vissa möjligheter har vi dock
att reglera Rysslands tillträde till svensk ekonomisk zon och förehavanden på
denna, enligt havsrättskonventionen som ju Ryssland själva stöder sig mot för
sina såkallade rättigheter.

Att ”bevaka gasledningen” på svensk ekonomisk zon med
militära medel är en rätt som Ryssland har tagit sig på så kallad Negativ grund. Havsrättskonventionen
säger nämligen ingenting om bevakning av infrastruktur på andra länders
ekonomiska zon med militära medel, men så som man kan tolka den vilket
säkerligen inte är någon slump, så säger den heller ingenting emot att sådan marinmilitär
bevakning får förekomma. Hade havsrättskonventionen uttryckligen talat till
fördel för omfattande marinmilitär bevakning av infrastruktur på andra länders
ekonomiska zon, så hade Ryssland haft en rätt till det på så kallad Positiv grund, vilket borde vara den
tolkning som borde gälla och därför så borde Ryssland inte ha någon rätt att
bevaka gasledningen med militära medel på svensk ekonomisk zon som det är idag.
Dvs. när de har kommit så långt med läggandet av den dubbla gasledningen http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4681564.
En Positiv lag talar om rättigheter typ allemansrätten eller rätt till dagis,
och en Negativ lag talar om skyldigheter att följa lagen men som ofta inte
reglerar handlandet mer än otillräckligt, vilket i vardagligt tal brukar kallas
att det finns ”kryphål i lagen” eller med andra ord; att det inte finns
någonting i lagen som uttryckligen säger emot ett visst underordnat handlande
från en agent. En Negativ lag kan vara medvetet Negativ, alternativt omedvetet Negativ
i och med det att människorna som stiftar lagarna har sina kognitiva och
visionära begränsningar även dem. Som det är nu så är det förmodligen en
medveten lapsus i havsrättskonventionen, antagligen för att det skulle vara
möjligt att få flera av de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att
överhuvudtaget skriva under på den. Sverige hade liten möjlighet att påverka
utformningen av havsrättskonventionen UNCLOS, och även liten möjlighet att inte
skriva under på den som den utformades av de flesta av de permanenta staterna i
FN:s säkerhetsråd; Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina.

“The U.S. signed the Agreement in 1994 and now
recognizes the Convention as general international law, but has not ratified it
at this time. UNCLOS entered into force in November of 1994 with the requisite
sixty ratifications.” Citat; Wikipedia

Ett litet land är ibland beroende av att skriva på och följa
internationella konventioner av territoriella säkerhetsskäl, men det är alltid
stormakterna som dikterar villkoren medans småstaterna på sin höjd får vara med
och utforma detaljerna som ju är villkorade. Små stater med aggressiva stora
grannar kan heller inte välja att avstå från att skriva under FN-konventioner
som havsrättskonventionen, då detta vore likvärdigt med att lossa händerna på
en bakbunden våldsbrottsling. Det betyder att småstaterna ständigt är på
reträtten och tvingas att avstå sina tidigare privilegier successivt istället
för omedelbart, om de har en stor och aggressiv grannstat. Ett starkt försvar
är därför den enda permanenta lösningen för en liten stat som Sverige. Det är
en lösning mot omedelbart underordnande till en aggressiv stormakt, såväl som
det är en lösning mot successivt underordnande till en aggressiv stormakt.
Några garantier för vår suveränitet finns dock inte.

P.S. Jag är medveten om att UNCLOS kan anses vara en Positiv
internationell lag eller konvention som talar om rättigheter, men enbart ifall
konventionen är tänkt att ge stormakterna extra befogenheter, och inte tänkt
att ge de små staterna skydd mot övergrepp.

Här nedan har jag plockat ut de delar av konventionen som är
relevanta för vår möjlighet att påverka den uppkomna situationen med en rysk
geopolitisk militärstrategisk gasledning på svensk ekonomisk zon i Östersjön.
Jag avstår från att kommentera, ni får själva dra era slutsatser av det tryckta
ordet i den 131-sidiga konventionen och se hur den affekterar oss när ordet i
den är som bäst. Ordet är fritt, och den
som äger ordet har makten.
Det som står där talar i alla fall under alla
omständigheter för att vi som minimum bör upprätta en marinbas på Gotland:

Artikel 20 i havsrättskonventionen från 1982

Undervattenbåtar och andra undervattensfarkoster

I territorialhavet skall undervattensbåtar och andra
undervattensfarkoster framföras i övervattensläge och föra flagg.

Artikel 25

Kuststatens rätt till skydd

 1. Kuststaten får inom sitt territorialhav vidta
  nödvändiga åtgärder för att hindra sådan genomfart som ej är oskadlig.
 2. /…/
 3. Kuststaten får, så vitt den ej formellt eller
  faktiskt diskriminerar mellan utländska fartyg, tillfälligt häva rätten till
  oskadlig genomfart för utländska fartyg, i särskilt angivna områden av dess
  territorialhav, om en sådan åtgärd är av väsentlig betydelse för skyddet av
  dess säkerhet, varmed även förstås vapenövningar. Åtgärden träder i kraft först
  sedan den blivit vederbörligen offentliggjord.

Avsnitt C

Regler för örlogsfartyg och andra statsfartyg som nyttjas i
ickekommersiellt syfte

Artikel 30

Örlogsfartygs underlåtenhet att iaktta kuststatens lagar och
andra författningar

Om ett örlogsfartyg inte iakttar kuststatens lagar och andra
författningar rörande genomfart av territorialhavet och inte beaktar en
framförd anmodan att rätta sig efter dessa, får kuststaten kräva att fartyget
omedelbart skall lämna territorialhavet.

Del V

Ekonomisk zon

Artikel 60

Konstgjorda öar, anläggningar och konstruktioner i den
ekonomiska zonen

 1. I den ekonomiska zonen skall kuststaterna ha
  exklusiv rätt att uppföra samt att bemyndiga och reglera uppförandet, driften
  och användningen av A) Konstgjorda öar B) Anläggningar och konstruktioner för
  de ändamål som avses i artikel 56, och andra ekonomiska ändamål. C)
  Anläggningar och konstruktioner som kan hindra statens utövande av rättigheter
  i zonen.
 2. Kuststaten ska ha exklusiv jurisdiktion över
  dessa konstgjorda öar, anläggningar och konstruktioner, inbegripet jurisdiktion
  i fråga om lagar och andra författningar rörande tullar, skatter, hälsovård,
  säkerhet och invandring.

Kapitel 7

VII

Det fria havet

Artikel 111

Rätt till omedelbart förföljande

 1. Omedelbart förföljande av utländska fartyg kan
  tillgripas, då kuststaternas behöriga myndigheter har goda skäl, att tro att
  fartygen brutit mot denna stats lagar och andra författningar. Sådant
  förföljande måste påbörjas då det utländska fartyget eller någon av dess båtar
  befinner sig i den förföljande statens inre vatten, arkipelagvatten, territorialhav
  eller angränsande zon och får endast fortsätta utanför territorialvattnet eller
  den angränsande zonen om förföljandet inte har avbrutits. Det är inte
  nödvändigt att även det fartyg som ger order att stanna befinner sig i
  territorialhavet eller den angränsande zonen, när det utländska fartyget i
  territorialhavet eller den angränsande zonen erhåller denna order. Om det
  utländska fartyget befinner sig i sådan angränsande zon som avses i artikel 33
  får förföljande endast ske om de rättigheter kränkts för vilkas skydd zonen
  upprättats.
 2. Rätten till omedelbart förföljande gäller i
  tillämpliga delar vid överträdelser i den ekonomiska zonen, eller på
  kontinentalsockeln innefattande säkerhetszoner runt anläggningar på
  kontinentalsockeln av kuststatens lagar och andra författningar som i enlighet
  med denna konvention är tillämpliga på den ekonomiska zonen eller
  kontinentalsockeln, innefattande sådana säkerhetszoner.
 3. Rätten till omedelbart förföljande upphör så
  snart det förföljda fartyget kommer in på sitt eget lands eller tredje lands
  territorialhav.
 4. Omedelbart förföljande anses inte ha påbörjats,
  såvida inte det förföljande fartyget, med lämpliga tillgängliga medel
  konstaterat att det förföljda fartyget eller någon av dess båtar eller andra
  farkoster som arbetar i lag och använder sig av det förföljda fartyget som
  moderfartyg befinner sig innanför territorialhavets gränser, eller, i
  förekommande fall, i den angränsande zonen eller den ekonomiska zonen eller
  över kontinentalsockeln. Förföljandet får inte påbörjas förrän synlig eller
  hörbar stoppsignal har utsänts från ett avstånd varifrån den kan ses eller
  höras av det utländska fartyget.
 5. Rätten till omedelbart förföljande kan endast
  utövas av örlogsfartyg eller militära luftfartyg eller av andra fartyg eller luftfartyg
  som är försedda med tydliga kännetecken och identifierbara såsom varande i
  statens tjänst och bemyndigade därtill.

Del XVI

Allmänna bestämmelser

Artikel 300

Gott uppsåt och missbruk av rättigheter

Konventionsstaterna skall med gott uppsåt fullgöra de
skyldigheter som de åtagit sig enligt denna konvention, samt utöva de
rättigheter, den jurisdiktion och de friheter som erkänts i konventionen på ett
sätt som ej innebär missbruk av rättighet.

Artikel 301

Fredlig användning av haven

Konventionsstaterna skall vid utövandet av sina rättigheter
och vid fullgörandet av sina förpliktelser enligt denna konvention avstå från
att använda hot eller bruka våld mot en stats territoriella integritet eller
politiska oberoende eller annan behandling som är oförenlig med de
folkrättsliga principer som är nedlagda i Förenta Nationernas stadga.

Artikel 302

Utlämnande av information

Utan inskränkning i en konventionsstats rätt att anlita de
förfaranden för biläggande av tvister som är föreskrivna i denna konvention,
skall ingenting i denna konvention tolkas som en skyldighet för en
konventionsstat att lämna information som står i strid med dess väsentliga
säkerhetsintressen då de fullgör sina skyldigheter enligt bestämmelserna i
denna konvention.

Del XVII

Slutbestämmelser

Artikel 312

Ändringar

 1. En konventionsstat får efter utgången av en
  period av tio år från dagen för denna konventions ikraftträdande genom
  skriftlig underrättelse till Förenta Nationernas generalsekreterare föreslå
  särskilda ändringar i denna konvention, som ej rör verksamheten i området, och
  begära att en konferens sammankallas för att pröva sådana föreslagna ändringar.
  Generalsekreteraren skall underrätta alla konventionsstater härom. Om minst
  hälften av konventionsstaterna inom 12 månader från dagen för meddelandet svara
  ja på denna begäran, skall generalsekreteraren sammankalla en sådan konferens.
 2. Det
  förfarande för beslutsfattande som skall tillämpas vid ändringskonferensen
  skall vara detsamma som det som tillämpades vid Förenta Nationernas tredje
  havsrättskonferens, såvida inte konferensen beslutar om annat. Konferensen bör
  göra sitt yttersta för att få till stånd avtal om ändringar genom konsensus,
  och någon omröstning om sådana frågor bör ej ske, förrän alla möjligheter att
  uppnå konsensus har uttömts.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 6/9/2011

To England, en reseskildring. En jämförelse av engelska förhållanden med Sverige och med Tyskland

21 augusti, 2011 Lämna en kommentar

Obs, lätt redigerad!

Det första jag såg när vi landade på Gatwick var Iron
Maiden´s privata Jet som taxade ut precis när vi landade. Häftigt att se att de
förmodligen skulle ut på tour just när jag kom! Det stod Iron Maiden med stora
bokstäver över hela planet, så det var verkligen Iron Maiden´s plan jag såg.
Tyvärr fick man inte ta bilder vid landning vare sig på Gatwick eller på
Kastrup. Jag ska här jämföra rationaliteten i England, eller bristen på den i
de fall detta föreligger, med den i Tyskland och Sverige. Så här lät det bl.a. efter
min Tysklandsresa tidigare i år:

”Sämre eller obefintliga
lösningar som jag lade märke till under min vistelse i Tyskland var att
heldragna väglinjer till höger vid vägrenen inte var räfflade och ojämna vilket
gör att man inte märker när man kör över dem. En annan dålig sak var att vid flerfiliga
korsningar så fanns det inga ljussignaler till vänster om bilisten i
centrifugen, vilket gör att man kan missa ett rödljus om man kommer i vänster
fil bredvid en lastbil eller buss och ska köra rakt fram. Så var det i Sverige
också fram till för ett antal år sedan. En annan dålig sak var att på det
nybyggda hotellet där vi bodde så hade fönstren på hotellrummet ingen
bromsmekanism, vilket gjorde att när man öppnade det för att vädra på morgonen
så slog det igen lika snabbt. Inte bra att missa det på nykonstruerade fönster,
Ihr Deutsche!” https://rogerklang.wordpress.com/2011/03/11/zur-deutschland/

På alla dessa ovanstående områden var the English bättre än der
Deutsche. I England har man räfflade sidlinjer, åtminstone på sina ställen.
Trafikljusen står i backen som ”the headlamps on a Mod Scooter”. Och de hade en
finurlig lösning på fönsterbromsmekanismen i husen, som ju tyskarna saknade helt.
Fönsterna i min brors nyrenoverade hus i Reading hade en komplicerad men
tillverkningsmässigt enkel lösning för bromsmekanismen när fönstret står
uppställt. Bromsmekanismen bestod av sammanlagt tre parallella stag i
öppningsriktningen och två vinkelräta stag samt en skena i fönsterkarmen. De
två vinkelräta stagen och ett av de parallella stagen satt fast på två stycken
små klossar som gick i skenan. Sammanlagt satt dessa stag fast i tio
fästpunkter. Det fanns två uppsättningar stag och skenor, en uppsättning där uppe och en
uppsättning där nere på fönstret. Stagens fästpunkter var vridbara runt sin egen axel.

Strömbrytaren till taklamporna satt inte i dörrvredshöjd,
utan i brösthöjd. I sovrummet satt strömbrytaren bakom dörren i den riktning
man öppnar dörren (inåt rummet till), och på toaletten satt den på utsidan.
Idiotiskt, ja, men det var det enda tekniskt konstruktionsmässigt irrationella
jag lade märke till i England!

Somliga Engelsmän ägnar mer tid åt att hålla ordning på husfasaden
och på uppfarten vid ytterdörren än att hålla ordning och rent i sitt eget hus.
De flesta husfasader ser respektabla ut, men jag hörde från min bror att hemma
hos somliga människor i somliga områden, så står skiten inomhus på samma nivå
som i slumområdena i Calcutta. T.ex. när min bror och hans fru flyttade in i
sitt hus så fick de riva ut varenda kvadratcentimeter interiör därför att det
var obeskrivbart som huset var ”skött” och i vilket skick det var i. Man bor
nog bättre i en svinstia hemma i Sverige.

Min bror säger att de kör som galningar i England, men jag
tycker att de kör rätt organiserat och sansat. Fast de kör lite värre än i
Sverige i alla fall. De tillåter varandra att byta fil trots att de kör ganska
nära baken på varandra. Det gör man inte i Sverige, där hoggar man sin plats
och släpper inte in en själ, hellre dör man.

”Roundabouts” (rondeller), används på många ställen i England
som trafikavledare. The Magic Roundabout i Swindon t.ex. har sex till- och
avfartsvägar och består av fem mindre roundabouts arrangerade i en större cirkel.
I Hemel, Hempstead finns det också en Magic Roundabout med tre roundabouts i en
roundabout som har hela nio till- och avfartsvägar varav fyra direktansluter
till den stora roundabouten. Basingstoke är en stad som brukar kallas för
Doughnut City eller Roundabout City. Även Milton Kaynes kallas för Roundabout
City. Innan man kör in i en roundabout i England så måste man ge tecken med
blinkersen om man ska till vänster eller höger, och på samma sätt måste man ge
tecken när man kör ut ur rondellen. Detta regelsystem är bättre än i Sverige
där man bara ger tecken när man kör in, men där det inte är obligatoriskt att
blinka när man ska ut ur rondellen. Regelsystemet i rondellkörning följs
dessutom bättre i England än i Sverige. Flera amerikanska städer har också
smeknamnet Roundabout City, men det är en annan historia med samma problemlösningsbakgrund.

Då och då när man är ute och kör i England så finner man att
man inte kan åka in på en avfartsväg och man måste köra till närmaste
roundabout och göra en 360 graders sväng för att åka tillbaka samma väg åt
motsatt håll, om man vill ta den avfartsväg som man hade tänkt sig på ditvägen.
Jag har funderat lite på denna brist på trafiklösning i England, och jag har
fått mina konklusioner verifierade av min bror. Jag tror att i England så tror
man att man kan lägga kommunala och statliga pengar på hög för att använda vid
ett senare tillfälle. Men det funkar inte så i verkligheten! Skattehöjningar
för både låg- och höginkomsttagare har tagit plats på sistone, till liten nytta
när de försöker lägga pengarna på hög, vilket de gör enligt min bror.

Enligt min bror så börjar TV-programmen på utsatt tid,
precis som i Sverige och Tyskland, men inte i Danmark t.ex.

De har ingen recycling på petflaskor, glasflaskor och
aluminiumburkar i England. Jo, de har, men man får inga pengar när man
recyclar. Varje hus har sin egen ”bin” för sopor, papper och övrigt, vilket
inte är en bra lösning sanitärt sett. Det innebär en större smittorisk. Fast å
andra sidan, de bor ju ofta osanitärt så det räcker, och bakterier frodas ändå.

Jag köpte Englands motsvarighet till Aluma – The Big Issue – av den här väldigt
rara och ödmjuka tjejen. Jag känner vissa aversioner mot engelsmännen för att
de kan gå förbi The Big Issue-försäljare som är så rara som hon!!!! Nästan
ingen köper, jag vet för jag satt ett tag på ett cafés uteservering och
studerade henne och hennes digra tidningsbunt. Inte en enda kund hade hon under
hela den tiden. Jag köpte i alla fall en tidning av henne så att hon fick
åtminstone en kund den dagen i alla fall. Fy skäms English! Det är ju inte som
att hon tigger ihop sina pengar, hon jobbar för dem.

Vi var på en Pub och åt Pubmat av en klass som tydligen är
ovanligt i Engelsk pubmiljö. Dessutom så var servicen som på en bättre
restaurang, och rent var det. Jag gav lite över två pund i dricks för det. Puben
hette ”Bird in Hand” och låg utanför Reading. De hade alkoholfri öl till mig.

Dem har inte ID-kort i England som man kan använda som
identifikation på t.ex. banken, man måste använda sig av passet som engelsman. Engelsmännen
vill nämligen inte känna sig övervakade (vilket sätter myror i huvudet på mig
med tanke på att de har kameror i varje gathörn i London). Och fyller inte ett
pass samma funktion som ett ID-kort? Det enda som skiljer är att det ena är
gjort av papper och det andra av plast. Idiotiskt! De har körkort i England,
naturligtvis, men som ID-handling duger de tydligen inte. Det måste vara
förbannat jobbigt att behöva springa omkring på staden med ett pass i bakfickan
en varm sommardag, när man ändå har sitt körkort i plånboken. Men vi löser som
sagt var alla våra problem olika.

Reading har liksom alla städer i hela Storbritannien en stor
kinesisk befolkning. Bara Jehovas Vittnen har
en församling med 50-100 kineser i Reading, som är av Malmös storlek ungefär.
Kineserna håller sig för sig själva så långt det går, och Jehovas Vittnen
uppmuntrar folk att lära sig evangeliet på sitt eget språk. Så kineserna har en
egen församling (och en egen stadsdel i Reading). I Sverige finns det nästan
inga kineser jämfört med England. Vi har inga stadsdelar med bara kineser, inga
China-towns, inte ens i Stockholm. Kineserna åker till England för att lära sig
Engelska språket, och jag antar att det är samma sak med kineserna som åker
till USA.

Reading grundades av Vikingarna. Lustigt nog har de placerat
ett modernt fängelse vägg i vägg med de vackra kyrkoruinerna av den första
kyrkan i Reading, som skapades av Vikingarna. Och det gick inte att gå in och
titta närmare på kyrkoruinen. Ville de få någonting sagt med det? Poliser finns det
gott om i Reading och i Oxford i alla fall, det går säkert en polis på tusen
invånare. Här är en polis på bild tagen i Oxford från en dubbeldäckare:

Polis i Oxford, England

Polis i Oxford, England

Se ytterligare bilder från resan under sidan ”Om Roger Klang”
längst upp på bloggen.

En sak som jag lade märke till i England under dessa fem semesterdagar,
ja faktiskt även före jag reste till England och då på svensk TV, är att på TV
(TV 10 i Sverige visade t.ex. strax innan jag åkte ett program som hette ”44
sätt att döda Hitler” och ett till program om hur man skulle komma åt Hitler,
som om han levde) och i dagstidningar som Daily Mail hade artiklar med rubriken
”Her Hitler! Revealed, the bizarre plot by British spies to make the Führer a
fräulein” som handlade om att spetsa Hitlers mat med det kvinnliga könshormonet
östrogen. Eller artikeln från
London Evening Standard ”BORIS IS HITLER, SAYS KEN. LIVINGSTONE SAYS MAYORAL
FIGHT IS BETWEEN ’GOOD AND EVIL’” (Boris Johnson är en tuff stridbar
borgmästare I London.) På Engelsk TV, dessa fem dagar jag var där, gick
det åtminstone två TV-program med liknande innehåll. Hysteri är vad det är!
Ingen går säker, skitkastandet och beskyllningarna haglar. Vem står pall för
Hitlerspöket?

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 21/8/2011

Hallo Angela Merkel!

Hallo Angela
Merkel!

Ich glaube, dass Deutschland
muss für
die spanischen
Bauern entschädigen, weil sie ungerecht
gezwungen gewesen, Ernten
zerstören oder
zu kompensieren ihre
Entschädigung für
Waren der EHEC-Infektion
Spuren, IFF
geliefert (nur wenn) die Krankheit
nicht in
der spanischen
Ernten stammen. Start,
um für den
spanischen Bauern, die haben
oder im Begriff zu gehen wegen
der geringen Margen, sofern sie
Gemüse nach
Deutschland geliefert und
litt an
deutschen Beschränkungen
bankrott zu
kompensieren. Wird
festgestellt, dass
die Kontamination
nicht von
Ernten in
Spanien gekommen,
um alle anderen
beteiligten spanischen
Bauern zu
entschädigen. Aber
wenn sich
herausstellt, dass
die Kontamination
tatsächlich kamen
aus Spanien, Sie
natürlich auch
vor der Untersuchung
stattgefunden hat und bevor
Sie sich
für die Spanier
gemacht haben
sollte in
einer Vereinbarung mit Spanien
über die
zu Unrecht gezahlte Entschädigung
zurück durch
den spanischen
Staat bezahlt
werden eingegeben. Wir
hoffen auf
gerechte und angemessene
Bezahlung für
sich selbst?

Roger Klang, Lund
Scaniæ Schweden,
2011.02.06

Hej Angela Merkel!

Jag anser att Tyskland ska kompensera de spanska bönderna
för att de orättvist har tvingats att förstöra skördar alternativt kompensera
för deras kompensationer för levererade varor i EHEC-smittans spår, omm (om och endast om) smittan inte har
sitt ursprung i de spanska skördarna. Börja med att kompensera de spanska
bönder som gått i, eller håller på att gå i konkurs på grund av små marginaler,
förutsatt att dessa levererat grönsaker till Tyskland och drabbats av Tysklands
restriktioner. Om det visar sig att smittan inte kom från skördarna i Spanien
så kompensera alla övriga involverade spanska bönder. Men om det visar sig att
smittan verkligen kom från Spanien så ska ni naturligtvis redan innan
utredningen har ägt rum och innan ni har kompenserat spanjorerna, ha ingått ett
avtal med Spanien om att de felaktigt utbetalda kompensationerna skall betalas
tillbaka av den spanska staten. Vi får hoppas att vara Just och rättvis betalar
sig?

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 2/6/2011

Spårväg i Lund? Romantiskt ja, men inte praktiskt hanterbart för trafiksituationen som helhet!

Spårväg i Lund eller inte?

Det är lätt att falla för en romantiskt skimrande bild av ett framtida Lund med spårväg. Jag vill också ha en spårväg i Lund, vem vill inte det!? Men låt oss stanna upp ett tag och tänka. Behöver vi en spårväg i Lund? Vad innebär en spårväg för trafiksituationen i Lund, finns det någon utredning på det? Vilka gator passar sig för en tvåriktad spårväg i Lund? Lund är inte Göteborg, jag har åkt spårvagn i Göteborg och gatorna är helt annorlunda!

Hur ska vi då lösa den allt mer växande staden Lunds pressade bussituation?

Många städer har knutpunkter för lokaltrafiken, men knutpunkter löser inte alltid alla problem. Jag föreslår att vi skapar två busslinjer som går mellan Nöbbelöv och Linero, respektive Gunnesbo och Linero, i färdriktningsformen av en parentes, eller så mycket ”parentes” det kan bli fråga om, om trafiken Nöbbelöv Linero ska gå över Norra Fäladen. Det finns redan idag en buss, buss nr 20, som går mellan Gunnesbo och till Ideon främst, vilken går vardagar morgon och eftermiddag förbi centralstationen och som inte tar vägen förbi Botulfsplatsen, så idén är inte ny. Ute vid Linero kommer Maxlab och forskarbostäder att ligga, låt bussarna gå dit.

På detta sätt belastar vi inte den redan överbelastade innerstaden med mera busstrafik eller spårvagnstrafik, men alla kommer dit de vill även om de måste byta buss, och de kommer dit på enklaste möjliga vis samtidigt som omstegstrafiken fördelas mellan de idag befintliga busslinjerna! Jag har bott i Lund i sammanlagt 25 ½ år, och jag känner trafiksituationen i alla färdriktningar. Självklart så kommer ni aldrig att hitta den perfekta lösningen när trafiksituationen i alla möjliga alternativ är så komplex, men den lösning som jag ger er är den bästa tänkbara av de alternativ som står till buds, tror jag.

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 29/4/2011