Arkiv

Archive for the ‘etnisk rensning’ Category

Mina två No’s

Jag kan göra allt, förutom två saker för dödskallarna;

1) att förinta invandrarna.

2) att förslava invandrarna.

Annars kan jag genomföra:

Dödsstraff för mord, avskaffande av värdegrunden i försvaret för frontsvin, chockhöjning av försvarsanslaget, avskaffande av SVT och SR, införandet av riktiga straff och riktiga livstidsstraff för grova vålds- och sexualbrott, tillåtande för laglydiga vuxna mentalt friska människor att beväpna sig med skjutvapen under reglerade former, 20-25 åriga straff för kriminella som beväpnar sig med skjutvapen, avskaffande av presstödet och minimerande av kulturstödet, avlägsna Las.

You name it, if it is right I’ll do it!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

Annonser

Ermächtigungsgesetz 2.0

Det är inte lätt att vara vit amerikan heller. Men jag ser dem som förebilder för det finns sällan något ”vi ska hänga landsförrädarna och gasa mexikanarna och de svarta när revolutionen kommer”. Amerika är rikt och välsignat för att de gör Guds vilja. Jag vet vad jag talar om, jag känner många bra kristna amerikaner, eftersom jag är kristen själv. Dessutom så är den banala ondskan inte lika framträdande i Amerika därför att så många tror på Gud och är Gudfruktiga i det landet.

Jag anser att det Republikanska gardet i Amerika har fått betala för sin nyliga ogudaktighet med tortyr av fångar begången av amerikaner, i och med att den svarta presidenten har styrt så länge som två mandatperioder snart. Jag tror att om Amerika endast kommer till insikt om att Gud inte vill att USA ska ha statstortyr, inte för att vara eftergiven mot radikala muslimer utan för att det är oförenligt med en kristen tro att tortera människor. Jag säger inte det här för att jag är en bleeding heart liberal som värnar om Al Qaida-bandets känslor, för mig så kvittar det om alla Al Qaida-krigare dör en plågsam död om och om igen i helvetet i evighet – Amen. Mina skäl för att fördöma statstortyr är av omsorg om amerikaner. För Gud så handlar det inte om vem som gör vad mot vem, utan om vem som gör vad.

Trots att jag är emot statstortyr så anser jag att dödsstraff för mord på civila och riktiga livstidsstraff är ett måste för att undvika att nazister tar makt, och för att de drabbades familjer ska få ett avslut på sin plåga. Att vilja ”släppa fångarna loss” är ren ondska av dem anledningarna. De drabbade familjerna måste prioriteras framför mördare, våldtäktsmän och andra våldsbrottslingar. Det blir en folklig ventil som motverkar nazismens frammarsch.

En annan ondskans handling är ”värdegrunden” för försvarets frontsvin. Värdegrunden utesluter alla de som betalar priset för regeringens och riksdagens politik från att uttrycka sig själva som soldater. Missförstå mig inte, jag är fortfarande för värdegrunden för officerare, men vi kan inte köra ut de svenska män som betalar priset för att en massa unga män ska ges tillträde till det svenska samhället, till skogs. (De har faktiskt gjort det i flera amerikanska städer, som låter hjälpnödda krigsskadade krigsveteraner klara sig bäst de kan ute i ödemarken.)

Men vi svenskar har inte ens dessa små ynnestar från vår regering och riksdag, som amerikaner har. Ibland så tror jag att den banala ondskan, Reinfeldt & Company, medvetet pumpar in nordafrikanska och arabiska unga män och har svängdörrar till domstolarna för grova brottslingar samtidigt som de vill att det ska stiga fram en stark man, som de sedan kan missbehandla och smutskasta så till den milda grad att han blir en ny Hitler. När den stora dagen kommer så sitter de samvetslöst och röstar fram en lag som ger Rikskanslern extraordinära befogenheter likt samtliga de banalt onda borgerliga riksdagsmedlemmarna gjorde i Tyskland 1933. Detta lagförslag kallades 1933 för Ermächtigungsgesetz (Hitlers maktövertagande och avskaffande av demokratin, vilket följdes av att Hitler benådade de borgerliga riksdagsmännen för deras tidigare landsförräderi) Eller så är det bara så som vårt myrsamhälle fungerar, och de är inte medvetna om vad de gör?

En sak är säker, för jag har haft viss insikt i politiken, de flesta maktmänniskor tillhör inte den moraliska eliten så som Svensson så ofta förmodar. Det är tvärtom de sämsta människorna som söker sig till makten, inte de bästa. Borde man inte instifta en svensk Oscar för bästa framträdande i Sverige, för de spelar teater lika bra som Al Pacino och Gene Hackman. Det finns ett fåtal som är bra i Riksdagen (men ingen i regeringen), exempelvis Lennart Sacrédeus och Göran Persson. Eller fanns rättare sagt, för de är inte kvar i riksdagspolitiken. Jag tycker om Lennart Sacrédeus integritet. Jag tycker inte om Göran Perssons politik, men jag erkänner att han inte var någon dödskalle.

http://youtu.be/iEHD5kaOhoQ

Wallenberg Honorary Citizen again

Wallenberg Honorary Citizen again

The Australians have made ​​Raul Wallenberg an honorary citizen of Australia. I am proud of the Swede who stuck out his neck at the end of World War II. Yes, he was actually Swedish, even if it is constantly forgotten when he repeatedly becomes honorary citizen in almost all Western countries + Israel. Had they had some manners, they had well invited some of those Wallenberg’s alive today to represent his country at the ceremonial rites for honorary citizenship. I do not think Raul would have been so happy about that he constantly is separated from his homeland by non-Swedes. In fact I would go so far as to say that Raul Wallenberg was a fairly typical Swede of character. There are several potential Raul Wallenbergs in Sweden today. One, not only a potential but an actual hero, is Colonel Ulf Hugo Henricsson whom at great risk for himself and his troops, most likely saved many lives in connection with the Stupni Do massacre. He was commander of Swedish peacekeeping operations in the former Yugoslavia from September 1993 until April 1994. He was the director of the Swedish battalion in Nordbat 2 included in UNPROFOR. Remember this, world!

Wallenberg hedersmedborgare igen

Australiensarna har gjort Raul Wallenberg till hedersmedborgare i Australien. Jag är stolt över den svensken som stack ut nacken under slutet av andra världskriget. Ja, han var faktiskt svensk även om det glöms bort när han gång på gång blir hedersmedborgare i snart sagt alla västvärldens länder + Israel. Hade de haft lite hyfs så hade de väl bjudit in några av de idag levande Wallenbergarna för att närvara när de ceremoniella riterna för hedersmedborgarskap tog plats? Jag tror inte att Raul hade blivit så glad åt att han ständigt separeras från sitt fosterland av icke-svenskarna. Faktum är att jag skulle vilja gå så långt som till att säga att Raul Wallenberg var en ganska typisk svensk. Det finns många potentiella Raul Wallenbergs i Sverige idag. En, inte bara en potentiell utan en verklig hjälte, är överste Ulf Hugo Henricsson som under stor personlig risk för sin egen och sina truppers säkerhet, troligen räddade många liv i samband med Stupni Do-massakern. Han var befälhavare vid de fredsbevarande operationerna i forna Jugoslavien från september 1993 till april 1994. Där var han chef för den svenska bataljonen i Nordbat 2 som ingick i UNPROFOR. Kom ihåg det världen!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 18 april 2013

Vi – svenska folket – vill ha riktig Demokrati!

Vi – svenska folket – vill ha riktig Demokrati!

Det är mycket prat om näthat och lite prat om demokrati i statsmedia och regerings- och riksdagskorridorerna. Det måste vara makten som ändrar på sig först därför att makten har makten. De måste inse sina svagheter, brister och fel. De måste inse att de inte alltid har objektivt rätt, alt rätt i moraliska och etiska frågor. De måste begränsa invandringen kraftigt. Annars kan det bara gå åt ett håll för Sverige – åt helvete. De måste även stärka försvaret av samma anledning som orsakar regeringens skräck för Sverigedemokraternas gräsrötter, nämligen trycket utifrån och innanför landets gränser av icke välvilliga stater och etniska grupper. För att inte tränga ut pöbeln till skogs så måste man ge dem chansen till ett arbete inom försvarsmakten som sista utväg, eller första utväg för en del, och därför så måste värdegrunden modifieras, mildras och förenklas för alla utom officerare. Dessutom så måste de se till att straffskalan flyttas upp skyhögt för vålds- och grova sexualbrott jämfört med idag. Rättvisan skall vara blind för hudfärg dock. Dessutom så måste de luckra upp vapenlagarna samtidigt som de skärper vapenkontrollen, så att Svensson kan försvara sig och sin familj. Jag tänker inte säga till dem att införa dödsstraff för mord på civila, det ska svenska folket få säga sin mening om i en folkomröstning. Tvångsfinansieringen till statsmedier som SVT måste förbjudas i lag om vi ska kunna kalla oss för en demokrati. Om inte regeringen genomför detta så spår jag en lavinfara där SD kommer att plocka mellan 30-50 procent av rösterna inom en nära framtid. Tänker dem fortfarande överrida svenska folkets framröstade demokratiordning då, genom att samarbeta över blockgränserna och därmed marginalisera svenska folkets röster, om SD får 49 procent av rösterna 2014? Ett eventuellt svenskt slavsystem och/eller nazirike (Gud förbjude) eller invasion av delar av Sverige alt framskjutna ryska positioner kommer att vila på det odemokratiska politiker- och medieetablissemangets axlar. Reinfeldt måste även börja maktfördela. För detta krävs det att vi skriver om konstitutionen eller grundlagen så att den liknar den amerikanska.

Amerika kommer att vara en major maktfaktor länge än. Betänk hur det romerska imperiet hängde med i många hundra år efter att de hade passerat bäst före datum, som en tung maktfaktor. Amerikaner är bättre människor än svenskarna om vi ska tala generellt. Missförstå mig inte, jag är fortfarande svensk patriot och sätter mitt land och folk först, och det finns många rövhål i Amerika också. Jag menar att främst den banala ondskan i det här landet, som går omkring och tänker ”det rör inte mig” om allt det onda som försiggår i det här landet, därför att de kan det på grund av att de föddes upp på bröstmjölk tills den sprutade ur öronen på dem. De som inte klarar att åse våldet och det sexuella våldet med etniska förtecken, orsakade av en del invandrare mot många svenskar som inte är starka nog att sätta emot dem, ges inte ens en röst i statsmedia. Inte ens Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund tänker på de svaga och oskyddade. Det är bara karriär, karriär och åter karriär och prestige och en god lön. De måste inte göra vad de gör. Men jag och mina medmänniskor är många tillsammans! Sådan typ av ondska som makteliten har, den banala ondskan som israeliska judar kallar den, är den verkliga ondskan. Den typen av ondska ser man nästan inte i USA, därför att de är ett bättre folk än oss om vi ska tala generellt. De är ett Gudfruktigt folk till skillnad från oss svenskar om vi ska tala generellt, alldeles bortsett från statstortyr. Jag tror att etablissemanget tror att de är moraliska och etiska personer, men allt de gör i det här myrsamhället är att kick-starta en etnisk rensning, som inte har skådats sedan Nazityskland, med sin maktkoncentrerade hegemoni. Egentligen så betyder makten allt för dem, men de är förblindade av sin egen maktfullkomlighet, prestige, girighet och ogudaktighet och kan inte se sina egna tillkortakommanden. De tror att de ska ha makten när det i själva verket är folket som ska ha makten. Sverige behöver mer av en representativ demokrati istället för att ”partiet” bunkar ihop sig, mer individualitet i systemet och i samhället i stort. M.a.o. en presidentrepublik med exekutiv makt hos statschefen och lagstadgande i kongressform. Därför vill vi ha det amerikanska grundlagssystemet i Sverige! Det handlar inte om partipolitik utan om hur vi ska få den optimala demokratin och för att få folk att tänka åt sig själva. Men detta kommer att motarbetas med nit. Var så säker på att de som har makten i Sverige – statsmedia och regering – inte kommer att vilja släppa den ifrån sig till folket.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 14 april 2013. Brev till regeringen

Det gäller att akta sig för vilken familj man föds in i.

12 december, 2012 Lämna en kommentar

Har ni hört om det där med Domenics föräldrar? Nej inte genom statsmedia kan jag slå vad om! Det ska mörkas minsann. Domenic är en ung pojke vars föräldrar orättfärdigt har berövats honom av myndigheterna, bl.a. socialtjänsten på gotland, av oklara anledningar. De enda anledningar socialtjänsten har kunnat framföra är att han hade hål i tänderna. Domenic är älskad och har inte blivit misshandlad på något sätt, det kan ingen i sin fulla rätt hävda. Nu flera år efter att Domenic omhändertogs sensommaren 2009 så hänvisar socialtjänsten till att lille Domenic ”vid det här laget har en trygg miljö i sitt familjehem och inte verkar orka med att påminnas om sina biologiska föräldrar”, enligt ett lämpligt valt utlåtande från en annan myndighetsperson, överläkare Henrik Pelling. Henrik Pelling ska inte skyllas för det här uttalandet, han sade ”vid det här laget”, och det är helt korrekt.

  1. För det första så kan detta lika gärna bero på de traumatiska upplevelser som myndigheternas tvångsseparation av Domenic och hans föräldrar med säkerhet har åstadkommit, och det vet myndighetens ondskefulla företrädare om, de bara använder det som ett slagträ mot Domenics föräldrar i rätten med myndighetsföreträdarnas goda minne.
  2. För det andra så tar det på intet vis ifrån socialförvaltningen på Gotland deras skitstövelstämpel, eftersom barn glömmer sina föräldrar när deras föräldrar förbjuds att träffa dem, och det vet myndighetens ondskefulla företrädare om, de bara använder det som ett slagträ mot Domenics föräldrar i rätten med myndighetsföreträdarnas goda minne.

Det är fult att använda sig av sådana knep, i synnerhet som myndigheten har en sådan överväldigande makt gentemot föräldrarna. Nu är frågan, vad händer med alla dem riktiga bortrövanden som sker i Sverige när föräldrar könsstympar och gifter bort minderåriga flickor? ”Jamen det gills väl inte, det är ju föräldrarnas val!” säger då myndigheterna och statstelevisionen.

Att Dominics föräldrar ville flytta till Indien är inte ens ett argument (läs ovanstående stycke). Modern är från Indien. Att Christer och Annie Johansson hemundervisade sitt barn och därmed hade fräckheten att uppfostra barnet själva och förvägra myndigheterna det privilegiet är heller inget argument över huvud taget. Det finns bara en sak att säga; det är brottsligt, som familjens juridiska ombud Ruby Harrold Claesson sade. Det gäller att akta sig för vilken familj man föds in i, och det är jävlar säkrast att du inte retar myndigheterna!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 12 december 2012

Bokbål för barnen 2012

25 september, 2012 Lämna en kommentar

Bokbål för barnen 2012

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5283104

Den klassiska seriehjälten Tintin är utrensad från biblioteket i Kulturhuset i Stockholm. Behrang Miri, som utvecklar Kulturhusets barn- och ungdomsverksamhet, anser att Tintinböckerna ger en nidbild med kolonialt perspektiv.

Enligt Miri ger Tintin-böckerna bilden att afrikaner är litet dumma, araber sitter på flygande mattor och turkar röker vattenpipor.

Och Tintin kan få sällskap i papperskorgen. På kulturhusbiblioteket jagar man nu fler barnböcker med otidsenliga värderingar. skriver Dagens Nyheter.

Ja, Behrang Miri känner vi igen från sina kulturrasistiska inlägg i Metro. Är det inte lustigt hur kulturvärlden och SVT rekryterar sina medarbetare och chefer? Här ska vi alltså hålla bokbål 2012? Varför rensar han inte ut koranen till samma brasa, sådana nidbilder av oss otrogna som den ger? ”Jamen, det var ju bara för barnen”. Så lämpligt då! Av någon anledning så tror jag att Behrang Miri är en sådan som skulle ta en svensk blond liten fyraårig flicka in i bakrummet på biblioteket och… Jag tror inte att han ger ett vitten för svenska barn. Det är invandrarbarnen som ska skonas och svenskarna som ska sättas på plats, det är en flagrant maktyttring av en som inte borde ha makt helt enkelt. Olyckligtvis så har jag ingen makt, jag kan inte se en situation där den statligt finansierade kulturvärlden eller SVT skulle börja rekrytera högermänniskor helt plötsligt. Hegemonin snarare bara förstärks hela tiden, om det ens är möjligt.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 25 september 2012

 

Uppdatering den 25 september 2012:

Tintin-böcker får vara kvar på Kulturhuset

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5283614

”– Kulturhuset ska inte ägna sig åt att bedriva censur, och bara visa det som passar in i schyssta värderingar, utan även visa att det finns människor med andra uppfattningar, säger Madeleine Sjöstedt (FP).”

Så mina värderingar är inte schyssta, enligt Madeleine Sjöstedt? Jag skulle vilja kalla henne för den banala ondskan right back at her.

”Och nu backar alltså Kulturhuset och Behrang Miri. ”Beslutet har gått för snabbt”, säger kulturhuschefen Eric Sjöström och Behrang Miri, till TT Spektra.”

Betyder det att vi kan vänta oss en utrensning av Tintän (det är så namnet uttalas) i framtiden, men att det är för tidigt idag, så att de har en agenda? Kulturhuschefen har tydligen tagit Behrang Miri i örat. Nåväl, beslutet är reverserat och det är huvudsaken.

You have fortyeight hours to sign this petition to save a young Christian mentally challenged girl!

31 augusti, 2012 Lämna en kommentar

Dear friends,

 

 

In 48 hours, my young daughter will appear before a court in Pakistan, under blasphemy laws that carry the death sentence. My innocent girl has struggled her whole life with mental disability — and shouldn’t be punished. I ask you to help save my daughter. Sign this petition to President Zardari to support my call for protection for religious minorities:

 

Last week an enraged crowd threatened to burn my daughter alive, and in 48 hours a judge will decide whether she goes free or stays in jail. Rimsha is a minor with mental disabilities and often isn’t in control of her actions. Yet local police here in Pakistan have charged her with desecrating the Koran, and we are afraid for her life.

Right now she is being held in a maximum-security jail, and in hours, she will face the court under Pakistan’s anti-blasphemy laws, which can carry the death sentence. We are a poor Christian family witnessing mob fury over my daughter’s case, and many other families have faced similar intimidation forcing them to either flee or live in fear. But the international attention on Rimsha’s case has emboldened Pakistani Muslim leaders to speak out against this injustice and forced President Zardari’s attention.

Please help me keep up the global outcry on my daughter’s case. I urge you to sign my petition to President Zardari to save Rimsha and demand protection for us and other vulnerable minority families. Avaaz will share this campaign with local and international media, watched carefully by all the politicians here:

http://www.avaaz.org/en/pakistan_save_my_daughter/?bPhScdb&v=17458

An angry mob demanded the arrest of my daughter after a local imam started inciting people against her, claiming she had desecrated the Koran. Some then threatened to kill her and burn down the houses of Christians in our community. I pray that at her hearing on Saturday, the case against her is dismissed and she can come back to live with us.

Our family is in grave danger, as even talking about the blasphemy laws in Pakistan can be deadly — last year the Pakistani Minister for Minority Affairs was killed after asking for the removal of the death penalty for committing blasphemy. It’s such a sensitive situation that many of our Christian neighbours from our Islamabad slum have had to flee their homes.

We respect the religious rights of others. We simply hope for the safety of our daughter and our community and wish this had never happened. We are happy that the Ulema Council, an umbrella group of Muslim clerics and scholars here in Pakistan, spoke out, saying: ”We don’t want to see injustice done with anyone. We will work to end this climate of fear.” With your help, we can not only free Rimsha but make this incident the beginning of a greater understanding between communities in Pakistan. I ask you to sign this petition, and share it with your friends.

http://www.avaaz.org/en/pakistan_save_my_daughter/?bPhScdb&v=17458

With hope and determination,

Misrek Masih with the Avaaz team