Hem > ekonomi, etnisk rensning, Inrikespolitik, Israel-Palestina, nyckelpiga, Sveriges försvar, Utrikespolitik > Norges förbannelse är att de aldrig är nöjda med vad de har. Israels välsignelse är att de ödmjukar sig inför Gud.

Norges förbannelse är att de aldrig är nöjda med vad de har. Israels välsignelse är att de ödmjukar sig inför Gud.

Norges förbannelse är att de aldrig är nöjda med vad de har. Israels välsignelse är att de ödmjukar sig inför Gud.

Jag vill vara er vän och allierad, norrmän!

Sid. 68 i boken ”Henry Rinnan – fattigungen som tog hämnd och blev tysk mästeragent i ockuperat Norge” av Lars Borke: Banden mellan Norge och Storbritannien och den norska kallsinnigheten mot det tyska har sin historiska förklaring. Sedan 1855 hade Norge och Sverige genom det så kallade Novembertraktatet garantvärn från Västmakterna Storbritannien och Frankrike. Detta värn blev 1907 ersatt av ett avtal där Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Tyskland garanterade Norges integritet. 1915, då första världskriget pågått ett år, köpte Tyskland upp det mesta av norsk fisk. Priserna steg och norrmännen hade inte råd att äta sin egen fisk. I augusti 1916 slöt man därför ett fiskeavtal med Storbritannien och ett allmänt exportförbud för fisk utfärdades. Detta kan sägas vara vändpunkten i norsk neutralitetspolitik. Samma år inträffade ubåtskrisen med tyskarna, men det är en annan historia.
Norrmännens engelskvänliga hållning förstärktes av allmänna opinionens åsikt att den dåvarande utrikesministern och industriidkaren Nils Claus Ihlen (1855-1925) förde en politik som uppvisade pro-tyska tendenser vilka i bästa fall kunde tolkas som tyskvänlig neutralitet.”

Jag menar, jag har förståelse för att Norge är ett litet land och för att norrmännen känner att de måste vika sig ibland, kanske till och med för syns skull visa aggressiva tendenser mot Sverige och mot Tyskland ibland, för att blidka de allierade Västmakterna. Men de är ju svartskallar för helvete, till och med gentemot tyskarna (tyskarna som förvånade mig för inte så länge sedan genom att de visade sig inte vara spaggar mot någon)!!!??? Det finns en gräns för hur mycket av norrmännens shinannegans som jag tolererar! Någon gång måste de öppet ta ställning för något vare sig de gör det för Storbritannien och Frankrike, som brukligt är, eller om de gör det för Sverige och Tyskland och Finland. Invasionshot föreligger inte mot Norge från Sverige och Tyskland, men däremot så är det en stor risk att de blir invaderade av Storbritannien, USA och Frankrike för Norges del! Såtillvida Norge inte fogar sig och ändå låter dem sätta sin fot på norsk mark och stanna där och ta era kvinnor, vilket kommer att ske om kriget kommer till Sverige. Under andra världskriget ville Norge vara i Sveriges kläder, och de försökte också med det i och med att de hade malmutskeppning av svensk malm vintertid från norska Narvik till Tyskland redan innan Norge involverades i kriget, precis som Sverige hade malmutskeppning från Norrbottenshamnarna övriga årstider. Och nu vill de måhända vara i Danmarks kläder, som är fria att agera som de vill och kan välja vems sida de vill stå på – än så länge. Varför kan Norrmännen aldrig vara nöjda med vad de har? De har det bättre än de flesta andra människor i hela världen! Att vara spagge, eller svartskalle, är för mig detsamma som att vara ond, att göra det onda, att välja det onda. Vill norrmännen vara spaggar när inte ens tyskarna är det? Det har sina konsekvenser i så fall. Att inte vara spagge betyder ju inte att man inte kan agera, visst kan man agera! Man kan göra saker, man kan gå i krig, man kan införa dödsstraff för folk som har begått mord, och man kan fängsla grova brottslingar på riktig livstid. Det kan man göra utan att gå emot Guds vilja, så länge som brottslingarna får en rimlig chans att försvara sig och får rätt till en advokat och kan få en rättvis rättegång, och kan bevisas vara skyldiga bortom all tvivel vid mord som ger dödsstraff och bortom rimlig tvivel vid andra brott. Men om man som civitate dei (Gudsstat) går i krig så måste man också iaktta Guds regler genom att se till att man har ius ad bellum (rätt till krig) och ius in bello (rätt i krig) och därmed får man inte lättvindigt gå i krig och föra krig! Och när man väl går i krig, då måste man göra det för att värna oskyldiga civilas liv. Man får aldrig gå i krig för att det känns bra eller för att hämnas, kan ni inte leva upp till det så är det bäst att ni väljer den andra sidan! Men behöver ni bara förtröstan så kom ihåg Goten (Gotlänningen) Alarik som slog den romerska armén med 40 000 man, och då var inte alla av dem soldater för det var en folkvandring från Gotland, så man får anta att hälften av de 40 000 var kvinnor och ytterligare hälften av de 20 000 männen var barn och gamla. Att slå den romerska armén med c:a >10 000 man är anmärkningsvärt bra gjort, i synnerhet som krig utkämpades med goternas yxor och romarnas svärd, samt bågskyttar på bägge sidor, och romarnas katapulter och djur, samt för att goterna till på köpet var utmärglade innan de ens gick i krig. Det var man mot man! Vill man vara elak så kan man vända det mot oss och säga att ”just därför så har ni ingen chans idag, för vi har sprängmedel, avancerad utrustning, smart bombs och vi har allt”. Men det argumentet är ändå inte valitt därför att hur man än ser på saken så är vi skickligare på att föra krig vi tyskar och svenskar och finnar och norrmän än vad amerikanarna är idag och romarna var igår. Även vi har tunga vapen, det får man inte glömma i ekvationen. Så det gäller för norrmännen att sätta sina pengar på antingen svart eller rött när rouletthjulet börjar snurra. Vill de så kan de alltid sätta sina marker på grönt som i neutrala, men då är chansen att vinna betydligt mindre medan chansen att förlora pengarna ökar. USA är idag som nation fullständigt opålitliga för alla utom GB och deras forna kolonier. Jag säger som Goten (Gotlänningen) Alarik gjorde till den romerska senaten när han hade belägrat Rom år 408 och senaten hotade genom ”sst” (sst = standard spagge talk. Spagge = äldre mildare ord för svartskalle menandes invandrare, från ordet spaghetti.) med vad Roms invånare skulle kunna göra mot belägrarna: ”Ju tätare gräs, desto lättare att skörda”, svarade Alarik.., och nu jag! Den äkta kristne Alarik och hans följe vägrade för övrigt att plundra, våldta och skövla Rom, varför han fick ge upp sin belägring, därför att våra yngre järnålders-förfäders sätt att tänka så skilde sig från romarnas. Men han slog deras armé! Det var i så fall för detta syfte som jag föddes, om man med syfte menar att jag blir statsman nummer 1 och att försvarsmakten själva leder den taktiska krigsutvecklingen, fast det är inte möjligt utan Guds hjälp. Och tror ni inte på Gud så får ni åtminstone tro på att den folkspillran på 40 000 man, kvinnor, barn och gamla, slog den romerska armén och det väldiga Rom, med den kristne Goten Alarik i ledningen för Goterna!

Jag försöker bara gjuta lite mod i er Norrmän, jag förstår nämligen er prekära situation. Jag föredrar att se oss som ett broderfolk framför varandras dödliga fiender! Upp med hakan, ni vill väl vara vikingar? Jag har fått den uppfattningen i alla fall. Jag hoppas att ni är Realpolitiker och ser världen som den är. Jag vill inte vara den som spräcker bubblan, men för britterna så är ni ingenting, ni betyder ingenting för britterna. För dem är ni högfärdiga germaner som går med näsan i vädret och ska tas ned på Jorden genom att de tar era kvinnor till sista kvinnan. Se filmen The Golden Compass med Nicole Kidman, som är en ganska ny film, så får ni själva se att de bara försöker utnyttja er och använda er som ett bräckjärn mot Sverige för att tvinga sig in i himmelriket på Jorden! De använder förvisso mitt förnamn på en av pojkarna i filmen, men det skiter jag i, det har inte med saken att göra att jag har dragit de slutsatser om filmen som jag har gjort. Den här filmen är inte gjord av vem som helst, det finns en massa filmer som gör anspråk på att ha koll på situationen, men jag har inte sett någon annan film som så bra beskriver världshändelserna och de allierades strategi metaforiskt! Det är en sci-fi äventyrsfilm, och en välgjord sådan. Jag såg den på dansk TV, den har inte gått på svensk TV, kanske inte så konstigt med tanke på vilka som har gjort den och det budskap den har. Vissa filmer kommer helt enkelt aldrig till Sverige eller i alla fall sänds på SVT på grund av de budskap dem förmedlar, hur bra dem än är.

German burden. Judarnas insikt i Hitler men brist på förmåga att förstå den banala ondskan.

En passus ur Hjalmar Söderbergs Doktor Glas: ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad”. Citatet stämmer väl in på Hitler och nazisterna. Det var detta ni norrmän råkade ut för under andra världskriget, det var fel män som styrde i Tyskland och de av Tyskland ockuperade länderna. Men det är irrationellt att avsky tyskarna idag på grund av det! De äkta psykopatiska nazisterna var i klar minoritet, men de styrde och samlade sig i en klick på toppen. Problemet var att den banala ondskan fick råda, d.v.s. väluppfostrade människor som har fått känna kärlek av sina föräldrar sade ingenting, och till och med spelade med. Ibland gick de så långt att de till och med tangerade de psykopatiska nazisternas ondskefulla sinnelag. Det är detta som är den banala ondskan! Vi ser den i konfliktundvikande bekvämlighetsmänniskor och karriärister som Anders Borg idag, även om den yttrar sig på ett annat sätt eftersom vi lever i ett annat samhällsklimat. Men för att sådana människor som Anders Borg ska sälja sin själ genom att begå berått massmord så måste det till att regimen är genuint mörk och ondskefull. Så är inte fallet idag även om bekvämligheten och konfliktundvikandet är utbredd inom regeringen. Ge tyskarna av idag en chans Norrmän, man kan inte med bästa vilja säga att det tyska folket är onda idag! Judarna har inte svårt att förstå Hitler, de har inga problem att förstå varför Hitler gick igång. Det de inte kan förstå, det som svindlar för dem än idag, är den banala ondskan, de goda lyckligt lottade människornas brist på goda handlingar, eller till och med de som skulle vara de goda människornas onda handlingar. Dessvärre finns det experiment som har gjorts i USA och England, som bevisar att en naziststat kan ta plats i alla länder. Den banala ondskan kan äga rum i alla länder under rätt omständigheter, eller fel omständigheter kanske man skulle kalla det för. Experimentet, som gjordes redan på 50-talet i USA, och på 2000-talet i Storbritannien, gick ut på att man satte en försöksperson som egentligen var en skådespelare inhyrd för experimentet fastbunden vid en stol kopplad till en falsk elgenerator, därefter fick de verkliga försökspersonerna order om att koppla på strömmen från ett annat rum varje gång personen i stolen inte kunde svara på en fråga. I början var ”strömstyrkan” kittlande låg, men efter hand som felsvaren hopades krävde förhörsledarna (forskarna) allt högre ”strömstyrka” från försöksobjekten som kontrollerade strömknappen. I anmärkningsvärt många fall fortsatte försökspersonen att släppa på allt större strömstyrka, ända tills objektet tystnade eller ”dog”, utan att försökspersonen fick några som helst moraliska betänkligheter i processen eller samvetskval efteråt. Så det är inte unikt för det tyska folket, det unika är att det faktiskt hände i Tyskland! Och det gjorde det främst på grund av britternas och fransmännens agerande före andra världskriget, som ledde fram till hyperinflationen i Tyskland och depressionen efter 1929 års börskrasch som sträckte sig flera år framåt i tiden, och som var startskottet för Hitlers politiska framgångar i Tyskland. 1928 så hade Hitler endast 1 procent av väljarsympatierna, 1933 så var den siffran uppe i 45 procent. Vem är det som är ond? Ja det var inte amerikanarna, som osjälviskt gav pengar till Frankrike och Tyskland för att undvika kriget för européerna, så till den grad att de drabbades av depressionen. Men hyperinflationen i Tyskland var av en mycket värre natur än depressionen och drabbade mycket hårdare! Kanske är det inte de goda människorna som gör sådana saker som i experimentet ovan, kanske är det bara de goda människorna som gör ingenting eftersom de inte vill riskera sina liv? Men det var i alla fall knappast några nazister som var försöksobjekten i ovanstående forskning. Det var bara ett fåtal som hade den integriteten att de vägrade att gå vidare med försöken, men de som hade integritet var säkert goda människor. Eftersom försöksobjekten förmodligen var slumpmässigt utvalda individer så måste även en del av dem som fullföljde experimentet tills skådespelaren var ”död” ha varit lyckligt lottade väluppfostrade och älskade ”goda” människor! Skillnaden mellan dessa försöksobjekt och tyskarna i Nazityskland är ju uppenbart att de som deltog i de här försöken, de goda människorna som vägrade gå vidare till högre strömstyrkor, inte hade någonting att frukta för att de vägrade fortsätta med försöken, tvärtom så hade de allt att vinna på att låta bli, vilket de säkert insåg också. Så återigen, det är inte typiskt tyskt att välja ondskan trots att man är kärleksfullt uppfostrad, eller att inte göra någonting i en sådan realitet som Nazityskland var, det skulle kunna hända i vilket land som helst, till och med i Israel. Allt handlar om hur omvärlden behandlar ett folk, om de går samman för att mobba dem tillräckligt mycket och suga ut dem på pengar och kvinnor, som övriga EU och USA gör mot Sverige och Tyskland idag. Och det råder ingen tvekan om vilken av dessa två läger som gör ont!

Tanke utan handling är ingen tanke alls

Det som tyskarna har gjort har tyskarna gjort, och det som har hänt har hänt. Vi ska göra allt för att inte glömma offren för denna oerhörda tragedi! Men ska vi inte samtidigt göra allt för att det inte ska hända igen? Tycker ni judar att Britterna och fransmännen och amerikanarna gör det idag? Är det inte snarare så när ni tänker efter, att de gör allt för att det ska ske i Tyskland och Skandinavien? Som Israel- och judevännen Krister Renard sade; Tanke utan handling är ingen tanke alls! Och då syftade han på att tycka synd om undernärda barn betyder inte ett skit, särskilt inte i Guds ögon, förrän man verkligen gör någonting för dem, som att skänka pengar. Nu föreslår inte jag att lilla Israel ska skänka pengar till Sverige och Tyskland, det är inte alls det saken handlar om, jag försöker bara ge er en parallell. Allt jag begär är att ni inte ska vända er mot oss, det är svårt nog och då har ni bevisat er värdighet i Guds ögon. USA värdesätter era åsikter och respekterar er, och ni är ett välsignat folk, inte för att Bibeln eller Toran/Talmud säger det utan för att ni gång på gång har bevisat det. Inget land är perfekt och inte Israel heller givetvis, men på det stora hela, i de flesta fall, så har ni agerat mycket mänskligt, rättfärdigt och rättvist! Och tror ni på Gud så kommer inte det hända er igen, det som hände er för 70 år sedan, det kan jag garantera! Jag vet att ni är goda män och kvinnor, och att ni inte önskar att det som hände mot er ska hända någon annan, inklusive muslimer, araber eller palestinier. Det är det som gör er så unika och goda, det är det som gör er till ett utvalt folk. Ni är ett litet land omringat av ondskefulla stater, precis som Sverige, och ni vet vad det innebär att man måste förlita sig på Gud som stat. Ni har ju USA, vi har Tyskland, men ingen kan ersätta Gud som allierad. Hela er och vår framtid hänger på Guds välvilja, och vi kan tacka Gud för att vi är medvetna om att om vi gör ont så kommer vi att gå under. Med det sagt ska man säga att:

Om man aldrig slår ifrån sig så är man enbart ett offer, och ett offer kan varken hjälpa sig själv eller andra. Guds utvalda nationer kan därför inte vara pacifistiska offer!

Jag har några andra ordspråk som jag tänkte delge er:

Går vi mot en ondare värld eller går vi mot en godare värld? Ska vi anta att de flesta svarar Ondare?! Eftersom det kan bevisas att länder som Italien (romarna) och Egypten bland många andra en gång i tiden var tolerantare områden med människor, oavhängigt vår tidigare mörka medeltida mellanhistoria här i norr, så måste den goda sidan vara den toleranta icke-kvinnoförtryckande sidan då det som har spridit sig i världen är kvinnoförtrycket och inte friheten.

Ondska är ingen känsla som den onde mannen känner sensibelt inom sig, han inbillar sig att han själv är god, men det enda sättet att veta är hurigenom man behandlar sina medmänniskor och fiender.

Sanningen står inte att läsa uppspikad på en port ovanför inträdet till helvetet. Det spelar ingen roll ifall man säger att man har sanningen, det som betyder någonting är att man vet vad som är gott. När man vet vad som är gott, då vet man också vem som har sanningen!
En del finner tröst hos Gud, medan andra skyller Gud för sin situation, men jag anser och har alltid ansett att man ska inte göra någotdera!

Allt jag begär av er kan sammanfattas i det här citatet av mig:

You claim to be a chosen nation, I claim that we are a chosen nation. One chosen nation can not wage war on another chosen nation and still remain a chosen nation. And if that chosen nation can not see that, then it is not a chosen nation.

Jag har ett annat citat här som är viktigt:

Antingen kan man tolka dödskallemolnet som drogs av en nyckelpiga som att Gud redan har bestämt att gruppen invandrare anno 1990 redan är döda, eller så är det upp till mig att avgöra vem som ska dö och vem som ska få leva i efterlivet eftersom det då är jag som är nyckelpigan som drar dödskallemolnet. Det är bara för er att välja hur ni vill se på det!

Ni vill väl inte vara i den gruppen som är döda genom Guds försorg, eller dömas av mig till den själsliga döden? Ni vet att för Gud så handlar det inte om vem som gör vad mot vem, det handlar om vem som gör vad. De krävande förhoppningar jag har om er inneboende godhet är förhoppningar som jag inte hyser för något annat folk, inklusive oss själva!

En rolig sak och en avancerad världsbild om krig och makroekonomi.

Liksom när jag den första halvan av 90-talet blev ”informerad” om genom mina röster (jag har sjukdomen schizofreni) att homosexualitet kommer sig av att en pojke har en starkt auktoritativ mor och en auktoritär, våldsam, frånvarande eller svag far, när min lillebror (halvbror) hamnade i den situationen och höll på att bli en bög när han var 6-8 år gammal så sade mina röster, en så här i efterhand rolig sak till mig sommaren 1992 (jag hör inga röster idag eftersom jag äter medicin som fungerar väl på mig) när jag bodde på Smålands Nation som är ett studentboende och höghus i Lund. Liksom alla studentkorridorer på Smålands Nation så hade även vår korridor en balkong i väderstreck söder. De där två olika gigantiska molnen som jag såg (läs i ovanstående citat i rött om ett av dem, jag såg även ett privat moln(!) som gör att jag tolkar det som att jag är den där nyckelpigan eller i alla fall en av dem) kunde ses från balkongen i väderstreck öster ensamma på himlen vid två olika dagar den sommaren. I alla fall, i tvåvåningshuset mitt emot balkongen i höghuset bodde det en äldre tysk man och hans fru, han brukade ha skoj med oss som bodde på Smålands Nation för att han visste att det bodde många syndikalister där. Han satte ena veckan upp en alptavla, som förmodligen skulle symbolisera Örnnästet, Hitlers privata residens, andra gånger så hade han andra tavlor uppe som föreställde något annat. Det kan vara att jag bedrog mig själv eftersom jag har paranoid schizofreni, jag kanske misstog mig på syftet till tavelbytena eftersom jag var spritt språngande galen och hade varit så i två år utan medicin, dittills. I min paranoida föreställningsvärld så trodde jag att det var Adolf Hitler som hade tagit sig levande ut ur Berlin efter kriget och numera bodde på Smålands Nation i Lund, för sådana tokiga idéer får man när man har obehandlad schizofreni. Att denne ”Hitler” skulle behövt ha varit över 100 år gammal i så fall slog mig inte som osannolikare än att jag fortfarande trodde på det. Det roliga är att jag sedan 1992 har gått omkring med föreställningen att mannen (enligt rösterna) kallade sig för ”Hilfe” eller ”helylle”, och så sent som för några veckor sedan så fick jag reda på att ”hilfe” betyder ”hjälp” eller stöd på tyska! Och jag ska säga det att jag aldrig har läst tyska, inte i skolan, ingenstans har jag läst tyska. Att han hette Hilfe var vad rösterna slog i mig i alla fall, utan att jag visste vad det betydde. Extremt roligt agerande av ”Hilfe”, när man ser det så här i efterhand! Nu fick jag ju inte för mig att Hilfe ville hjälpa mig, tvärtom så verkade det som att han ville stjälpa mig, för han gjorde mig bara galnare. På ett sätt kan man dock säga att han hjälpte mig eftersom upplevelsen tvingade mig att leta efter stöd och fakta som gjorde så att jag kunde bilda mig en korrekt världsbild. Att Hitler levde och bodde på Smålands Nation i Lund var någon av de mer galna idéerna jag hade under den tiden jag inte hade diagnosticerats. Jag tror dock idag att jag skulle ha bildat mig den världsbild jag har idag även under bättre omständigheter, i vilket fall som helst så var det rösterna som var knasiga, inte bara för det de sade utan för att det är en del av sjukdomen att lyssna på dem trots att man inte vill. Det är just därför som man tvingas till att skapa sig en bra världsbild, åtminstone var det så för mig vars hela värld cirkulerar runt politik. Annars tappar man fotfästet och blir helgalen och man kan då inte kommunicera med omvärlden längre så att de förstår, eller förstå omvärlden själv. Denna vansinnighet kontra sundhet är en gradfråga, ju mer man arbetar upp sin världsbild desto sundare tänker man. Man måste ta fasta på enskilda intressanta fakta och frågeställningar som dyker upp som man inte kan få svar på med en gång, utan svaret kommer senare och då kan man komma vidare med sin världsbild. Ungefär som det gäller för friska människor också att göra när de bildar sig sin världsbild, kan jag enkelt föreställa mig. Det som skiljer är att vanliga människor inte känner sig direkt hotade av någonting abstrakt som rösterna i sin mångfald utgör, förrän de får makt och då kan det vara försent för dem att vänja sig. Jag har levt i en upplevd verklighet som är extremt hotfull mot mig och dem jag bryr mig om så länge att jag knappt inte längre orkar göra annat än skaka på axlarna, ignorera ”hotet” och gå vidare, även om hotet är så totalt att alla är fiender till oss simultant. Idag har jag som bekant en pålitlig allierad i Tyskland och kan bilda vänskapsband, tack vare min medicin. Har man en stark allierad så kan man som litet land skaffa sig två eller tre allierade små nationer till som man är beroende av för gemensam överlevnad. Alla vi Nordbor och germaner tjänar på att inte vika sig när det stormar! Men 1992 fick jag kämpa hårt för att bygga upp en riktig världsbild, jag visste inte så mycket mer än att national- och makroekonomi handlade om kvinnor. Idag har jag ju avancerade teorier om national- och makroekonomi, men det hade jag inte då. Jag antar att man kan tacka sin erfarenhet för detta. Att bygga upp en sådan världsbild är just själva innebörden i ordet ”erfarenhet”, och det är därför som ungdomar måste vänta tills de kan få en chans att avancera till toppen inom politiken och näringslivet och försvaret m.m.. En annan sak jag visste 1992 var att kvinnornas preferenser i val av män går i vågor där kriser kännetecknar lågkonjunktur för män som oss, jag visste att Bibeln talade om sju goda år och sju dåliga år och jag visste att det inte bara var Sverige utan även stater som Inka i Sydamerika, Weimar- och Nazityskland och USA som upplevde kraftiga svängningar i konjunkturen. Men den enda jag var säker på upplevde även goda år, förutom Egypten enligt Bibeln, var USA och därmed kunde jag sluta mig till att även de antika grekerna och romarna och frankerna hade sina goda tider inte bara i krassa pengar utan även i kvinnoförtryckarnas kvinnor.

Känns ansiktsuttrycket bekant?

Alldeles nyligen har jag förstått att de tyska männen hade sitt roliga i de av Tyskland ockuperade länderna med dessas kvinnor. Tyskland köpte bland annat jordbruksprodukter och råvaror från många länder även innan kriget bröt ut, vilket de var noga med att inte betala i guld, dollar eller konkreta värden, bara i D-mark som var värdelös utanför Tysklands gränser. På så sätt lurade tyskarna av dessa länders män deras kvinnor. Vi svenskar fick i alla fall till en del av värdet för den svenska järnmalmen och andra varor, koks och kol i gengäld, så vi blev behandlade med större respekt. Men på den tiden så antog jag att mångkultur i ett land som USA handlade om krig enbart. Att när det blev ett överskott av ungkarlar så blev det också krig. Det har jag fått revidera idag! Men det är ändå på sätt och vis sant. Men man ska komma ihåg att de krig som USA har varit involverade i har varit för andra staters och folks skull, tills Irak- och Afghanistankriget. Så dessa krig har inte timats med dem tillfällen det har varit en brist på kvinnor för det vita USA, dessa krig har kommit när de har kommit. Man kan ta exemplet med Vietnamkriget. Inte fan tog Vietnameserna amerikanska kvinnor innan det kriget eller under tiden USA hade sina militära rådgivare i landet och sedan sin armé. Faktum är att det kriget startade under en långvarig allmän högkonjunktur i USA. ”Vägen till Helvetet är kantat av goda intentioner”, så var det också med Vietnamkriget. USA kan alltså inte handla om krig! Men det är många som tror det i USA, och tycker det kanske man snarare skulle säga. I en TV-serie om amerikanska soldater i Irak uttryckte sig en svensk skådespelare så här: ”People who can´t kill will always be subjects to those who can” Citat; Alexander Skarsgård, Alias Sergeant Colbert i TV-serien “Generation Kill”, om marinkårssoldater i Irakkriget under de inledande första 21 dagarna. En aning brutalare variant av ”ett land har alltid en armé, sin egen, eller någon annans” Mao Tse Tung. Den berömde tysken och preussaren Karl Von Clausewitz (f. 1780 d. 1831) uttryckte sig så mycket bättre och visade att det fanns goda tyskar redan då: ”Två egenskaper är oumbärliga (hos en statsman eller en krigsman, förf. anm.): först, ett intellekt som, även i den mörkaste timmen, bibehåller ett visst sken av det inre ljus som leder till sanningen; och för det andra, modet att följa detta svaga ljus vart det än må leda dig.” (Two qualities are indispensable: first, an intellect that, even in the darkest hour, retains some glimmerings of the inner light which leads to truth; and second, the courage to follow this faint light wherever it may lead.) Citat; Karl Von Clausewitz.  Men när det gäller sådana människor som Steven Spielberg så har han gett uttryck för i en intervju om Indiana Jones-filmen ”Indiana Jones och kristalldödskallens rike” som kom ut för några år sedan, att USA handlar om jakten på ”knowledge” eller att uppnå upplysning. Och det är hans syn på USA, vilket indikerar att han är så mycket bättre än dem som tycker att USA handlar om krig! Men så är han också amerikansk Jude, och just amerikanska Judar är de bästa av människor, i synnerhet amerikanska Judar. Min uppfattning om vad mångkultur handlar om ligger någonstans däremellan! Judarna vet hur det känns att förlora kvinnor till andra folkgrupper och andra etniciteter. Araberna hatar deras godhet och deras guts, det är egentligen den enda förklaringen till att två kusiner rent släktskapsmässigt som judarna och araberna är kan ha hamnat i den situationen där den ena sidan är full av hat och illvilja gentemot den andra. Och då menar jag inte båda sidor, utan bara den ena sidan mot den andra. Men judarna har också europeiskt, ryskt och amerikanskt blod i sig. Det är sannolikt ingen tillfällighet att Jerusalem och Israel är centrum för Kristendom, Judendom och Islam eller att Jesus Kristus var en Jude (född i Betlehem). Landet där alla världar möts – Israel. Det är precis som om det fanns en Gud som har sett till att det skulle bli så, och det finns det ju också. Det är indirekt orsaken till att Israel är välsignat av Gud. Men det skulle inte ha varit välsignat om det inte hade varit för judarna, det judiska folket och deras godhet som folk! Rötägg finns det ju där också, som i alla andra länder, men som folk är de goda, man måste kunna generalisera på det sättet. Annars skulle man inte kunna prata om nationalkaraktär! Men man vet att nationalkaraktär existerar, till och med min före detta anarkist till punkare till bror, som har bott på Irland, anser att nationalkaraktär är en realitet och att ingen som har bott på Irland kan förneka detta. Israel är världens mest utvecklade land på grund av att knowledge, upplysning, progress kommer sig av kvinnoförtryckarnas strävan att förgöra en och ta ens kvinnor utan att majoriteten vill ge någonting tillbaka till värdlandet. Det är ju det som ligger bakom alla högkulturer, det är orsaken till alla högkulturer, kontrasten mellan godhet och ondska! Hur ska man annars förklara att ett land med 5 390 000 Judar kan producera så många Nobelpristagare och ha ett så högt utvecklat och avancerat land, trots en så stor militär apparat, som måste sluka en stor del av den nationella budgeten och producerade samhällstimmar i form av mänskligt kapital och hardware? Israel är det levande beviset för att ett land inte svälter för att det saknar naturtillgångar och möjligheter att försörja hela befolkningen med mat (jag antar att de måste importera spannmål). Ekonomi och välstånd handlar om andra saker än jordbruksproduktion och råvarutillgångar – kvinnor, graden av våldsamhet eller frånvaron av våldsamhet på individnivå, förtryck eller frånvaron av förtryck, diktatur och teokrati kontra demokrati, och en del andra dikotomiskt underordnade premisser under demokratikriteriet! Och det är dagens sanning, och det förklarar varför Afrika och arabvärlden är så fattiga och råkar ut för svältkatastrofer från stund till annan (folkets situation skiljer sig från land till land i Afrika, och det styrker de ekonomiska lagarnas riktighet eftersom de rikare afrikanska länderna också handlar godare än de fattigare länderna i Afrika), när Indiens och Kinas ekonomier växer, och Sydamerikas också till viss del. Både Indien och Kina har varit kolonialiserade länder, antingen helt som Indien eller delvis som Kina, och idag är Indien och Kina de snabbast växande ekonomierna i världen. Arabvärlden och Afrika får stå i skamvrån för sin ogudaktighet och oförmåga att göra gott mot sina kvinnor bl.a.! För: Antingen så är det Gud som ger välfärd för folk efter förtjänst och vi är välsignade här i Sverige, eller så är vi bättre än de flesta av er på ett icke moraliserande sätt. Det är bara för er att välja! Eller som Barrack Obama kanske bättre uttryckte det: “Historiens gång visar att styren som tjänar det egna folket överlever och grönskar – regeringar som endast tjänar sina egna maktintressen gör det inte.” Citat; Barrack Obama

Som avslutning ska jag ge araberna och afrikanerna en morot, alternativt en skrapa, det beror helt på hur de väljer att ta det. Men det är avsett som en morot i alla fall:

Det finns välsignade människor i alla länder! De bästa människorna i eller från arabvärlden och Afrika är 10 ggr bättre än de bästa av oss svenskar. Men inga av dessa är muslimer, för muslim är man bara om man är exkluderande. Samtidigt så är de sämsta från dessa nationer 10 ggr sämre än de sämsta svenskar, men alla är inte muslimer. Men det finns tyvärr många gånger färre riktigt goda arabiska män, än det finns riktigt onda.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 3/1/2011

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: