Arkiv

Posts Tagged ‘EU’

Först till kvarn får först mala

Makrillen kan orsaka EU-sanktioner mot Island och Färöarna

 

Allt nordligare simmande makrilllstim är på väg bli en stridsfråga mellan EU och Island och Färöarna, som fiskar allt mer av makrillarna.

I går gav flertalet av EU:s fiske- och jordbruksministrar stöd till EU-kommissionens planer på handelssanktioner mot de båda fiskenationerna.

Makrillstimmen vandrar runt i haven utan tanke på gränser mellan olika fiskezoner. Men indirekt kan klimatförändringar ligga bakom makrillstriden mellan EU och Island och Färöarna. Forskare tror att ändrade havstemperaturer gör att makrillen nu mer än tidigare vistas i de båda önationernas fiskevatten. Därför fiskar Island och Färöarna nu mycket makrill, med argumentet att andra sorters fisk har minskat i mängd.

Men att de båda länderna gör så utan att förhandla först om fiskekvoter har retat EU, och kommissionen vill nu föreslå handelssanktioner mot Island och Färöarna. Detta stöder en majoritet av fiske och jordbruksministrarna som möttes i Bryssel i går.

EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki sa efter mötet med ministrarna att det ingen tid finns att förlora, och att ett sanktionsförslag snart kan väntas från kommissionen. Sveriges hållning har varit att hellre förhandla.

På mötet i går beslöt fiskeministrarna också om hur de vill fördela budgetpengarna ur EU:s  stödfonder för fiske, cirka 56 miljarder kronor för de kommande sju åren.

Pengarna föreslås fördelas så att det gynnar ett mer hållbart fiske. Men fördelningen ska förhandlas med EU-parlamentet. Där beslöt fiskeutskottet i förra veckan att jobba för att gynna nya fiskebåtar och en del andra förslag som kan gå stick i stäv med den nya fiskepolitikens ambitioner att fiskare inte ska ta upp mer fisk ur haven än naturen medger. SR:Ekot

Jag ställer mig på den lille mannens sida, Islands och Färöarnas sida. Hur kan EU sanktionera två små stater, har de ingen människokärlek i kroppen!!? Varför skulle Island och Färöarna, som ju är beroende av fiske för sin livnäring till skillnad från EU-länderna, förhandla om fiskekvoter med Europeiska Unionen? De är ju inte med i EU! Men vi vet vad vi själva har att vänta om vi på minsta sätt går emot EU här i Sverige – sanktioner. Sanktioner eller blockader mot oss svenskar och tyskar skulle jag vilja kalla en krigsförklaring. Island och Färöarna ser det säkert på samma sätt fast de står helt maktlösa. Först till kvarn får först mala gäller i alla andra sammanhang för EU där sydligare nationer har en geografisk eller teknologisk fördel gentemot t.ex. Afrika, nu när det drabbar dem själva så ändrar de plötsligt spelreglerna. ”Gå direkt i fängelse utan att passera gå” i realityspelet EU, och Island och Färöarna deltog inte ens i spelet utan var bara åskådare. Rompuy & Company har gjort det igen. Hoppas att de brinner i helvetet ondskefulla människor!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 16 juli 2013

Annonser

”Kapital” kommer från latinets Capita, som betyder person, och nationalekonomi är ett humanistiskt ämne på universiteten.

19 september, 2010 Lämna en kommentar

Det har rests röster om att länder tror att de ska kunna bli utsatta för en ekonomisk komplott eller konspiration, röster som har besannats i Sverige i det förflutna när Ungersk-Amerikanen och mångmiljardären i dollar, George Soros, försökte spekulera omkull Sverige under 90-talskrisen, och nu senast i Tyskland i somras när amerikanarna och stora EU-länder försökte och lyckades till del dränera den tyska ekonomin. Om detta skulle hända t.ex. Sverige, Norge eller Island igen, så finns det bara en sak att säga till Tyskland:

”Martin Niemöller var en intressant tysk pastor. Under första världskriget var han ubåtskapten men blev sedan pastor. Till en början stödde han Hitler, men 1933 bröt han med nazisterna och mellan 1933 och 1937 kritiserade han öppet nazisterna. 1937 arresterades han för förräderi men fick bara villkorligt straff, antagligen på grund av utländska påtryckningar. Genom Hitlers personliga ingripande arresterades han dock omedelbart efter att han fått sin villkorliga dom och sattes i koncentrationsläger (Sachsenhausen och senare Dachau). Han klarade sig med knapp nöd från att arkebuseras 1945 och överlevde kriget. Han har skrivit en mycket känd dikt, som är tänkvärd på många sätt:

I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna.
Och jag sade inget, för jag var inte kommunist.
Sedan kom de och tog judarna
Och jag sade inget, för jag var inte jude.

Sedan kom de och tog fackföreningsfolket
Och jag sade inget, för jag var inte fackansluten.
Sedan kom de och tog katolikerna
Och jag var protestant, så jag sade inget.
Sedan kom de och tog mig…
Vid det laget fanns det ingen kvar
som kunde säga något.”

Taget från Kristers blogg – Gluefox

Ovanstående citat är vänligen menade till det tyska folket. Kommer amerikanarna och tar oss eller utpressar oss så är det bäst att de inte får skälvan för övermakten och tiger i ett misslett försök att rädda sig själva. Detsamma gäller för oss svenskar och norrmän om Tyskland blir måltavla för ett ekonomiskt eller militärt angrepp, eller både och! Jag har redan gett mitt moraliska stöd till tyskarna när övriga EU och USA försökte gangbanga Tyskland i ett samlat ekonomiskt angrepp i somras. Att någon annan står upp och säger det som är rätt, försvarar det utsatta landet i en sådan situation, kan vara mer värt än att bidra med en stridsvagnsdivision i krig! Krig vill vi inte ha, däremot ekonomisk dominans över USA och GB, vilket är samma sak som att vi nu tar deras kvinnor istället för det sedvanliga tvärtom. ”Kapital” kommer från latinets Capita, som betyder person, och nationalekonomi är ett humanistiskt ämne på universiteten. Det säger mycket som behöver sägas till skeptikerna av mina påståenden att nationalekonomi handlar om kvinnor! Men nationalekonomi är så komplext att man inte vet vad som orsakar nya fenomen som ”stagflation”, och varför detta nya fenomen har uppstått. Och många vägrar att erkänna att det som orsakar fattigdom och svält är människorna själva i den region som drabbas, genom deras våldsfilosofi och deras kvinnoförtryck och mordiska behandlande av deras nästa av annan tro. Då talar vi om majoriteten män. De som tar avstånd från sådana metoder frodas ofta ekonomiskt i en fattig miljö. En naturkatastrof i till exempel Pakistan kan få permanenta verkningar, till skillnad från i t.ex. Tyskland och London efter andra världskriget när bostäder var utbombade och infrastrukturen och logistiken var förstörd, trots att standarden i Pakistan innan katastrofen inträffade var mycket enklare. Det är av motsvarande anledningar som Indien och Kina av alla länder i tredje världen, har lyckats klättra i välståndsligan när arabvärlden fortfarande befinner sig på 1800-talsnivå. Det är rättvist gjort av Gud att fördela välståndet efter förtjänst, men också svälten och nöden! Tyskland fick också känna på döden och svälten under och efter andra världskriget på grund av sina brott mot mänskligheten, men de bättrade sig och skapade en blomstrande ekonomi ur ruinerna. Det kan pakistanierna också göra! Eller?

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 19/9/2010, ”Alla vägar bär till Lund”

Jag tänker Kryssa Christofer Fjellner (m) i EU-parlamentsvalet!

Jag tänker kryssa Christofer Fjellner (m) i europaparlamentet nu på söndag! Han är ekonomiskt liberalkonservativ, men det är svårt att veta om han själv kallar sig så, då han aldrig har stämplat sig själv vad jag vet, och för att folk i allmänhet vet så lite om honom. Folk vet så lite om honom, dels för att han är ung, och dels för att han verkar i Europaparlamentet och inte i riksdagen. Men jag ser en internationellt framträdande framtida svensk statsminister i honom! Han kommer att få nytta av sin träning i Europaparlamentet. Tro mig när jag säger att han en dag kommer att bli en av de stora i Sveriges borgerliga regeringshistoria, han är minst i samma klass som Carl bildt en gång var, men jag föredrar den unge Fjellner framför den gamle räven Bildt! Inte för att han är ung, men för att han har fler statsmannaegenskaper. Han har en front mot Europa (han är svensk), medan Bildt är en del av Europa (han är europé), vilket gör att Fjellner är förmögen att föra Sveriges talan i EU. Dessutom så är han folkligare och svarar på brev och kontaktförsök (men kanske inte alltid).

Roger Klang, Lund den 5/6/2009

Det totalitära Ryssland har slutit sig en gång för alla

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=4327&Itemid=28 ”…Enligt Pravda (nätupplagan 29 april) kommer ryska Duman att stifta en lag, som förbjuder kritik och ifrågasättande av sovjetiska statens och arméns handlingar under kriget. Lagen kallas ”Mot upprättelse av nazismen”, men argumentationen låter som en dålig parodi på George Orwell.
Valery Ryazansky, som representerar det Förenade Ryssland (Putins parti) i Duman, sa nyligen att han hoppas att lagförslaget ska presenteras för Duman före den 22 juni.
Och nu kommer det allvarliga: ”De som försöker att tolka andra världskrigets slut genom att vända upp och ner på allting, och framställa dem som befriade länder från nazister som ockupanter och förtryckare, kommer att straffas”.

Det skulle alltså kunna bli förbjudet att kritisera flera decenniers ockupation av till exempel de baltiska länderna. Den ryska Duman skulle i så fall fastställa den yttersta sanningen i frågan och kriminalisera kritiken av kommunismens intolerans och frihetsberövande.
Sergei Shoigu, minister för räddningsinsatser och vice ordförande i Putins parti, säger att ”presidenter i flera länder som förnekar (våra fäders och förfäders gärningar) skulle inte ostraffat kunna komma till vårt land. Borgmästare i ett antal städer skulle noga tänka sig för innan de demonterar monument (över sovjetiska soldater).”
För att försvara förslaget, hänvisar Shoigu till att flera länder har kriminaliserat förnekandet av Förintelsen. I vissa länder kan det brottet ge upp till fem års fängelse…” Citat Världen idag

Det här avgör saken, jag kommer inte att sätta min fot i det totalitära landet Ryssland av någon anledning i framtiden! Jag önskar att situationen inte hade varit som den är, för människorna i den riktiga ryska oppositionens skull. Men hädanefter får dessa människor söka politisk asyl i Sverige, om det ska bli någon kontakt mellan våra nationaliteter! Såsom utvecklingen går i Ryssland så är det mycket troligt att vi får se en ökande flyktingström från Ryssland till väst inom en snar framtid. Vill Putin mig någonting så får han träffa mig på den neutrala platsen Island i framtiden! Om jag blir statsminister (jag har inte tro och ork till att säga ”när jag blir statsminister” längre!), så kommer jag även att förbjuda mina ministrar att resa till Ryssland, så länge som Ryssland är antidemokratiskt. Dessutom så kommer jag att avråda näringslivstoppar från att resa in i Ryssland. Putin tror att deras gas ger dem övertaget över européerna, men det är sant bara så länge som européerna tillåter Putin att ha det övertaget!  I själva verket så är det Europa som har Rysslands öde i sina händer! Tyskland borde därför tänka om, ifråga om sin energipolitik!

M.v.h. Roger Klang, Lund den 16/5/2009

Gasledningen – FN:s havsrättskonvention har en lapsus

Hej Mats Johansson (m)!

Jag såg dig på Axess-TV i en hearing om Gasledningen idag. För några och ett par månader sedan så skrev jag till Carl Bildt och tipsade honom om ett tillvägagångssätt för att slippa gasledningen på vår ekonomiska zon till havs. Enligt FN:s havsrättskonvention så har en stat rätt att dra ledningar på främmande makts ekonomiska zon, så länge som det inte påverkar miljön negativt, det vet vi alla. Men det står inget om att en sådan gasleverantör som Rysslands Gazprom är har rätt att bevaka en sådan ledning med militära medel! Det är inte Sveriges ansvar att motbevisa Rysslands rätt till en militär gasledning, enligt FN-konventionen, det är Rysslands ansvar att bevisa att de har en sådan rätt! Jag skrev till Carl Bildt och påpekade att FN-konventionen helt enkelt har en lapsus i sig, och att han borde ta frågan om ett tillägg i havsrättskonventionen till FN. Uppenbarligen så tyckte han inte att det var en bra idé. Vad tycker du?

Min personliga syn på den rysk-tyska gasledningen är att; så länge som en sådan gasledning inte är militär, och Sverige ges obegränsade rättigheter att när som helst kontrollera byggnads- och bevakningsfartyg, som för övrigt ska vara civila och inte få härbärgera ens ett handeldvapen, samt rätt till slumpmässiga kontroller av en eventuell pumpstation, så bör vi tillåta Ryssland att lägga sin gasledning i den europeiska säkerhetsstabilitetens namn via en utvidgad kol- och stålunion, som vi kan kalla det! Detta under förutsättning att Sverige inte väljer att sätta P för gasledningen av miljöskäl först förstås. Genkraven från svensk sida är naturligtvis inte förhandlingsbara, och ska gälla så länge som gasledningen ligger där den ligger.

M.v.h. Roger Klang, Lund den 14/5/2009

Jag vill inte gå ur EU nu när det är vi svenska mäns tur att ha roligt!

Nu utreds alternativ rysk gasledning

”Gaskonsortiet Nordstream utreder nu en alternativ sträckning av gasledningen mellan Ryssland och Tyskland.

Det är Naturvårdsverket och Sjöfartsverket som förnyat sina krav på hänsyn till de känsliga natur- och fågelskyddsområdena vid Norra midsjöbanken och Hoburgs bank.

Enligt SVT:s Rapport kan både Naturvårdsverket och Sjöfartsverket komma att helt avråda från gasprojektet om inte Nordstream presenterar en övertygande alternativ utredning.” Citat; SR, Ekot

http://playrapport.se/#/video/1541809

För det första så bör man inte säga att det är en gasledning mellan Ryssland och Tyskland, man bör säga att det handlar om en gasledning mellan Baltikum och Sverige! Detta eftersom det är en säkerhetspolitisk gasledning för Ryssland och Tyskland, men i synnerhet är det en säkerhetspolitisk fråga för Sverige och Baltikum/Finland. Det är främst Sverige som får betala priset för regeringens feghet och Tysklands självsvåldiga agerande! (Ryssland nämner jag inte ens, alla vet hur de är. En pensionerad svensk kommendörkapten sade såhär om dem; ”Om man vill ha respekt från en ryss, så ska man sparka honom på smalbenet.” Jag säger såhär; ”Man kan inte vinna kampen mot Rysslands imperialister, man kan bara förlora den – om man lägger sig ner!” Med andra ord; De kommer att fortsätta spela samma melodi, långt efter vår död.)

Den här farsen med att gasledningen skulle vara en miljöfråga, när alla vet att det inte är det som är huvudanledningen till att Sverige försöker stoppa den, har nu gått in i ett sång- och shownummer i vad som mest liknar en Bröderna Marx-film. SCHACK MATT, säger Putin! För det som var meningen från svensk sida skulle resultera i en gasledning förlagd till lands, eller åtminstone på neutralt vatten, kommer nu att resultera i att gasledningen definitivt blir av, en bit ifrån den ursprungliga planerade longitudsträckningen. Fortfarande på svenskt vatten utanför Gotland, eller som bäst – mitt på gränsen till svenskt vatten. Aldrig har så få, gjort så mycket ovett, för så många! Carl Bildt är en av de sämsta utrikesministrar vi har haft! (När det kommer till att markera revir.) Fredrik Reinfeldt har gått och gömt sig i Burträsk. (Eller någon annan likvärdig liten ort.) Maud Olofsson förstår inget av det som händer män emellan i konfliktsituationer mot väpnad makt, hon förstår inte heller att några nationaliteter kan vara bättre än andra, när det gäller att de svenska männen är bättre, för hon är en svensk kvinna. (Omvänt gäller för utländska kvinnor med deras män, även om dessa män har rätt, som amerikanarna historiskt sett har haft.) Alltså förstår hon inte vad nationalkaraktär är för något, utom rent intellektuellt, och då är det enligt Maud med nödvändighet av ondo när svenska män stämplar andra nationaliteters ondhetsstatus, i presens, ur en svensk kvinnas perspektiv. (Därmed inte sagt att hon inte kan vara kompetent i andra sammanhang.) Göran Hägglund är mer intresserad av att komma in i himlen, än att styra ett land. (Vilket kan leda honom ner i helvetet ironiskt nog.) Andreas Carlgren tror fullt och fast på idén att det handlar om miljöpolitik, för han växte upp utan fadersgestalt. (Vilket inte betyder att han inte kan vara en kompetent miljöpolitiker.) Och Jan Björklund har inte hjärna nog att räkna ut konsekvenserna av den (o)förda säkerhetspolitiken. (Tillsammans med Maud är han ändå den bäste partiledaren, men han hänger dåligt med som sagt.)

Det låter kanske som att jag är en förespråkare av krig? Inget kunde vara mera fel, vi svenska män behöver inte något krig för att bevisa vår mandom! Men vi måste vara beredda när utländska krafter typ de politiska islamisterna, försöker att ”hämnas” på oss svenska män enbart för att vi är goda och hävdar vår rätt att existera upprättstående, eller när totalitära makter som Ryssland tror att integritet betyder att de har rätt att angripa, eller till och med sluka oberoende suveräna stater! Om du vill uppnå fred, rusta för krig! Gammalt citat, men det är sant, och det förstår inte regeringsledarna i Sverige. Det var sant inför första världskriget, det var sant inför andra världskriget, och det är sant idag! Vid alla tre tillfällena gjorde vi tvärtom, vi nedrustade när vi borde ha upprustat. En stående armé är bästa sättet att uppnå trygghet och välstånd, i Sverige och i världen! Så fort det uppstår ett maktvakuum, så är det bara en tidsfråga tills det fylls. Ni måste väl ändå förstå, att det finns onda mäktiga män och regimer i världen som inte tänker som oss, även om just ni tänker som kvinnor?

Sverigedemokraterna tänker skicka delegater som avser att arbeta för ett utträde ur EU, om de blir inröstade. Inte ens Junilistan eller mp vill det. När vi nu står inför en situation där vi svenska män ska börja dejta små snygga europeiskor, så ska vi väl inte dra oss ur??? Det är ju vår tur nu, vad än de europeiska männen säger! Detta är det enda godtagbara framtidsalternativet, vi kan inte fortsätta fegpolitiken som vi för nu, men vi kan inte heller isolera oss gentemot invandrarna och européerna som sd vill, eller vice versa att tillåta att européerna och immigranterna isolerar sig från oss! Om Sverigedemokraterna får makten, så kommer det sluttande planets politik att vara en säker indikator på vart vi är på väg, det är åtminstone vad jag tror. Jag för en politik som kommer att leda till amerikanisering av landet, jag kommer inte att stänga gränserna så länge som en proportionerlig mängd kvinnor och flickor kommer till Sverige, vad tycker Du om det Maud (alternativt Jimmy Åkesson)? Inga eller få av mina politiska åsikter särskiljer mig från en konservativ konservativ i USA (förutom det här med statsunderstödd tortyr)! Ändå så anar jag, att ni anklagar mig för att vara en desillusionerad Sverigedemokrat (ni svarar t.ex. bara på selekterat utvalda brev, aldrig något som har med kvinnor att göra, trots att jag skickar så många brev om allt möjligt, och just ofta om orättvisor med kvinnor och deras ojämlika friheter och rättigheter i olika länder, regioner och världsdelar).

Jag tycker definitivt att SAAB kan få bli italienskt, Maud! Vi har inte råd att vara kräsna. Dessutom så är jag ekonomiskt liberalkonservativ (såväl som värdekonservativ och kristen, alltså socialdemokraternas och vänsterns värsta mardröm)! SAAB får göra det bästa av det, och det är positivt att FIATS VD Sergio Marchionne är så visionärt ”ballsy”, och i dessa kristider också. Jag ber dig därför att inte sätta dig på tvären, men du kan konfrontera Fiats VD om hans framtidsplaner för SAAB, Maud!

Roger Klang, Lund den 5/5/2009

Bekämpa klyftor inte bra, Mona!

Mona Sahlin, kommunist-Ohly (termen är väl korrekt fortfarande?) och språkrören, säger oavbrutet att de ska arbeta för att minska klyftorna i samhället. Att jobba för att ”minska klyftorna” är inte det bästa sättet att höja den fattigare delen av befolkningens levnadsstandard, därför att om man minskar klyftorna så höjer man inte samtidigt de fattigas levnadsstandard, snarare så sänker man den! Det enda man åstadkommer genom att sträva efter att minska klyftorna, är att man sänker även de rikas levnadsstandard, och det har ju inget intrinsikalt(***) värde, eller hur förnuftiga människor? Det här sättet att tänka – att om inte jag har så ska inte du heller ha – som vänstern har, kan man tycka borde ha förpassats till historien tillsammans med kommunismens sammanbrott, vid det här laget. Man maximerar samhällsnyttan genom att hålla skattetrycket nere och att tillämpa marknadsekonomi, i synnerhet om ett land satsar på att ha en såkallad ”platt skatt”. För varje krona som de rika tjänar på att ett land har platt skatt så investeras en krona i ekonomin, enbart för att denna driv ger den överlägsnaste förräntningen av sparpengar! Platt skatt gör det också troligare att den kronan stannar i landet och därigenom genererar utländska pengar, varav en stor kaka från den välkända procentcirkeln går tillbaka till samhällsektorn i form av skatt på den högre vinsten, genom en uppåtgående positiv spiral. På så sätt får man in mera skatt till staten än om man hade haft kvar det högre skattetrycket. Alla vet att det fungerar på det här sättet, och att det motsatta gäller för kommunistländer. Exemplen är många och talande! Även när en marknadsekonomi har hamnat i Baisse, så är levnadsstandarden högre för de fattigare i det landet, än levnadsstandarden är för de fattiga i ett kommunistland. Jag vågar påstå att till och med de utslagna i en stad som New York, har det ”bättre” ställt än de utslagna i en stad som Havanna! Man kan också se framgångsrika ekonomiska exempel i länder som gått från ett socialistiskt men demokratiskt styre till ett mer marknadsanpassat och demokratiskt styre, medan motsatsen gäller för länder som har gått åt andra hållet. En ytterligare sak som hämmar tillväxten i onödan, är LAS (Lagen om Anställningsskydd). Varje stark borgerlig regeringsledare borde därför ta itu med dessa tre tillväxthämmande faktorer; LAS, en närmast total planekonomi inom vårdsektorn, samt den progressiva beskattningen i form av värnskatten, och införa platt skatt i dess ställe, så kommer Sverige att skjuta i höjden i välståndsligan! Men det är som om s, v och mp inte vill att vi ska avancera i välståndsligan. Det verkar dessvärre som om regeringsledarna inte heller vill det, då de arbetar aktivt för att nämnda tillväxthämmande instrumentella socialism ska vara kvar. Tyvärr så arbetar regeringen också för att pengar ska rulla ut ur Sverige, jag tänker då på den rörliga sjukvården för svenskar i EU, men inte för européer i Sverige. Det enda regeringen skapat som främjar ekonomin är sänkta skatter med några kronor, men det ger inget bestående intryck. Så fort oppositionen får makten en dag, så höjs skatterna igen, och då står vi på samma ruta som där Göran Persson lämnade ifrån sig makten. Det beror helt och hållet på svagt ledarskap!

(***)intrinsikalt = filosofisk term för självändamål, att något har ett värde i sig självt

Ett högt skattetryck innebär däremot att teknikföretag, både aktiebolag och privatägda, flyttar ut framtida investeringar till länder där arbetskraft beskattas lägre, eller för all del – där lönekostnaderna är lägre. Alternativt så investerar de inte alls, därför att de inte tycker att det är lönt att växa, och satsar på att köpa in existerande teknik hos underleverantörer och konkurrenter i andra länder. Som exempel, hämtat från mitt eget liv, så kan jag nämna att SAAB köpte in fönsterhissar från Mercedes, till 900-modellen på 80-talet. Global kapitalisk marknadsekonomi är i och för sig inte dåligt för att åstadkomma högre levnadsstandard i andra och tredje världen, men det blir en form utav biståndspolitik av det. Men det blir i alla fall en jäkligt bra biståndspolitik!

Roger Klang, moderat i Lund

M.v.h. Roger Klang, Lund den 30/4/2009