Hem > etnisk rensning, Inrikespolitik, Media > SVT:s Tabula Rasa (blankt blad) en fåfäng illusion

SVT:s Tabula Rasa (blankt blad) en fåfäng illusion

”Helt plötsligt hänvisar Socialistisk Visions Televisions VD till andra europeiska nationer som förebilder, vilket de i princip aldrig gör här hemma i socialismens högborg (där de själva är de enda som är välinformerade om vad som äger rum i omvärlden).” Citat; jag, i förra FNT-inlägget.

Hur gör SVT för att fortsätta hålla folk ovetande i dessa internettider? Det är inte helt lätt! Låt mig först ge ett klassiskt exempel från den svenska statstelevisionens ungdom: SVT talade återupprepande under en tid på 70-talet om hur Dresden blev totalt utbombat under kriget, och exemplifierade gärna med bilder på bombade byggnader och flygande bombplan. Man fick kausalt uppfattningen att Dresden och några tyska städer till var de enda tyska städer som bombades under kriget, men att det bara var Dresden som blev lagd totalt i ruiner och ingen annan tysk stad. Jag har gått med den illusionen sedan jag var i tolvårsåldern, men den har rektifierats sedan jag nyligen kom över en bok av tysken Jörg Friedrich från 2002 som heter ”Branden” (boken finns på svenska med den titeln på Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek och andra bokklubbar säkert). Det visar sig att varenda tysk stad med en befolkning på över 100 000 invånare brändes upp med brandbomber och jämnades med marken, och några mindre städer får läggas till det. SVT ljög inte direkt, Tyskland bombades under kriget och Dresden blev totalt demolerat och nedbränt, men inte mer än många andra tyska städer även om Dresden liksom flera andra städer bombades något mer, och i onödan till sist, då det bara fanns ruiner kvar av staden. Jag, som inte är dummare än att jag vet att SVT/SR alltid har haft som syfte att skapa opinion och inte att spegla opinionen, kan tänka mig att SVT agerade som de gjorde i syfte att piska bort de för den tiden för vänstern så förhatliga pro-tyskstämningarna (Tyskland på den tiden förknippades fortfarande alltför mycket med Nazityskland) hos svenska folket sedan långt före andra världskriget (de lyckades, men till priset av att någon annan för vänstern oönskad förebild tog tyskarnas plats, nämlich die amerikanische, också för mig). På den tiden kan man om man heter SVT, säga att Tyskland ännu inte hade botat färdigt för sitt hemska förflutna trots över 400 000 civila bomboffer om man bara räknar de döda, mest kvinnor, barn och äldre, och en miljon ryska våldtäkter på tyska flickebarn och kvinnor. För att komma till saken; hade jag varit lite äldre och kritisk när jag såg detta så hade jag ändå inte kunnat komma på tanken att söka information om hur mycket mer skadat Tyskland blev i verkligheten eftersom SVT ju redan hade talat om sanningen upprepade gånger. Det blev ju min verklighet, och det är därför som jag säger att SVT/SR är de enda som är välinformerade och att de håller inne med mycket information och lyfter fram annan i politiska syften. Du tror att du inte blir lurad, men det blir du! Du kanske vet att du blir förd bakom ljuset, men du vet inte alltid när du blir förd bakom ljuset. Man vet inte vad man ska söka efter för information och man söker inte för man vet inte varför man ska söka. Men det är klart, det här var före datorernas tid på 70-talet. För att ge ett modernt exempel på hur SVT/SR manipulerar folks kunskaper i negativ, som är vanligare idag; Ett stopp på indexreglering av löner, som det talas om i Tyskland nu, är tabu i svenska medier. Hur ska man någonsin kunna söka information om detta när man kanske aldrig har hört talas om det, vad det är exakt eller ens vet vad det heter på engelska? SVT känner till skeendena i Tyskland, men de släpper inte informationen till allmänheten av ideologiska skäl. SVT:s största förbannelser är trots det, informationssamhället och globaliseringen (undra på att socialister inte tycker om globalisering, de byter gärna miljoner svältoffer mot förbättrade möjligheter att kontrollera det egna folket). Jag vet tack vare nätet att det redan finns detta något i Europa, och som just nu bearbetas i Tyskland och som går under namnet ”indexreglering av löner”, men när jag söker på det så uteblir informationen jag söker, detta utnyttjar SVT, för om de märker att någon icke-socialistisk influens från omvärlden har få träffar på nätet eller ofullständig information på nätet på svenska, så tar de under inga omständigheter fram informationen i ljuset och förklarar alt. förtydligar. Om någon icke-socialistisk influens från omvärlden hotar att explodera så ger de allmänheten information vid ett tillfälle, men ofullständig sådan, i något av de mer obskyra medierna som SR; Ekot på nätet alt. radion, eller på sin höjd ett 20-sekundersinslag i Rapport, men då har det gått långt. På så sätt kan de inte anklagas för att mörka, men de styr ändå opinionen. Det är ändå mycket icke-socialistiskt som kommer ut i statsmedierna, men det handlar helt och hållet om hur mycket tid som bereds nyheten och var den bereds, det är genom att kontrollera det som de styr opinionen idag. Jag vet att det är så det går till efter att ha följt ett gäng försvarsbloggare en längre tid, och sett att SR; Ekot rapporterar om det de skriver i försvarsfrågor, när det passar, som när en socialistisk JAS-pilot och försvarsbloggare som kallar sig för Chefsingenjören fick sparken för en principsak (vilket jag tyckte var fel, jag har ingenting emot Chefsingenjören, jag tycker att han är nyttig, han borde bli partiledare för socialdemokraterna). Jag vet alltså att SVT/SR håller koll på vad som händer på nätet och att de spelar sina kort därefter. Vid tidpunkten för det första exemplet, med SVT;s opinionsskapande genom bristfällig men sann information i förhoppningen att få svensken att ta avstånd från Tyskland, så hade globaliseringen fått föga genomslag, men det fanns faktiskt en och annan tysk i Sverige som visste vad som var sant och som kunde tänkas skapa opinion mot opinionsskaparna, och det var därför som statstelevisionen bestämde sig för att ljuga genom att öppna upp burken och säga sanningen men begränsa den till ett specifikt exempel – Dresden – och hamra in denna sanning upprepade gånger för att folk skulle få en skev bild, samtidigt som SVT fick ett alibi ”– Vadå, vi har ju sagt sanningen upprepade gånger, varför ger ni er på oss?!”. Ni har sagt en och samma utvalda del av sanningen vid alla tillfällen och därmed ljugit, ja! Man kommer att tänka på följande ed hämtad från USA:s domstolsväsende; ”Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?” Hade det här varit ett mål i en amerikansk domstol, där SVT ställdes inför skranket, så hade deras informationsfilosofi räknats som mened och de hade fått långa fängelsestraff. Jag vill att ni ska begrunda följande citat av Joseph Goebbels och jämföra de framförda åsikterna i citatet nedan med SVT:s tillvägagångssätt:

”If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.”

Det var lättare för SVT att hålla sanningen borta från folk på sjuttiotalet (det går ju dåligt att hålla folk borta från sanningen, men det behövs inte i en illiberal demokrati), t.ex. så ljög Olof Palme min far rakt upp i ansiktet när min far skrev brev till Palme och frågade varför vi inte hade någon fri television som andra länder. Palme svarade min far att anledningen till att vi inte hade några konkurrerande privata radio- och tv-kanaler var att det inte fanns bandbredder till det i etern. Men han svarade i alla fall min far. Men det var ju ren bullshit, för det fanns ju bandbredder i USA även om tekniken inte var så förfinad. Saken är den att det inte fanns många svenskar som var medvetna om det, och de som var det bodde antingen i USA, eller så tystades dissidenters röster effektivt med hjälp av en hegemonisk statsmedia och S-media, om man var en av de få svenskar som hade upplevt världen. Statstelevisionen var Palmes främsta vapen mot borgerligheten. Men så inte idag som alla vet, under Reinfeldt. Dagens borgerliga regering lever på brödsmulorna under matbordet. Och vi har fortfarande kvar statstelevisionen än idag, och de sätter tonen i medievärlden eftersom de har ojämförligen större resurser än alla de andra kanalerna tillsammans. Palme tänkte likadant som Joseph Goebbels gjorde i citatet ovan, och nu råkar citatets innebörd vara avgörande för hela det politiska tänket. Jag vill inte låta påskina att Palme var nazist, men i ovanstående citat hade maktmänniskan Palme, och Sovjetledarna, och PLO:s ledning samma filosofi som Herr Goebbels. Det visar på vilka frestelser vi människor får när vi har nästan hegemonisk makt i en stat (eller över ett folk). Trots det så respekterar jag Palme för hans storhet som politiker och statsman, även om jag inte höll med honom om en enda sak någonsin under hans livstid och därefter. Av Olof Palme och Göran Persson så var Persson den bättre medmänniskan eftersom han var mindre exkluderande, men Olof Palme var en snäppet större statsman tror jag. Den politiska retoriken var mera rakt på sak på den tiden, och det beror på att Sverige i mångt och mycket var en ankdamm. Idag är det inte lika lätt att ljuga svenska folket rakt upp i ansiktet, och det beror på att svensken har blivit global, det är fler som vet hur det föreligger av egna erfarenheter. Egna erfarenheter är nyckelorden här! Idag måste SVT ”cut their losses” på ett helt annat sätt än på 70-talet. Att resa på solsemester till Spanien som man inte ens förstår språket i, som de gjorde på 70-talet, det är inte samma sak som att vara berest och global. Men idag så är det många fler svenskar som har jobbat utomlands jämfört med på 70-talet, och det finns många fler utlänningar som jobbar i Sverige. På Palmes tid var det nästan bara diplomater som hade arbetat utomlands och kommit tillbaka till Sverige, och de flesta av dem var socialdemokratiska. Det var fortfarande möjligt för makten att ljuga folk rätt upp i ansiktet, som Palme gjorde mot min far, hur löjlig och osannolik vi än tycker att lögnen verkar idag. Sanningen kunde också beskäras på ett helt annat sätt innan informationssamhället, som i exemplet med SVT och Dresden och de allierades bombningar.

SVT får med jämna mellanrum för sig att de ska kunna starta om från ett Tabula Rasa (blankt blad), men det är en omöjlighet så länge som organisationen består av 99 procent socialister, kommunister och gröna. De trodde det när reklamtelevisionen kom till Sverige, eftersom de då inte längre var allenarådande på mediemarknaden, det kom kabel-tv. Och de trodde det när TV 4 etablerades som kompletterande marksändningskanal. Och de tror det idag, eftersom de har sin slogan ”Fri och oberoende television”. Men ingenstans under resans gång har klientelet på SVT blivit mer politiskt demografiskt rättvisande, det är samma typ av kommunister och socialister som jobbar där idag och som jobbade där då, de gröna har tillkommit genom aktiv personalrekrytering. De skulle ha behövt personalrekrytera enbart borgerliga journalister under loppet av 20 års tid eller nå´t, för att det ska bli möjligt att starta från ett tabula rasa för Sveriges Television i framtiden. Så länge de inte gör det har de noll trovärdighet som ”fri och oberoende television”. Jag om någon vet att det är svårt att skriva om politiska frågor utan att ens egna värderingar färgar av sig, så man kan egentligen inte klandra vänsterjournalisterna på SVT/SR, det är Sveriges Televisions VD och personalrekryterare som borde ställas till svars. De måste väl ha brutit mot någon lag, så som de handlar? Om inte så är det dags att införa reglerande lagar för statsmediers anställningsformer, om Sveriges Television ska få fortsätta existera. Byt ut VD:n och personalrekryterarna mot borgerliga, riktigt borgerliga personer! Inte sådana där ”Reinfeldts blårödgröna bitchar”, utan folk med ”tänkandet” som Göran Persson kallade det, och folk med integritet. För FM (försvarsmakten) gäller att regeringen avgör vem som ska befordras, ända ned till och med Överste av första graden! (Varför tror ni att vi har en så värdegrundsfixerad och politiskt korrekt för att inte säga Röd försvarsmaktsledning och underrättelsetjänst? Det har tagit dem många år att tämja FM, men idag är FM inte längre en svensk tiger, den är en svensk gråvit tam huskatt både i ande och storlek.)! Tror ni på att SVT kommer att göra det här? Få se nu, vilka är oddsen på Ladbrokes´? 1000 mot 1, det ger tusen gånger pengarna. Nej, faktum är att de nog inte vill ta i oddsen med tång, eftersom det nog skulle hota att ruinera hela företaget om en spelare satsade 1 krona på att SVT bara kommer att personalrekrytera riktiga borgare i 20 år framöver, om det faktiskt hände! På så sätt, genom att satsa en tia mot sig själva, skulle SVT kunna finansiera sin egen verksamhet i tusentals år framöver, till priset av att förvandlas till fri television. Man kan vara helt säker på att Ladbrokes´ har anställda som kan beräkna sannolikhet och risk för att maximera vinsten och inte riskera stora oförutsedda förluster, så något liknande 1000 mot 1 är nog det högsta oddset alt. att de har högre odds men stänger butiken vid för många satsningar och sätter ett tak på hur mycket man får satsa. Jag tänker satsa 1000 kronor på att jag blir statsminister en dag, vilka är enligt er oddsen för det, Ladbrokes´? 9 000 000 mot 1? Är det värt att riskera en förlust på 9 miljarder kr på ett vad á 1000 kr? Knappast.

P.S. Jag bara skojar, inte ens på Ladbrokes´ kan man satsa på vad man vill, men de har en egen ”börs” där man kan spela på finansmarknaden. Lite gratisreklam! Skämt åsido, hur kan ett företag som med sitt namn skyltar med att de knäcker kundernas ekonomi gå med vinst? Det visar att spelare inte är de skarpaste knivarna i lådan. Själv spelar jag aldrig, och jag tycker inte att du ska göra det heller. Men om du gör det så tvår i alla fall jag mina händer when you go broke på Ladbrokes´! Så det är bara för dig att hoppas att det finns andra gullable suckers som inte tvår sina händer och som inte är gamblers med skulder.

Auf Wiedersehen! (Jag håller på att lära mig tyska inför en Tysklandsresa)

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 28/2/2011

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: