Hem > Brott och straff, Inrikespolitik, President Barrack Obama, Utrikespolitik, Waterboarding > De civitate Dei – Gudsstaten och Guantanamo

De civitate Dei – Gudsstaten och Guantanamo

De civitate Dei – Gudsstaten

Abu Zubaidahs öde berördes av president Bush i ett tal till
folket i september 2006. Zubaidah skulle då förflyttas från ett hemligt
fängelse till Guantanamo. Bush försvarade de förhörsmetoder som CIA använde mot
sina hemliga fångar.

”Vi visste att Zubaidah hade mer information som kunde rädda oskyldigas
liv. Men han slutade tala. När utfrågningen fortsatte blev det uppenbart att
han hade fått utbildning om hur man motstår förhör. Så CIA använde alternativa
metoder. Jag kan inte beskriva metoderna. Jag tror att ni förstår varför. Om
jag gjorde det så skulle terroristerna lära sig hur man motstår förhör och
undanhålla information vi behöver för att stoppa nya angrepp mot vårt land. Jag
kan säga att metoderna var hårda men säkra lagliga och nödvändiga.”
Citat;
George W Bush

Det har senare framkommit att Zubaidah blev waterboardad på
Guantanamo av den amerikanska staten, förmodligen många gånger.

Hur kunde de veta att Zubaidah satt inne med information som
kunde rädda oskyldigas liv? Antingen så hade de redan informationen genom någon
annan frivillig eller ofrivillig informatör inne i Guantanamo, Abu Ghraib,
något annat fängelse eller från världen utanför. Eller så var det bara ett
antagande från förhörsledarnas eller CIA:s sida som de grundades på bekännelser
under tortyr i andra stater. Om någon fånge hade brutit ihop på exempelvis
Guantanamo eller Abu Ghraib och inte blev trodd, så skulle han säkert säga mer,
eller annat, än vad han i verkligheten visste. Så som att peka ut andra fångar
vare sig dessa är stora fiskar eller inte, men de vet vad förhörsledarna vill
höra vid det laget. Att Zubaidah slutade tala kan lika gärna bero på att han
redan sagt allt han visste och hade resignerat inför tortyrförhören och de luttrade
förhörsledarna, det förstår till och med ett barn. Men Ok, informationen om att
Zubaidah visste mer än han sade kan militären på Guantanamo och/eller
regeringen/CIA ha fått eller pusslat ihop på många olika sätt, t.ex. genom
telefonavlyssningar och deducerande, eller genom tredjehandsinformation. Jag
tar bara upp de mest troliga.

Det är rimligt att anta att Zubaidah hade torterats redan
innan han kom till Guantanamo från ett annat märk väl hemligt fängelse. Där ser
man hur rörig information blir när den extraheras genom tortyr och inte genom
smart och innovativt tänkande från adekvat utbildade förhörsledare, eftersom
det ansågs nödvändigt att tortera honom igen. Varför ansågs det nödvändigt att
tortera honom igen om han redan blivit torterad och förhörd av en annan stat?
Litade Bush inte på att de torterande statsmakterna Saudiarabien, Egypten och
andra var kompetenta torterare och förhörsledare? Om inte, varför ansågs det då
nödvändigt med dessa ”renditions” (slussande av fångar) till dessa länder, omm (om och endast om)
Bushadministrationen inte bara ville ha meningslös hämnd för 9/11 genom att
låna ut fångarna till vissa stater som utövade ännu gravare former av
statstortyr mot al-Qaida fångar? Hur gör man som underrättelseman för att
pussla ihop al-Qaida-individers desperata bekännelser med halvlögner och
lögnaktiga beskyllningar mot deras egna, extraherat från flera olika individer
under tortyr? I vilken grad har olustiga personer till och med för andra al-Qaida-individer
utpekats som högre rankade i organisationen av en eller flera personer under
tortyr? (Obs, jag säger inte att jag tror att Zubaidah är en liten fisk, Bush
använde ju Zubaidah som exempel och det skulle han inte ha gjort om de inte
hade tillräckligt med bevis för att han var vad de trodde att han var, en
höjdare. Men sannolikt så för varje lyckat exempel går det flera osäkra exempel
på ”mellanchefsnivå” i al-Qaida.) För al-Qaida har mycket inbördes slitningar,
det tror jag man kan utgå från. Bara för att al-Qaida har lyckats med 9/11 så
betyder det inte att de inte hade önskat att de hade förmågan att genomdriva många
fler terrordåd av den samordnande magnituden som 2001, men de har inte längre
förmågan. De har säkert kamratskap, men mycket av den är ytlig och krackelerar
vid första bästa ekonomiska tvist, i jämförelse med den som finns i US Army när
det kommer till ömsesidigt samspel mellan soldaterna genom den tillit de har
till varandra. Det ”sociala kapitalet” som även avspeglar sig i militära sammanhang
är fortfarande mycket större i USA än i Afghanistan. Självinsikt är inte al-Qaidas
starka sida! Alla fångar har inte torterats, en del undviker det av ren
självbevarelsedrift men det betyder inte att de säger sanningen, hela sanningen
och ingenting annat än sanningen. Ska man extrahera korrekt information från
den kategorin fångar så får man väl vattentortera hela bunten om nu tortyr
leder till att fångarna säger sanningen? Då har man fått ett tortyrfängelse
istället för ett fängelse med tortyrkammare, det är det logiska steget bort
från Gud för det tidigare så välrenommerade ”mirroring” mot kubanerna;
Guantanamo, speglad i filmen ”På heder och samvete” med Tom Cruise, Kevin Bacon
och Jack Nicholson. Jag skulle om jag hade varit amerikan varit stolt över att
ha tjänat som ”mirror” på Guantanamo efter att ha sett den filmen, fram till
2003 någon gång! Men nu skulle jag inte säga det högt ens en gång, efter att
det som pågick där kom ut i ljuset 2004. Så nedfläckat är deras ära, enligt
mig. Folk ser inte längre på Guantanamo som en militär mönsterinstitution. Var
det värt det? USA:s agerande med mörkandet av det som skedde i och utanför USA
påminner mig om icke-karaktären Gollum i sagan om ringen och sagan om de två
tornen.

De som motstår extrem behandling ett antal gånger vet var de
”ska landa” och matar förhörsledarna med desinformerande information,
halvsanningar, det utgår jag i alla fall från att Bush anser, som torterade
t.ex. Sheikh Khalid Muhammed 183 ggr? Ja, det står helt klart att det är vad
Bush anser! Om man tror att man ska kunna extrahera helt ny korrekt information
eller kompletterande korrekt information efter säg 100 skendränkningar är man
bonkers. Men det var detta som Bush trodde, alltså litade han inte på den
information som extraherades genom tortyr! Eller så var det bara fråga om ren
sadistisk hämnd, som jag påstår att det var.

Först säger Bush; ”När
utfrågningen fortsatte blev det uppenbart att han hade fått utbildning om hur
man motstår förhör.”
sedan fortsätter han; ”Så CIA använde alternativa metoder. Jag kan inte beskriva metoderna.
Jag tror att ni förstår varför. Om jag gjorde det så skulle terroristerna lära
sig hur man motstår förhör och undanhålla information vi behöver för att stoppa
nya angrepp mot vårt land.”

Så terroristerna skulle om förhörsmetoderna blev kända i
2006 – förhörsmetoder typ waterboarding som de facto redan var vädrade sedan
2004 – lära sig hur man motstår förhör och undanhålla information. Men det var
ju enligt Bush uppenbart att han redan hade fått utbildning om hur man motstår
förhör? Han var enligt Bush redan tränad i förhörsmotstånd! Menar Bush på
allvar att han tror att al-Qaida har eller kommer att skaffa ett tortyrcenter
för sina egna där medlemmarna utsätts för olika tortyrmetoder i syfte att härda
deras motståndskraft mot tortyr, även om det bara rör sig om en skendränkning
per individ, ett hett oljedroppande, en våldtäkt, ett hundbett et.c. et.c.?
Eller menar han att al-Qaida är så sofistikerat att de undervisar i djupare
psykologi i syfte att hitta tekniker för att motstå förhör? Al-Qaida kan knappt
knyta sina egna skor! Jag tror att W är USA:s mest underskattade president
genom tiderna, och det tror Göran Persson också och han har träffat och
diskuterat med honom. Därför så ger jag W Bush – och hans rådgivare – mer kred
än så. Waterboardingen var fråga om en hämnd för 9/11, och inget annat! Om den
värsta tortyren, waterboardingen, var känd redan 2004, varför sade Bush det han
sade om att CIA använde alternativa metoder, i detta skede 2006, det kan ju
tyckas överflödigt: ”Jag kan inte
beskriva metoderna. Jag tror att ni förstår varför. Om jag gjorde det så skulle
terroristerna lära sig hur man motstår förhör och undanhålla information vi
behöver för att stoppa nya angrepp mot vårt land. Jag kan säga att metoderna
var hårda men säkra lagliga och nödvändiga.”
Citat; George W Bush. Frågan är
om Zubaidah gav någon information som räddade oskyldigas liv ens efter att ha
torterats? Det är vad som bland annat behöver undersökas av en
sanningskonvention!

I dokumentären så framgår någonting som jag inte visste, att
CIA:s ”renditions” (slussande av fångar) medvetet utfördes för att fångarna
skulle kunna torteras mera utstuderat än USA gjorde på Guantanamo, torteras av
ännu mindre nogräknade stater. Det verkar trovärdigt i denna franska dokumentär,
Frankrike gör bra dokumentärer även om de inte nämnde fransmännen själva och
deras omfattande tortyr i Algeriet på 50-talet. USA har fått sin hämnd men
förlorat sin själ. De kan lika gärna ta bort ”In God We Trust” på
dollarsedlarna och dollarmynten.

Dubya
didn´t hold water! Waterboarding was the Trojan horse of the Islamist´s, that´s
how they got their ungodly philosophy into good people´s heads.

No
one man can retract this recently embeded immoral ungodlyness in a large part
of the American population, not even Obama!

”IN GOD WE TRUST” Att
förespråka waterboarding är inte att förlita sig på Gud, så som det står på
deras dollarmynt och sedlar!

Citat; Roger Klang

“If we ever
forget that we are One Nation Under God, then we will be a nation gone under.” Citat; Ronald Reagan

“We are never
defeated unless we give up on God.” Citat; Ronald Reagan

Osann eller halvsann Information som extraheras genom tortyr
har troligtvis en benägenhet att ge en ”Dominoeffekt”, dvs. den som först
torteras lämnar ett osant eller halvsant påstående för att få slut på tortyren,
varefter en eller flera andra fångar torteras för att bekräfta den felaktiga
informationen, fångar som i sin tur bryts ned och pekar ut andra medlemmar i
al-Qaida som varandes nyckelpersoner i organisationen, och bekänner saker som
över huvudtaget inte är sanna eller i alla fall bara har stannat vid
konversationer med andra al-Qaida-medlemmar.

Om jag hade makt så skulle jag inte tortera eller tillåta
att tortyr utövades av mina landsmän under några som helst omständigheter, inte
ens om det var utilitaristiskt*** motiverat! Jag
skulle inte våldta eller tillåta att mina landsmän våldtog under några
omständigheter, och i synnerhet inte i syfte att etniskt rensa områden genom
massvåldtäkt! Där drar jag min gräns för vad jag är beredd att göra som
statsman och som individ och människa.

”Qui tacet, consentiere videtur”, vilket bäst översätts till
engelska snarare än svenska, och översättningen går så här; He who is silent,
is understood to consent.

***Utilitarism: Filosofisk
ofta politisk inriktning som går ut på att sträva efter en samhällsform som ger
största möjliga lycka för så många människor som möjligt. Utilitaristiska vinklingar
kan vara antingen ”positiva”; att fördela så att så många som möjligt ska få så
mycket av kakan som möjligt, alternativt ”negativa”; att döda eller som i detta
fall tortera några individer för att rädda desto fler. Utilitarister kan vara
artneutrala och räkna in djur i kretsen som ska få lika del av kakan. Samtidigt
kan de ibland räkna bort foster och till och med små barn ifråga om rättigheter
(t.ex. filosofen Peter Singer) till liv. En typisk utilitarist är t.ex. en die
hard Marxist eller en djurrättsaktivist. Men alla politiska inriktningar kan
försvaras alt. förkastas utilitaristiskt med lite god vilja, enligt mig. Marx
t.ex. menade att bara den som arbetar ska få äta, det är en inkonsekvens ur ett
utilitaristiskt perspektiv. George W Bush är den ultimata utilitaristen i en ”negativ“
mening i praktisk handling, men han har förmodligen aldrig hört uttrycket ”utilitarist”.
Få är de som ställs inför hans situation att tvingas att välja mellan att agera
och möjligen rädda många oskyldiga liv genom att tortera eller döda andra,
eller att förlita sig på Gud och riskera många oskyldiga liv. För Bush var det
ett lätt val, eftersom han inte ser al-Qaida som människor efter 9/11. För mig
är det ett lika självklart val att göra det motsatta mot vad han gjorde,
eftersom jag föredrar att förlita mig på Gud hellre än att förlora Guds
respekt, mitt samvete och min godhet, som jag trots allt anser mig besitta
fortfarande. Men man kan inte hävda sig både ha rätten att tortera och att man
gör Guds vilja samtidigt, det här är inte ”raketvetenskap” med multipla
möjligheter för varje given situation. Det är väldigt enkelt, man står alltid
inför valet att tortera eller låta bli, och står det ”In God We Trust” på
pengarna så är det bevisat att det inte finns några andra alternativ att tillgå!
När man då väljer statstortyr så har man samtidigt inte valt Gud, end of story.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 26 september 2011

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: