Hem > Inrikespolitik, President Barrack Obama, Ryssland, Sveriges försvar, Utrikespolitik > Arn – riket vid vägens slut, vår tids maktspel

Arn – riket vid vägens slut, vår tids maktspel

Min uppfattning om den här filmen ”Arn – riket vid vägens slut”, som för övrigt var Amerikabra men inte så realistisk som jag hade hoppats, jag föredrar Dick Harrison som historiker framför Jan Guillou 10 gånger av 10, Dick Harrison är torr som fnöske och det är allt vad Jan Guillou vill vara men han kan inte låta bli att låta vår tids moral speglas i romanfigurerna. Jan Guillou är å andra sidan mer politisk personligen och det färgar av sig på hans filmer. Därmed inte sagt att detta är bra, jag föredrar som sagt var Dick Harrison när Dick Harrison berättar historia, men Dick Harrison har bara skrivit någon enstaka skönlitterär roman och den har jag inte läst. Men om den är lika fnösketorr som hans historieskildringar som är jätteroliga och intressanta att titta på, på TV, så är den kanonbra, vad nu romanen hette.

Om jag skulle ha ett befäl över mig i krig så skulle jag välja Karl Von Clausewitz 10 gånger av 10 framför Jan Guillou, för Jan Guillou är väldigt offensiv när han tänker och handlar, han är som Stalin och Adolf Hitler och de äkta nazisterna var i det avseendet. Dessa hade bara ett läge, avancera framåt och inte vika en tum oavsett förlusternas omfattning hos de egna. Gör de inte det så är de förlorade, destinerade till att dö eller dömda till att upplösas i tomma intet. De fruktar flykten mer än de fruktar döden, och det kan säkert vara en god egenskap, man kan tänka sig att det kan vara väldigt bra att ha Jan Guillou vid sin sida när man ska gå i krig, han skulle säkert vara en av de bästa kamraterna i stridslinjen, så länge man är på offensiven vill säga. Men när krigslyckan vänder och Guillou står kvar, då dör han ju, det är en naturlig följd av hans sätt att tänka. Och när han och hans likar i främsta linjen dör så börjar de andra att fly vilt kanske, det kan man tänka sig är ett möjligt scenario. Åtminstone så blir det kanske vild flykt om Jan Guillou och hans likar dör vid fel tillfälle – försent. Men så kan man ju inte tänka när man är patriot, om man är med sådana som Jan Guillou eller Stalin så får man helt enkelt fullfölja kampen till det bittra slutet, det är inte mer att be för, om man inte har ett dynamiskt befäl som har en god portion självinsikt och vet att klara av och ta initiativ till en taktisk reträtt utan att känna sig avmaskuliniserad. Man känner sig ju avmaskuliniserad som befäl vid inledningen till en taktisk reträtt i krig, det är vad jag tror i alla fall. Men det är ju det som är grejen att man kan se in i sig själv, att man har den självinsikten att man vågar sätta sin egen mandom på spel och kan göra en taktisk reträtt, och sedan slå tillbaka och vinna tillbaka sin mandom och heder vilken man aldrig förlorade, trots att fienden såg det så. När fienden tror att man är feg som drar sig tillbaka så är det lätt att svikta om sitt eget mod, vid en taktisk reträtt! Det är inte säkert att man klarar av att omgruppera sig och slå tillbaka heller, övermakten kan vara för stor så att det slutar i en total reträtt, och då framstår det för fienden som om man inte har sin heder kvar i slutänden och därmed så framstår det för en själv också att man inte har sin heder kvar efter den taktiska eller det som blev den totala reträtten. Det där är komplicerat! Det är bättre att ha en Karl von Clausewitz med sig som har en förmåga att tänka dynamiskt och kan göra en taktisk reträtt för att sedan gå till anfall igen i ett senare omgrupperat skede, än att ha en Jan Guillou med sig och försöka hålla en statisk front! Inte bara för att man har en större chans att överleva, utan också för att man har en större chans att vinna seger. Det befäl som har störst förmåga till självinsikt, den som kan göra den kyligaste och mest beräknande taktiska reträtten för att slå till i igen i exakt rätt ögonblick i en motoffensiv, och kunna vänta ut motståndaren i en sådan nervpirrande och pissnödig omgruppering som det rör sig om för befälets del, det befälet har störst chans att vinna seger. Han är den bäste, och det var Karl von Clausewitz antagligen på sin tid. Det är rimligt att anta att vi svenskar och preussarna har den största förmågan till detta sätt att tänka, det har att göra med om man är spagge eller inte, såväl som det har att göra med individuella skillnader inom det egna landet eftersom uppväxtförhållanden spelar in. En svensk medelmåtta kan bli utmanövrerad av en amerikan med en för en amerikan stor portion självinsikt t.ex.. Men extrema kvinnoförtryckare saknar nästan helt den här egenskapen, liksom psykopater i alla länder. Men när man är på offensiven så är det naturligtvis en bra egenskap att vara psykopat, det var ju så för Hitler på Östfronten fram till 1941-1942 och sedermera för Stalin efter det, när tyskarna var på reträtten och bara hade nackdelar med sådant tänkande. Psykopatiska drag var till nackdel för Stalin i början av kriget och psykopatiska drag var till nackdel för Hitler i slutet av kriget, detta är väldokumenterat bortom all tvivel! Jag skulle tro att tyskarna med preussarna i spetsen för krigsmaskinen gjorde bättre ifrån sig i tidigare rörliga krig än under andra världskriget. De var dödliga nog i andra världskriget, men jag tror att de var ännu värre i andra krig! Fast det är klart att det också är så att tidigare krig inte var så dynamiska, i synnerhet inte första världskriget, men tyskarna var i alla fall dödligare där än de allierade var. Och ju längre tillbaka i tiden man går desto mer disciplin och pli på sina soldater hade den tyska armén, liksom alla arméer hade, eftersom det var en nödvändighet för den krigföring de förde på den tiden när de ställde upp soldater i ”klossar” bestående av två led som inte fick brytas i väntan på fientlig moteld. Då liksom under första världskriget behövdes det en kadaverdisciplin och möjligheten till individualitet begränsade sig till de högre befälen och härförarna. Men kadaverdisciplin hade de inte under andra världskriget i Tyskland, där var det mer en självdisciplin och en individualitet som soldaterna hade förvärvat genom sina erfarenheter i det mångkulturella Tyskland, styrt av en starkt nationalistisk hand som snart ändade det mångetniska Tyskland, för stunden. I andra världskriget kom den militära preussiska traditionen verkligen till sin rätt och varje tysk soldat kom till sin rätt i andra världskriget, inte bara preussarna rent geografiskt. För att inte tala om de tyska generalerna och högre befälen, som ofta men inte alltid befann sig främst i frontlinjen, det berodde på omständigheterna, och kunde se fiendens svagheter first hand.

Jag tror inte att det finns skillnader i graden av mod hos olika folkslag och nationer, bara mellan människor. Men med det sagt så ska man säga att de allierade under andra världskriget var mer som dagens al-Qaida ledare, de spände på ett självmordsbälte på sina unga soldater och skickade ut dem för att dö på slagfältet i deras ställe i en högre utsträckning än tyskarna. Kanske beror det på att dem saknar nerver, kanske beror det inte på att de saknar nerver, jag kan inte riktigt svara på det. Jag vill inte säga att tyskarna var helgonlika under andra världskriget precis, de befann sig i en nedåtgående spiral moraliskt, men svenskarna under Alariks tid och kanske vikingarnas tid hade en godhet, en godhet som ger en speciell sorts mod medans våra fiender hade en ondska i varierande grad som ger kanske någon form av mod det också, även om jag har väldigt svårt för att föreställa mig det. En kniv i ryggen eller ett överlägset gäng som sparkar ned en, det är lite svårt att se hur det skulle kunna vara mod! Personligen så tror jag inte att det finns någon skillnad i graden av mod mellan nationer och folkgrupper, men jag vet inte om det är jag som har fel i detta, eller om verkligheten kan beskrivas alternativt. Finns det någon länk mellan vårt mod och spaggarnas mod, om de har någon? Det måste ju finnas en länk med tanke på att kvinnoförtryck och därmed spaggerier är en gradfråga. Man tänker på ryska soldater under andra världskriget, de formligen sprang in i döden. Förvisso stod det alltid några befäl i de bakre linjerna med skarpladdade vapen beredda att skjuta retirerande ryska soldater, men jag menar att det ändå var ett mod som de uppvisade, ryssarna har alltid haft en viss respekt med sig bara på grund av deras aggressivitet. Och det är väl den här aggressiviteten som är någon form av mod kan man tänka sig. Vi saknar ju den där aggressiviteten i de flesta fall, och vi blir ofta anklagade för att vara fega i deras ögon, trots att vi inte anklagar dem för att vara fega när de gömmer sig i de bakre leden bakom sina egna unga soldater som dör som flugor när de möter en dödligt effektiv fiende som oss. En sak är säker i alla fall, att hota eller ge sig på kvinnor och barn, det är inte mod, det är enbart brist på empati och en ren ondska! Det händer allt som oftast att det riktas abstrakta och fördolda hot till oss mot våra nära och kära, och att spaggarna likaledes försöker att få våra kvarvarande trogna kvinnor att tro, inte minst genom filmmediet för de som är insatta, att om de inte går över till deras sida så kommer vi svenska män att råka illa ut. Dessutom så har spaggarna fördelarna av att ha en mycket stor del av våra kvinnor på sin sida, men vi står ändå upp för oss själva! Gör det oss modigare än dem? Jag kan bara tala för mig själv, och jag känner mig överlägsen de flesta spaggar, det är få av dem som får mig att stanna upp. Men jag respekterar normännen och finnarna och tyskarna också, men jag måste kunna möta även dem, rent hypotetiskt sett!
   Det är utan tvekan finnarnas prestationer i andra världskriget och deras ökända knivheder som har fått ryssarna att respektera dem. Finnarna gör bra affärer med ryssarna och jag antar att det innebär att de lockar en del ryska kvinnor över till sin sida. Och norrmännen, de är nästan som oss – nästan – så det får man respektera och de gjorde ett bra jobb under andra världskriget och höll ut i två månader med lite hjälp från britterna, franska styrkor, främlingslegionärer och polacker. Och preussarna och tyskarna har ju bevisat sitt mod och sin skicklighet i åtskilliga krig, det är förvånansvärt att de inte respekteras mer än ingenting, som det är idag. Men de är beundransvärda i alla fall! Vi svenskar däremot har bara visat vår mandom i 8 200 enskilda fall frivilliga i finska vinterkriget, sedan har det inte varit så mycket mer under de senaste 200 åren. Men det finns ingen anledning att tvivla på att vi skulle klara det lika bra. Vi har ju bevisat oss i Kongo, Bosnien och Afghanistan, men vi har inte fått någon cred för det, för vi har gjort det på ett sådant sätt att vi har hållit igen och varit allmänt goda och godhet är ingenting som spaggarna respekterar. Det har inte rört sig om försvar av vårt eget land heller, och inte heller har vi deltagit i något aggressivt krig och det gör att vi inte förtjänar någon respekt i spaggarnas ögon.
   Med allt detta sagt att mod inte skiljer sig från folk till folk så måste jag säga att vi är mer män än spaggarna, och det vet dem. Det beror på att vi står mer moraliskt rakryggade och att vi har längre koppel till våra kvinnor! Ja jag sade längre eftersom vi har en gräns för hur mycket vi tål, det har Gud bevisat när han låter åskan och blixtar gå utan regn en sommarkväll 1990 precis i samma ögonblick jag ger upp hoppet om Sverige, och jag kan tänka mig andra tillfällen i Sverige även om jag inte har varit medveten om det vid några sådana andra tillfällen. Vi är inte sådana som reagerar med okontrollerbar vrede när vår respektive, syster eller dotter ska gå och handla eller om hon tittar någon annan man i ögonen förutom pappa, vi lider inte av okontrollerbar svartsjuka. Jag antar att spaggarna hatar det hos oss, och försöker att dra ned oss till samma låga nivå som de själva befinner sig på genom att ta våra kvinnor till sista kvinna tills vi också blir som dem, alternativt går under i total förödmjukelse.

C.I.A. har inga mordpatruller

Amerikanarna försöker att slå i framförallt ryssarna att C.I.A. lönnmördar och har mordpatruller och sådana saker. Den bilden sprids inte minst från filmer, men främst genom konspirationsteorier, som C.I.A. inte själva ligger bakom men som de heller inte har något intresse av att dementera. De önskar att de hade mordpatruller! Att tillåta ryktesspridning är ett sätt att bygga upp en mur mot ondskefulla människor. Ryssarna har ju verkligen möjlighet att ta livet av folk som misshagar makten, typ Polonium 210-förgiftade Alexander Litvinenko. Liksom israelerna. Men amerikanarna lever i en trygg värld jämfört med israelerna och de kan inte åstadkomma något sådant, trots att C.I.A. kanske har en psykopatisk chef i Leon E. Panetta. Amerikanarnas enda skydd är att ryssarna tror på den här dimridån. Man kan säga att krig är amerikanarnas enda vapen. Och vi svenskar har samma dilemma. Men nu talar jag om det klassiska Amerika, det före 2003 eller 2001. Eller möjligtvis Amerika före 1994 eller 1992, men det är det bara Gud som vet i så fall. De hade ju den där ungersk-amerikanske multimiljardären Soros som i mitten av 1990-talet försökte spekulera omkull Sverige under pågående djupa svenska kris. Men han var ungersk-amerikan och måhända kanske första generationen sådan. Men efter 2001-2003 så vet jag med säkerhet att USA spårat ur och förlorat greppet om godheten! Det är möjligt att de verkligen har förmågan idag att få till stånd mordpatruller och våldtäktsmän i statens tjänst som ger sig på våra kvinnor, så som ryssarna har förmåga att göra. Det gäller att våga vara god som svensk! Jag kan inte nog betona det sistnämnda! Eftersom C.I.A. inte har förmåga att skapa egna mordpatruller så har C.I.A. alltid låtit andra arbeta för dem, lönnmördare som går Amerikas ärenden och tar livet av nyckelpersoner och statsmän. Problemet för amerikanarna är att andra agenter inte är pålitliga, de gör som de själva vill och därför kan man inte målstyra dem och få dem att mörda per automatik eller vad de nu ska göra. Det är en stor svaghet i den amerikanska strategin. USA har försökt att få till stånd en egen effektiv mordorganisation genom att bygga upp ett C.I.A. bestående av moraliskt tvivelaktiga människor, men det har inte gett önskat resultat. Det var likadant med FBI vid första halvan av 1900-talet under kommunisthotet och sedan Maffiahotet senare. Det är möjligt att det inte var en slump att chefen för FBI var en psykopat vid namn J. Edgar Hoover, och det är möjligt att det inte är en slump att Leon E. Panetta, chefen för C.I.A. idag, är en psykopat. De kan ha placerats på sina positioner medvetet, men de kan också på egen hand ha tagit sig fram inom organisationerna, som ju har varit moraliskt tvivelaktiga historiskt sett. Det är inte konstigt att Amerika har dåligt rykte i världen, med sådana organisationer som C.I.A. som till stor del sköter de diplomatiska kontakterna med stora delar av världen även om de är ineffektiva, vare sig USA:s president vill så eller inte. Jag tror inte att Obama vill det, han känner sig nog rätt så kringränd av Leon Panetta vid detta laget. Leon Panetta tycks styra kriget i Afghanistan och Pakistan på egen hand, via de vapenbestyckade drönare som C.I.A. har fått ansvaret för. Jag tror faktiskt nästan att Obama inte vill oss illa nu vid detta laget, att han har blivit förd bakom ljuset tidigare. Men de lyckas inte med detta längre. Obama koncentrerar sig på inrikespolitiken, för det är enda sättet att bromsa den här utvecklingen som har ägt rum med USA. Han inser nog att om den här utvecklingen får fortsätta så blir det USA:s undergång. En sådan utveckling är oönskad i Obamas ögon, Obama hade tänkt sig att de bruna och de svarta skulle få en helt annan position i samhället idag eller imorgon, samtidigt som USA bibehåller sin rikedom och sitt välstånd och fortsätter att leda världen. Jag hoppas att han lyckas! Jag hoppas verkligen att Han lyckas och att Jag har fel! Han är en bättre man än vad jag är, men så befinner han sig heller inte i min situation. Han befinner sig inte i mina kläder, han har råd att vara generös. Sedan så är han ju liberal också, mycket liberal med amerikanska mått mätt. Men inte socialist kanske, som de säger lite elakt ibland från högerhållet. Men jag är faktiskt lite liberal jag också, jag tror på kvinnors rätt att själva välja hur de ska leva sina liv, och jag är inte för att man ska trycka ner bögar även om jag menar på att de inte ska tillåtas tvinga på enskilda präster att de måste viga homosexuella, mot deras vilja. Och med svenska mått mätt må jag vara mycket liberalekonomisk och konservativ, men med amerikanska mått mätt så är jag varken mycket liberalekonomisk eller mycket konservativ, jag ligger snarare någonstans i mittfåran på den amerikanska skalan. Ungefär där kanske lite typiskt Arnold Schwarzenegger befinner sig. Jag är konservativ, men jag är något så ovanligt som socialkonservativ. I alla fall så är det ovanligt i Amerika idag. I Sverige har det genom historien snarare varit tradition för konservativa att vara socialkonservativa. Men Reinfeldt och Borg, dem är varken konservativa eller socialkonservativa! De är liberaler som står till vänster om Obama. De för en mycket pragmatisk politik åt vänster, men de ger kontroversiellt nog fan i de svaga. Det gäller bara för regeringen Reinfeldt att de inte försäger sig om det. Det är denna ryggradslöshet som jag så avskyr! Det borde vara tvärtom, att de är konservativa och medkännande, men de är socialliberala och tänker noll på de svaga. Det är inte godhet, det är de Nya Sociopaterna, de säljer sin borgerliga själ för att kunna sitta vid köttgrytorna, och de smyger med sin skrala människosyn! De vet inte vad människovärdighet betyder, de är sådana som går förbi tiggare och Alumaförsäljare, fattiga och bostadslösa, inte för att de tycker att dem är bedragare de där tiggarna utan för att de inte vill hjälpa dem, de vill inte befläcka sig med deras verklighet, de vill inte veta vad som försiggår i den världen, de vill glömma det så fort de har gått förbi. Deras verklighet finns i Rosenbad, det är deras hela värld. Där kan de bygga upp en bild av sig själva hur viktiga de är, och grunda med en känsla av välmående för nästa lönecheck. Varje lönecheck ger ett substantiellt tillskott till bankkontot, och de vet självbelåtet att de näppeligen kan nå högre på karriärsstegen. Detta är den banala ondskan som den ser ut i en demokrati av Sveriges kaliber! Borg och Tolgfors och Reinfeldt underblåser den ”illiberala demokratin” genom att gå i sold med deras forna fiender SVT och Sveriges Radio, när intressena är gemensamma. Det finns inte tillstymmelse till principfasthet där, det finns inte tillstymmelse till integritet hos regeringen. De är totalt genomkorrumperade!

Barrack Obama

Barrack Obama framstår som modig som vågar ha en sådan internationellt oskyldig och pojkaktig framtoning. Han är verkligen oamerikansk, men på ett positivt sätt. Jag vill inte med detta säga att allt amerikanskt är dåligt, det finns betydligt värre länder i världen än USA idag. Obama spelar pojkaktig, men han är nog rätt så tuff när det kommer till kritan. Kan man vara annat när man spelar oskyldig president i den här världen? Jag jämför Obama med sådana personligheter som Ronald Reagan, Robert S. McNamara, och John F. Kennedy som jag inte vet riktigt lika mycket om som de två andra, men jag har förstått att han var en av de största politikerna i världen genom tiderna. Om inte John F. Kennedy var den store politiker som han var så skulle han inte satt Robert McNamara på posten som försvarsminister, den posten var McNamara för stor för egentligen. Den enda posten McNamara inte var för stor för var presidentposten, och han kunde ha blivit en stor president. Vad måste då inte John F Kennedy ha varit? Elaka tungor på tidskriften Contra har sagt att Kennedy var överreklamerad, men dem är inte alltid att lita på. Få av dem var dessutom vuxna och politiskt medvetna vid tiden då John F Kennedy levde. Anledningen till att jag kan uttala mig om Robert S McNamara är att han medverkade i dokumentären ”Fog of War” för några år sedan, det var tillräckligt för att bilda sig en uppfattning om honom. Han dog ganska nyligen. Jag har respekt för Obamas kognitiva förmåga, hans ”tänkande”. Jag vet inte så mycket om Obama och vad han har sagt och gjort, men det han har sagt som har varit djupsinnigt och som jag känner till, det har varit svårt att neutralisera. Dessvärre så tror jag inte att han har samma respekt för mig, om han känner till mig. Han må vara intelligent och ha ”tänkandet” i hög utsträckning, men han är fortfarande en spagge, så det är rimligt att anta att han inte tycker om mig som den liberale svarte Amerikan han är, med en afrikansk far som var prins. Obama känner nog en hel del stolthet över sin far prinsen. Vi vet ju alla vad jag anser om afrikaner, bättre än araberna, åtminstone i södra Afrika, men underlägsna oss i moral. Jag är nog en stuck up german med näsan i vädret för honom, skillnaden mellan honom och det vita Amerika är att han inte svarar med ogudaktiga metoder för det. Vilket bevisar att ras inte har med moral och Gudfruktighet att göra! Jag känner ytterligare en invandrad Afrikan som blivit kristen och som är bättre och betydligt mer Gudfruktig än mig, här i Sverige. Och här kommer jag och säger att Afrika inte är välsignat av Gud, och att de har sig själva att skylla för sin fattigdom och svält, och att det är för att de är kvinnoförtryckare. Vad ska Obama tycka, vad ska min kamrat tycka, trots att han inte är kvinnoförtryckare, om han läser min blogg? Men jag önskar att Obama hade bättre kontroll på sitt folk och sina myndigheter, främst C.I.A. och det amerikanska försvaret. Han har nog bättre koll på försvaret än han har på C.I.A., de senare gör ju precis som de själva vill, de är renegades med sina drönarattacker i Pakistan samtidigt med att Obama försöker förhandla med president Asif Ali Zardari. Helt respektlöst av C.I.A. mot presidenten, och då menar jag den amerikanske presidenten. Denna självsvåldighet från myndigheter och myndighetspersoner och chefer är det som utmärker ett spaggeland. Obama vet det, allt han kan göra är att försöka rädda vad som är kvar av USA genom att koncentrera sig på inrikespolitiken konsekvent. Han har inte gett några statements om omvärlden på jag vet inte hur länge, vad jag har hört i alla fall. Han är nästan osynlig, han går på stealth. Allt jag kan råda honom till är att fokusera på de norra staterna i Amerika, Utah, Minnesota, Massachusetts och andra stater som kan misstänkas vara immuna mot den ogudaktighet som har uppstått i USA, stater som fortfarande väljer det goda och den sanne Guden precis som han gör förmodligen, antagligen, hoppas jag! Han kan inte rädda hela USA, men han kan rädda människorna i delar av USA mot ogudaktighetens konsekvenser, tror jag! Må Gud stå honom bi. Jag är beredd själv att ge de norra staterna mitt stöd genom att upprätta ambassader och industrisamarbete med vissa stater, ända ned till Chicago Illinois! Jag har valt ut tre stater med huvudstäder för Sverige att koncentrera sig på, Salt Lake City Utah, St: Paul Minnesota och Chicago Illinois. Jag har skrivit om det tidigare på min blogg i ett kort inlägg. Det är en vänlig gest av mig till honom att avslöja min strategi gentemot Amerika, för att visa mina ärliga avsikter. Nu är det istället upp till Obama och efterkommande presidenter och naturligtvis folket i Utah, Minnesota och Illinois. Jag ber till Gud för Amerikas framtid, även de stater som definitivt har förlorat kontakten med Gud! Jag är säker på att Obama också ber till Gud för Amerikas framtid. Och det här är måhända Guds sätt att besvara bön. Må Obama ta väl tillvara på tillfället, som Gud ger honom genom att använda mig som ett verktyg. Om han nu inte har förstått min strategi och den är min egen och inte Guds förstås. I vilket fall som helst så är det en enorm risk jag tar för att hjälpa honom, det är så gott som det enda klädda kort jag har gentemot USA! Jag måste bluffa med ett par i tvåor mot deras kåk. Jag är beredd att hjälpa Obama, men jag är inte beredd att hjälpa Leon E Panetta! Obama är åtminstone en god amerikan, och en bättre människa än jag själv är t.ex..

Detta är Putin, Obama!

Jag ska ge Obama ytterligare lite hjälp! Om han inte har förstått vem Putin är så kan jag säga att Putin är hans jämlike i kognitivt tänkande. Putin är den mest moraliske patriotiska ryssen i Ryssland, med ryska mått mätt moralisk. Han är bättre än du tror. Som du redan upptäckt så är Putin mycket tuff. Putin är en man som spelar med öppna kort med rysk måttstock, liksom man gör i varierande grad i Väst, även om det i dina ögon kan framstå som att han spelar under täcket. Han är en garant för att det över huvudtaget ska existera någon form av öppenhet och demokrati i Ryssland i längden. Utan Putin skulle Ryssland se mycket, mycket värre ut, och ryssland skulle vara mycket värre som stat mot omvärlden, i synnerhet de små staterna. Man kan inte på långa vägar jämföra Putin med Stalin t.ex.. Dessvärre har Putin inte full kontroll över sina underlydande, men han är beundrad av dem. Putin är en god man och statsledare om man jämför med de flesta män och statsledare i världen. Det är bara om man jämför honom med dig som han inte är god. Jag ger dig den här vinklingen av Putin för att nyansera det som förmodligen är din bild av Putin, en ondskefull despot! Sedan kan man ta upp incidenter som Putin kan eller inte kan ha varit involverad i, som mordet på Alexander Litvinenko. Större sannolikhet är att han har påverkat domstolen i fallet Chodorkovskij. Mer finns det inte att säga om Putin, man ska inte plottra ner omdömet om honom alltför mycket för då blir inte bilden bra! Så lyssna inte alltför mycket på C.I.A. och deras utsvävningar om Putin, Obama.

Den geopolitiska militärstrategiska gasledningen i Östersjön

Nu har Ryssland snart lagt sin geopolitiska militärstrategiska gasledning på svensk ekonomisk zon i Östersjön. Och eftersom Reinfeldt och regeringen inte sade nej från första början, utan istället spred ansvaret för att inte göra någonting mot det ökade hotet, till riksdagen, och gjorde den militärstrategiska gasledningen till en miljöfråga, så går det inte längre att stoppa den på svensk ekonomisk zon i Östersjön. Gasledningen håller på att bli en realitet. Men vi har fortfarande en möjlighet att säga nej till att ryssarna ska få använda hamnen i Slite, som Nordstream byggde ut för att ryssarna skulle kunna förtöja sina militära fartyg på Gotland även om de inte sade det uttryckligen! De sade dock att vi har rätten att säga nej till att bevakningsfartygen, eller krigsskeppen, får använda hamnen. Det behövde de inte ha talat om för oss, vi vet nog vad vi har för rätt, men vi ska använda Kremls ord mot Kreml! Men eftersom Borg, Tolgfors och Reinfeldt är den bekväma banala ondskans hantlangare så kommer det förmodligen att ske ändå att de låter ryssarna få tillgång till hamnen i Slite, där de kan lägga till med sina militära fartyg. Antagligen då efter riksdagsbeslut, Reinfeldt vågar ju inte ta ansvaret för vare sig ett ja eller ett nej själv, och regeringen kommer inte att släppa på sin bekvämlighet, så det kommer att bli riksdagen som får fatta det defaitistiska beslutet. Det är tragiskt, men vi har en komplett kruka till statsledare. Man kan bara hoppas att han drabbas av plötslig insikt och avgår. Jag förstår de förmodade strategiska fördelarna för Tyskland och för oss med att rysk gas levereras till Tyskland. Men jag förstår inte varför gasledningen måste bevakas av ryska militära krigsfartyg på svensk ekonomisk zon. Om Putin istället gör fartygen obeväpnade och civila så ska jag ge honom tillträde till hamnen i Slite med glädje! Vad var det egentligen för mening med att Sveriges regering inte accepterade erbjudandet från Kreml om att köpa gas från Ryssland simultant med att Tyskland köper gas, när regeringen ändå lämpar över Gotland till ryssen och avsäger sig alla disputerade gränser i Östersjön? Vad var poängen med att tacka nej till gasen, kan ni förklara det för mig? Eller viktigare, kan ni förklara det för svenska folket? Måtte den självgoda regeringen ruttna i helvetet! Inte heller vågar regeringen ta konsekvenserna av sitt handlande och satsa på marina styrkor på Gotland! Vågar, vill, vågar, vill, vilket är det? När det gäller Reinfeldt så vet vi att det är som han inte vågar, men resten av regeringen bara velar med, av ren bekvämlighet säger de att det är Reinfeldt som bestämmer så slipper de utsätta sig för obehagligheter, Borg och Tolgfors. Reinfeldt i sin tur dumpar frågan på Andreas Carlgren på miljödepartementet, som fick ta hela det känsliga säkerhetsläget på sitt bord. Det hade känts så mycket bättre om jag bara hade kunnat säga att Anders Borg och Sten Tolgfors inte satte emot och inte satsade på Marinen för att de var fega, men de gjorde det för att de är onda, och Reinfeldt gjorde det för att han är feg eller kanske ond! Det är rena rama Charlie Chaplin-revyn, en komedi på olika nivåer och i olika miljöer, allt från Gotlands kommunfullmäktige till regeringen. Precis som Moderna Tider. Reinfeldt är en parodi på en statsman, och Borg och Tolgfors är parodier på medmänniskor. Trojkan är en självgående parodi.

Reinfeldt, ta ditt ansvar!

Jag kräver att regeringen tar sitt ansvar och kräver av ryssen att de inte bevakar gasledningen med militära skepp på svensk ekonomisk zon! Skeppen är ju trots allt inte en del av infrastrukturen, som själva gasledningen är, och de kan alltid diskuteras i efterhand. Putin har erbjudit Sverige gemensam bevakning av gasledningen, men det ville tydligen inte regeringen. Som jag ser det handlar det inte om vi ska få delta i bevakningen av gasledningen på svensk ekonomisk zon tillsammans med Ryssland, det handlar om en enkel fråga – vem ska ni bevaka gasledningen med militära fartyg mot?

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 5/1/2011

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: