Sann demokrati

Sann demokrati

Jag kommer ihåg att jag av en egentligen ogrundad anledning vid 90-talets början misstänkte Ingvar Carlsson för mordet på Olof Palme. Då trodde jag att det hade att göra med den tröga flyktingmottagningen under Palmes tid, eftersom Ingvar Carlsson mycket, mycket snart efter mordet gjorde ordet flyktingar till sitt mest använda offentliga ord efter orden ”och, att, det, den”, och flyktingmottagningen tog raketfart från allra första början under Carlsson. Men på den tiden var jag sjuk men inte diagnosticerad, och jag åt därför ingen medicin, så jag kunde få för mig vad som helst.
Att regeringen och regeringens förlängda arm SÄPO m.fl. var och är en maffia är för mig ingen mindblower längre, även om det var det i början av 90-talet. Men det är skillnad på en maffia styrd av psykopater, och en maffia styrd av normala människor. En maffia styrd av psykopater är betydligt mindre öppen, än en maffia styrd av normala människor som är mycket mera sofistikerad. En maffia styrd av psykopater har ingen moralisk bevekelsegrund, utan enbart en av snöd vinning vilket gör konflikter till vardagsmat i den traditionellt kriminella organisationen. När psykopaterna styr liksom på medeltiden, och till del i länder som Ryssland, f.d. Sovjetunionen, speciellt under Stalin som själv var psykopatisk, så kan tvister mellan två olika jämbördiga organisationsledare endast lösas genom att endera parten dödas eller betvingas med kriminella medel – hot, utpressning, mord eller dyl. på anhöriga. Att psykopaterna agerar så är inget konstigt, men i länder där det finns för många psykopater i samhällstoppen så tvingas den sunde maktmannen att svara med samma mynt när han blir attackerad, och då har vi fått ett medeltida system. Det är så svårt att ta sig upp ur ett medeltida system, men så lätt att halka in i ett! Som tur är så utgör äkta psykopater endast en procent i varje given population, men eftersom denna procent är så ambitiösa för makt, prestige och pengar så måste man akta sig för vem man utnämner till en chefspost. Psykopater drar ofta ned företaget eller organisationen eller landet i ineffektivitet, för de kan inte styra eftersom de saknar förmågan till moraliskt och principfast tänkande, men de kommer förvånansvärt ofta undan ansvaret för misslyckandena. En framgångsrik psykopat ljuger bara när han har något att tjäna på det, men då ljuger han alltid och obesvärat. Öppenhet motverkar psykopater, eftersom dessa inte är öppna av naturen. Det är jättesvårt att spota en psykopat om man inte är utsatt för hans sadistiska streak. Så länge han är på väg upp och du har en nyckelposition över honom i samhället så kommer han att smöra dig tills han får en hållhake på dig, först då blir du medveten om vem han är. Ingvar Carlsson är naturligtvis ingen psykopat, men makt korrumperar även de normala. Eller vad sägs om det unisona stoppet på Ingvar Carlssons, statsmediernas och de övriga mediernas flyktinggullande, simultant med samhällsomvälvningarna sommaren 1990, i två-tre månader från dag ett när åskan gick och spektaklet blev öppet, så användes ordet flyktingar inte en endaste gång i något medie från att ha figurerat i varje medie, tidningar, radio och TV i åtskilliga artiklar varje dag och i varje utgåva och sändning. Glöm inte de uppblossande flyktingförläggningsbränderna, attentatsförsöken som simultant med flyktinggullestoppet plötsligt inom loppet av två veckor gick från 0 attentatsförsök till över 20 attentatsförsök mot flyktingförläggningar över hela Sverige utan att medierna gjorde någon koppling. Snacka om att denna konspirationsteori är bevisad! Vi är faktiskt styrda av en maffia som har någon form av principfasthet. Dessvärre så är den borgerliga numera feg, konflikträdd och politiskt korrekt.

När man betänker Ryssland före Putin och jämför med det patriotiska Ryssland under Putin, så inser man att det är samhällseliten, statsministern, regeringen och riksdagen och framför allt de av mina tvångsfinansierade pengar vänstervridna statsmedierna i Sverige som skapar verkligheten resten av oss lever i. SVT (Rapport, Aktuellt m.m.) och SR/UR speglar inte alls opinionen, de styr opinionen! Tyvärr verkar även de flesta ha köpt den ”verklighet” som SR/UR/SVT väljer att kabla ut, trots att ni är lika kloka som mig. Vad vi behöver är en stridbar patriotisk och karismatisk statsminister, likt Rysslands Putin, då kommer allt att ordna sig. Och vi behöver ända statstelevisionen i dess nuvarande form och skingra den för vinden. Istället bör vi koppla en statstelevision till regeringsmakten, och denna statstelevision ska inte först och främst rikta sig till svenskar utan till omvärlden på engelska, likt Russia Today, och föra fram Sveriges röst i världen. Man ska inte hyckla om statstelevisionens politiska hemvist, som SVT gör idag, i mitt förslag. Men när vi byter regering så blir det andra som ska kontrollera statstelevisionen. En sådan statstelevision, främst nyheter, är jag beredd att frivilligt pytsa ut pengar ur min plånbok för, som en skatt! Men jag är starkt kritisk till att jag som högerman ska tvingas att vara med och betala stora pengar för den vänsterpolitiska smörja som SVT till 90 procent kablar ut och riktar mot mig. C:a tio procent kan idag tolkas som borgerligt med lite god vilja, och 0 procent är sverigedemokratiskt. Det är väl bevis nog på att vi lever i en ”illiberal demokrati” (se nedan i stycket längst ned den engelska versionen av ”illiberal democracy” på Wikipedia, som av någon anledning är mycket bättre och ackuratare än den svenska definitionen på illiberal demokrati) som statsvetarna kallar det, likt Ryssland, fast mycket mera sofistikerad? Men det finns mycket vi kan lära och ta efter från USA. (Detta med statstelevision riktad till omvärlden var dock en rysk idé, ryssarna är inte dumma på något vis.) Vi kan ändå aldrig gå tillbaka, och vi måste tänka mycket noga vilken stig vi trampar när vi går framåt!

Syftet med patriotism kan vara en intrinsikal (något som har ett värde i sig självt) patriotism, om det nu finns någon sådan. Patriotism är naturens sätt att se till så att vi kan överleva eller snarare sprida våra gener, men bara om vi inte är för svaga för då går vi svenska män under. Den som ska styra Sverige i framtiden måste vara crafty i en klass för sig (kanske du är intresserad?), eftersom vår omvärld tenderar att vara unison i förhållande till oss själva, och med det menar jag att vi inte har ett tillräckligt starkt kulturellt skydd, vi är i den meningen precis som islänningarna och tyskarna och får betala dyrt till omvärlden. Jag har läst någonstans att svenskarna har 15 procent större kriser än övriga världen (jag tänker då på den svenska ensidiga 90-talskrisen) inklusive USA (förutom möjligen börskraschen 1929 och fram, som var nästan lika allvarlig som den simultana kraschen i Tyskland 1931 och fram), och jag utgår ifrån att det gäller även tyskarna och islänningarna och kanske en del ostasiatiska länder även om Asien är stort och folkrikt. Jag vill hjälpa asiaterna betala tillbaka med samma mynt mot svenska män, som vi har gjort mot dem en del av oss, fast inte jag. Islänningarna har sin Icesave-kris och vi hade vår nittiotalskris och tyskarna hade sin hyperinflation och Weimarkriser. Du vet vad dem säger; makroekonomi handlar om kvinnor (kjolarna blir kortare i högkonjunktur fram in till att bubblan spricker har du väl hört talas om?). En särdeles crafty och modig svensk ledare kan uppväga den större ekonomiska och militära tyngden omvärlden har. Syftet är att ta arabernas, europeérnas, afrikanernas, australiensarnas och amerikanernas kvinnor i framtiden som omväxling. Det intrinsikala syftet är överlevnad som nation. Eller är det inte bra nog?

För mig handlar det om att vi måste få stopp på det här svenska hjälpandet av mindre bemedlade och obildade ombord på den sjunkande båten. Invandring borde inte handla om det, det borde handla om att hjälpa oss själva ta emot arbetskraft på dem områden där vi själva behöver det, och samtidigt ta emot folk som har en vilja att skapa sig ett bättre liv i vårt land av egen maskin. Invandring borde vara tillåten från hela världen och inte reserveras för muslimska män/barn. Endast i ett fåtal exklusiva fall bör vi ta emot flyktingar eller vad det nu heter idag, och anhöriginvandring bör vi sätta stopp för så länge som den betalas av skattebetalarna. Vi ska ha det precis som i USA med andra ord, världens främsta demokrati. Det är enda sättet att rädda vårt land, som ju är en illiberal demokrati. Vi bör också ta det bästa från den amerikanska konstitutionen och göra till vår egen, detta har inte med politik att göra utan är en fråga om demokrati. Vi kan säkert behålla kungahuset, det har ju ändå ingen makt. Om amerikanarna hade haft en kung, tror ni inte att de skulle ha vördat honom då?

Vi bör gå ännu längre för att göra detta land demokratiskt, än USA:s founding forfathers har gjort för att göra sitt land demokratiskt. Vi bör skriva in i grundlagen att för att ändra i grundlagen så ska det krävas en folkomröstning, inte som idag att politikerna eller regeringen ska få ändra i grundlagen efter ett val emellan förslaget och införandet av den nya grundlagen, för det är ytterligt odemokratiskt. Den gamla grundlagen om ändringar i grundlagen ska då automatiskt diskvalificeras. Men låt oss gå ett steg längre, låt oss rösta om ifall vi ska ändra i grundlagen att vi ska ändra i grundlagen efter folkomröstningar endast! Vad sägs om det? Förslagen till ändringar ska komma genom de folkvalda i riksdagen som ska komma genom de som valt dem i ett representativt valsystem. På något sätt så måste riksdagen ha en speciell ställning i det här, eftersom annars det kan komma lika många förslag som det finns medborgare. Men regeringen själv ska inte ha ett jota att säga till om grundlagar utöver sina riksdagsplatser och dess berättigande till 1 röst per man och endast 1 röst per man! Vidare så i en demokrati ska inte 99% av befolkningen kunna rösta ifrån den sista procenten deras mänskliga rättigheter, hur mycket tidens strömningar än anser det lämpligt eller önskvärt. Därför måste lagen om hets mot folkgrupp åka ut genom fönstret!

Illiberal Democracy: An illiberal democracy, also called a pseudo democracy, partial democracy, low intensity democracy, empty democracy, hybrid regime or delegative democracy, is a governing system in which, although elections take place, citizens are cut off from knowledge about the activities of those who exercise real power because of the lack of civil liberties. It is not an ‘open society’. There are many countries “that are categorized as neither “free” nor “ not free,” but as “probably free,” falling somewhere between democratic and nondemocratic regimes”. This may be because a constitution limiting government powers exists, but its liberties are ignored, or because an adequate legal constitutional framework of liberties does not exist…

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 29 december 2011

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: