Hem > ekonomi, Inrikespolitik, Ryssland, Sveriges försvar, Utrikespolitik > Rysk-tysk militär ”sidoallians” uttryckligen mot Tysklands konstitution?

Rysk-tysk militär ”sidoallians” uttryckligen mot Tysklands konstitution?

Till den tyska ambassaden i Stockholm!

http://en.rian.ru/mlitary_news/20110915/166853148.html

Artikel
ovan: “Russian, German defence ministers to discuss military cooperation”

Det här är inte längre ett monetärt samarbete om
energiförsörjningen för Tyskland, genom Nordstream! Det här är ett klart och
tydligt ställningstagande emot Sverige som stat och vår rätt till suveränitet.
Det Tyskland håller på att göra är ”självmord av fruktan för döden”, som de en
gång dödsföraktande tyska soldaterna uttryckte sig, för vi har bara en chans
att framgångsrikt rida ut den ekonomiska stormen så att även svenska och tyska
män kan få en chans att sprida sina gener och inte dö ut (på lång sikt som
folk, men viktigare – på kort sikt för individer, bröder och söner), och det är
genom att stödja varandra och inte stödja den onda omvärlden. Det är inte
riktigt sant, ni har en möjlighet att skapa ett tredje rike och därigenom
kortsiktigt – men inte tillräckligt på lång sikt och möjligen till och med
kontraproduktivt med tanke på de 2 miljoner av ryssarna våldtagna tyska
kvinnorna i slutet av andra världskriget – säkra de tyska manliga generna också.
Men ett tredje eller fjärde rike vill varken ni eller jag ha, inte sant? Fast det
är troligt att ni hamnar i en sådan situation om ni inte slutar med att vara en
sådan jättebebis som hänger sig om halsen på, och helt överlämnar försvaret av
Norden till mig och det lilla landet Sverige. Jag säger härmed upp mina vänligt
sinnade avsikter och hoppas att ni kommer att trivas med ert framtida öde!
Eller rättare, när ni mot er konstitution och grundlag diskuterar militära
allianser utanför Nato involverandes Tyskland och Ryssland så är det ni som har
sagt upp vänskapsbanden. När Jag ger
inviter till militärt samarbete mellan Sverige och Tyskland så hänvisar ni säkert
till er konstitution när den säger att Tyskland inte får ingå militära
allianser utanför Nato? Jag kan inte hålla på och hatta fram och tillbaka, så
jag ger er tre veckor att ta er ur den uppkomna situationen, om ni inte har
tänkt om då och agerat därefter så skiter jag i Tysklands framtida öde och övergår
återigen till att försöka liera mig med USA. Och skulle ni transformeras till
ett tredje rike på grund av omvärldens ekonomiska tryck så om USA förklarar er
krig så gör jag det likaledes om jag får officiell makt. För då har ni
förverkat er rätt i och med att ni behandlar en oskyldig tredje part (oss
svenskar) som omvärlden behandlade er i början av 1920-talet, och i och med det
så dömer ni era mor- och farföräldrar till den eviga döden, när ni själva punkterar
all form av moraliskt försvar för det, det tyska folket gjorde eller lät ske
vid tidpunkten på 30- och 40-talet. Ni är svekfulla, men ni kommer med säkerhet
att rasa ihop som en punkterad sufflé genom omvärldens försorg på det
ekonomiska området utan Skandinavien. Även om det kommer att kosta fortsatta
förluster in perpetuum i kvinnor till USA så är jag beredd att liera mig med
dem! Allt jag ville var att Tyskland och Sverige skulle hjälpa varandra att
inte bli ett tredje rike eftersom vi är lika utsatta och kulturellt
försvarslösa mot kvinnoförtryckarnas kvinnostölder och inlåsande (araberna och
nordafrikanerna) alt. gentemot oss avledande (européerna, och amerikanarna av
idag) av sina egna kvinnor. Nu är det måhända kört för er! Kan inte ni stå upp
för er rätt så kommer inte heller vi att kunna stå upp mot större delen av
världen, så vi går båda under. Det är därför jag säger att ni begår självmord av
fruktan för döden genom att ni vägrar se nödvändigheten av att Tyskland och
Skandinavien håller ihop när det stormar. Hälsa Defence Minister
Thomas De Maiziere det! Men vi svenskar har större chans att liera oss
emotionellt med USA än Natolandet Tyskland har! Så hur ska ni ha
det?

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige Schweden, den
15/9/2011

http://en.rian.ru/mlitary_news/20110915/166853148.html

Artikel oben: ”Russian, Germantown Verteidigungsminister die
militärische Zusammenarbeit zu besprechen”

Dies ist nicht länger eine monetäre Zusammenarbeit in der Energieversorgung
für Deutschland, die Nord Stream! Dies ist eine klare Position gegen Schweden
als Land und unser Recht auf Souveränität. Dass Deutschland über zu tun ist
”Selbstmord aus Angst vor dem Tod”, wie sie furchtlos deutsche
Soldaten einmal formuliert hat, denn wir haben nur eine Chance, erfolgreich
Wetter den wirtschaftlichen Sturm, so dass schwedische und deutsche Männer eine
Chance, um Verbreitung ihrer Gene und nicht aussterben (Auf lange Sicht als Menschen, aber noch wichtiger ist – kurzfristig für den Einzelnen, Brüder und Söhne), und das ist durch
die Unterstützung von einander und unterstützen nicht die böse Außenwelt. Es
ist nicht wirklich wahr ist, haben Sie die Möglichkeit, ein drittes Reich, so
kurzsichtig zu schaffen – aber nicht genug, die langfristig und möglicherweise
sogar kontraproduktiv, da die 2 Millionen von Russen vergewaltigt deutschen
Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs – die sicher Deutsch männliche Gene als
auch. Aber eine dritte oder vierte Reich würden weder Sie noch ich haben, nicht
wahr? Obwohl es wahrscheinlich ist, dass Sie am Ende in einer
solchen Situation, wenn Sie am Ende nicht zu einem so großen Baby,
das um den Hals hängt und vollständig verlässt die Verteidigung der nordischen Länder für mich und das kleine Land von Schweden. Hiermit melde ich
mich sagen, mein freundlicher Absichten und hoffen, dass Sie Freude am Umgang
mit Ihren zukünftigen Schicksal! Oder besser gesagt, wenn Sie gegen Ihre
Verfassung und Verfassungsrecht besprechen militärische Bündnisse außerhalb der
NATO mit Russland und Deutschland, du bist es, der die Freundschaft beendet.
Als ich die kommen-ons geben, um die militärische Zusammenarbeit zwischen
Schweden und Deutschland, um Sie sicher finden Sie in Ihrer Verfassung, wenn
er, dass Deutschland nicht in Frage kommen für militärische Bündnisse außerhalb
des NATO-sagt? Ich kann nicht in die Warteschleife und Hut hin und her, so gebe
ich euch drei Wochen nehmen Sie aus dieser Situation, wenn man nicht darüber,
wo und entsprechend gehandelt wie die Hölle mit Deutschland das Schicksal
gedacht haben, und wendet sich wieder zu versuchen, mich zu richten mit den
USA. Und würden Sie in ein drittes Reich, weil der Außenwelt wirtschaftlichen
Druck zu verwandeln, wie den USA erklärt, ein Krieg, damit ich auch wenn ich
die offizielle Macht bekommen. Denn dann haben Sie Ihr Recht verwirkt, dass sie
einen unschuldigen Dritten (die Schweden), wie die Welt behandelt die Sie zu
Beginn der 1920er Jahre, und mit ihm so richtest du deinen Großeltern zum ewigen
Tod zu behandeln; wenn Sie Punktion euch jede Form der moralischen
Rechtfertigung dafür, hat das deutsche Volk oder entstanden sind zur Zeit die
30 – und 40 Jahren. Sie sind hinterlistig, aber Sie werden sicherlich wie eine
punktierte souffle zurück Zusammenbruch von einem Sekretariat im
wirtschaftlichen Bereich, sondern in Skandinavien. Obwohl es die anhaltenden
Verluste in perpetuum bei Frauen Kosten für die USA so bin ich bereit, mich mit
ihnen zu verbünden! Alles, was ich wollte, war, Deutschland und Schweden
könnten sich gegenseitig zu helfen nicht an Dritte Reich, weil wir genauso
verwundbar und kulturell wehrlos gegen Frauen Unterdrücker Frauen Diebstahl und
loader (Araber und Nordafrikaner), alt werden. gegen uns Ablenkungsmanöver
(Europäer und Amerikaner von heute) von seinen eigenen Leuten. Nun ist dies
wahrscheinlich über für Sie! Kannst du nicht, sich für Sie richtig, noch werden
wir in der Lage sein, sich gegen die meisten der Welt, so dass wir beide
untergehen. Deshalb sage ich euch begehen Selbstmord aus Angst vor dem Tod
durch die Sie nicht sehen, die Notwendigkeit von Deutschland und Skandinavien
hält zusammen in einem Sturm. Liebe Grüße an Verteidigungsminister Thomas de Maizieres
it! Aber die Schweden sind eher selbst emotional
Verbündeten mit den USA als NATO Nation Deutschland! So wie willst du da
sein?

MVH Roger Klang, Lund Scaniae Schweden, am 2011.09.15

Beachten
Sie, von Google Translate übersetzt!

__________________________________________________________________________

Uppdaterad den 16/9/2011

2011/9/15 .STOC PR-1 …… ……

Hej,

svaren på dina frågor angående den tyska rysslandpolitiken hittar du på tyska
UD:s hemsida via följande länkar:

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/Russland/Russland-Uebersicht_node.html
(på tyska)

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/Russland/Russland-Uebersicht_node.html
(på engelska)

…..!

Du må tro det om du vill, men jag har eller har haft en hel
del informell makt herr …… Jag kan inte avgöra er ståndpunkt för militärt
samarbete med Ryssland enbart utifrån er hemsida som bara behandlar ekonomiska,
energimässiga, kulturella, civila samt EU-frågor, men jag antar att du har
många brev att besvara. Jag ska göra det lätt för dig, svara bara Ja alt. Nej
på mina numrerade frågor i ordningsföljd är du snäll. I de fall det i
ordningsföljden förekommer en uppmaning istället för en fråga så behöver du
inte besvara uppmaningen:

1. Har ni för avsikt att samarbeta militärt med Ryssland?

2. Har EU för avsikt att samarbeta militärt med Ryssland och
kommer Tyskland i så fall att medverka?

3. Har Ria Novosti tagit sig friheter eller blivit
felinformerade om Tysklands intentioner med mötet mellan den ryska och den
tyska försvarsministern, med tanke på påståendet i artikeln jag länkade till i
början av texten om military cooperation?

I Ria Novosti-texten stod det
bland annat:

”Russian and German defense ministers will
meet on Thursday in Moscow to discuss issues of military cooperation as well as
the controversial issue of the European missile shield, the Russian Defense
Ministry said.”

4. Eller har den tyska försvarsministern mot alla odds
missat vad som står i den tyska grundlagen?

Kan du i så fall informera den tyska försvarsministern om
det som står i den tyska grundlagen om allianser utanför Nato involverandes
Tyskland!

5. Vad menas med ”strategic pertnership” som det
står om på er hemsida, är det gasledningen i Östersjön med flera och annan
infrastruktur som avses bland annat?

6. Har du när du besvarat dessa frågor berättat sanningen,
hela sanningen och ingenting annat än sanningen utifrån vad du vet om mötet
mellan försvarsministrarna och Tysklands Rysslandspolitik, beaktande dem
begränsningar som mina frågor kanske har och frågor jag inte har ställt, och
den tid du har till förfogande som möjligen begränsar ett elaborerande av
svaren?

Jag förstår att du är politiskt korrekt, men någonstans
måste vi mötas PK och PI och en ärlighet och öppenhet i frågorna och svaren
måste få vara grunden såväl mellan oss som mellan dig eller för den delen
Angela Merkel och ert folk, om vi ska kunna undvika en katastrof för våra folk.
Kommunikationen mellan makthavare och gräsrötter är en förutsättning för att
ett Nazirike inte ska uppstå i framtiden. Jag har läst Joachim Fests
välrenommerade 900-sidiga biografi om Hitler, och det var där Tyskland gick
fel, när den borgerliga regeringen ”hoggade” makten och tryckte ned
den från början borgerliga mer eller mindre religiöse Hitler samt Nazisterna! I
USA har högerextremister konstitutionella rättigheter och organiserar sig i
bland annat det mer eller mindre accepterade NRA (National Rifle Association).
I Weimarrepubliken fick man bära vapen och uniformera sig. I dagens Tyskland
har man endast anonymiteten på internet om man har avvikande åsikter. Jag aktar
mig noga för att fraternisera med Sverigedemokraterna för att inte historien
ska upprepas. Hitler var mer eller mindre religiös under Weimarperioden fram
till förkrigstiden, jag är mer eller mindre religiös så det är ingen
”antibiotika” mot att begå massmord tyvärr.”Segraren blir dum av
krig”, sagt av Friedrich Nietzsche. Inte för att Nazityskland vann, men de var
segerrika när de började skicka människor till koncentrationslägren.
Dessvärre så i länder som saknar kvinnoförtryck, som Tyskland och Sverige, så
har i regel makten hegemonisk kontroll över samhällsmekanismerna och är
ovilliga att släppa in avvikande åsikter i etablissemanget. Tack och lov för
den ventil som heter internet, som även jag använder mig av för att släppa ut
lite ånga, men då under eget namn, ett namn som jag för övrigt är nästan ensam
om! Jag bedömer att vi har femtio procents chans att undvika ett Nazirike.
Endast i länder som Tyskland, Sverige, Österrike, Finland och Island är ett
Nazirike möjligt, på grund av total avsaknad av skydd mot kvinnoförtryckarnas
kultur, och maktens hegemoni. Förutsättningarna är tyvärr stora nu i Tyskland,
Sverige, Österrike och Island i alla fall.

Förstår du varför våra länder måste hålla ihop för att bli
så ekonomiskt starka att vi kan stå emot omvärldens tryck och ekonomiska
utsugning tillsammans och därmed undvika katastrofen? Ni har haft
Daimleraffären, Opelfifflet, Greklandsnotan och Irlandsnotan, som inte är något
annat än ekonomisk utpressning av EU och USA, på bara kort tid! Det slutar
aldrig, det fortgår i perpetuum. Det är bara en tidsfråga när nästa attack
kommer. Vi har också drabbats.

Tacksam för svar på frågorna ovanför det sista stycket!

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 15/9/2011

Hej,

på tyska försvarsministeriets
hemsida hittar du pressmeddelandet om gårdagens möte mellan de tyska och ryska
försvarsministrarna:

http://www.bmvg.de/portal/poc/bmvg?uri=ci%3Abw.bmvg.presse.pressemitteilungen.archiv_2011&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB010000000001%7C8LPEXY131DIBR

Jag antar att det kommer upp mer
information om mötets utgång efterhand, så titta gärna på hemsidan http://www.bmvg.de
i morgon igen.

Med vänliga hälsningar,

……… ………

Så …… ……, du agerar som en underrättelseman, eller möjligen som någon som är
diplomatiskt skolad, eller både och. Det påminner mig om devisen för
gisslanförhandlingar ; säg aldrig Nej, men säg heller inte ja om det inte
är nödvändigt för att undvika blodbad, låt gisslantagaren tala för att undvika
desperata handlingar från honom, men kontrollera när han ska få tala för att visa vem som är in charge. Men säg ja
så ofta som möjligt om det rör detaljer som utspisning eller sjukvård och
erbjud gärna dina tjänster i triviala och underordnade frågor för att hålla
gisslantagaren på bra humör och för att visa vem som är in charge.

Eller
devisen för underrättelsearbete ; håll styr på din tunga, lär dig från vad
andra vet och konfirmera inte vad du vet för någon utanför organisationen.

Var inte
orolig, jag ska inte publicera ditt namn i samband med min text, så kan det
inte uppstå några komplikationer  i framtiden!

Jag lägger
tyngd på uttydningen av nedanstående från texten i länken du skickade:

”Das Treffen dient in erster Linie dem vertiefenden gegenseitigen
Kennenlernen und dem Meinungsaustausch über bilaterale militärpolitische
Themen. Ein weiteres Gesprächsthema wird der Austausch über die
Streitkräftereformen in beiden Ländern sein.“

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 16/9/2011

Ni kan även läsa det översatt i den understrukna
satsen på svenska, nedan efter den tyska artikeln.

De Maizière zu militärpolitischen Gesprächen in Russland

Berlin, 14.09.2011.

Bundesminister der Verteidigung Thomas de Maizière zu
militärpolitischen Gesprächen in Russland.

Bundesminister der Verteidigung Thomas de Maizière wird am 15. September 2011 zu militärpolitischen Gesprächen nach Russland
reisen. In Moskau trifft sich der Minister mit seinem russischen Amtskollegen
Anatoli Eduardowitsch Serdjukow.

Das Treffen dient in erster Linie dem vertiefenden gegenseitigen
Kennenlernen und dem Meinungsaustausch über bilaterale militärpolitische
Themen. Ein weiteres Gesprächsthema wird der Austausch über die
Streitkräftereformen in beiden Ländern sein.

Abschließend werden die Amtskollegen auch über die regionale
Sicherheitslage und die weiteren Perspektiven einer dauerhaften Stabilisierung
des westlichen Balkans sowie über die aktuelle Lage in Nord-Afrika und im Nahen
Osten beraten. Citat; Bundesministerium der verteidigung http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYzNCsIwEISfpQ9gNtFL8WapB8GDeLHxImm6xIXmh23aXnx4G9AZmDl88METtgazkDOZYjAjdKAtHftV9H5xIjFOE_7OU85I4xwcBmHYvml57aVS8CiWAYWNAXPZjCHTto5NjixS5DwWMjNvRNAAWqq2kUr-oz719XbutDqo9tLcizCxcd6ADnFnjX0jJO_r9VRVX0yJXOM!/

De Maizière till militär-politiska samtalen i Ryssland

Berlin, 2011/09/14.

Federal försvarsminister Thomas de Maizière till
militär-politiska samtal i
Ryssland.

Federal försvarsminister Thomas de Maizière den
15 September 2011 för att resa
till Ryssland militär-politiska
samtal. I Moskva möter
statsministern med sin ryske kollega Anatolij Serdjukov
Eduardovich.

Mötet kommer i första hand
att fördjupa den ömsesidiga förståelsen
och utbyta åsikter om bilateralt militärt-politiska
frågor. Ett annat samtalsämne kommer att ersätta de
väpnade styrkorna reformer i båda
länderna.

Slutligen kommer motsvarighet också diskutera den regionala säkerheten situation och framtidsutsikter
av varaktig stabilisering av västra Balkan liksom om den nuvarande situationen i Nordafrika och
Mellanöstern.

Översatt via Google Translate

Konversation med politisk
ambassadmedarbetare på den tyska ambassaden i Stockholm

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. 1 oktober, 2011 kl. 19:29

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: