Risk; Min strategiska analys

Ett Nazistiskt Tyskland, eller ens ett slavstatstyskland, skulle vara en katastrof för oss, både Nordbor och tyskar. Detsamma gäller för ett Nazistiskt eller ett slavstats-Norden. Om man betänker den vk2-allierade och den vk2-ryska överlägsenheten i mantal, utrustning och produktionstakt av utrustning, och samtidigt inser att araberna eller marknaden förmodligen skulle strypa oljetillförseln till Tyskland och Norden om vi förvandlades till slavstater eller värre, så innebär det att ett Nazityskland skulle bli tvungen att invadera någon oljeproducerande stat eller flera. Och det skulle inte kineserna tolerera, och vi skulle få även amerikanare, britter och fransmän emot oss eller flera, och förmodligen skulle Ryssland passa på att kapa åt sig hela den skandinaviska Barentsregionen som minst, om de kan. Övermakten skulle bli större än under vk2 även om hela Norden skulle vara på Tysklands sida. Även trots att vi vet att kineserna hyser antipatier mot framförallt USA, så trots det så skulle de inte kunna göra mycket mot USA, i alla fall inte idag eftersom havet ligger emellan deras två stater och Kinas flotta är relativt ynklig, och det betyder att de skulle satsa sina resurser på att attackera Tyskland och Tysklands försörjningsmål för att försvara sina intressen genom att ta sig genom länder på samma sätt som Tyskland tog sig genom Polen och Ryssland 1941, med Blitzkrieg på bred front. Kineserna har inga moraliska aspekter på sådant.  Överenskommelser mellan tyskar och Nordbor å ena sidan och kineserna å andra sidan, om att dela upp oljeländer mellan sig tror jag inte skulle fungera.  Det tror jag inte på helt enkelt. Kineserna tar tredje världens parti före de tar någon väststats parti (även om de framförallt tar sitt eget parti), det har vi ju sett redan då de har mycket naturresursutvinning från onda, totalitära, teokratiska och kvinnoförtryckande stater, de är helt enkelt mycket ”gladare” i dem än i oss. Men även om det inte vore så, så har de intressen i naturresurser i sådana stater, precis som vi, och det råder en misstro mellan Kina och Väst som det är. Skulle vi tolerera att Kina ockuperade stora oljeproducentländer i mellanöstern? Jag tror inte det!

Kinas behov av råvaror växer i samma takt som Stilla Havet överbryggs militärt av kineserna, eller mer. Det gör oss Nordbor och germaner sårbara även i en hypotetisk slavstatsframtids framtid. Att kineserna är gladare i araber och afrikanska muselmän än de är i oss beror helt och hållet på att vi tar deras kvinnor i större utsträckning, fast det börjar ju ändras på det lite grann i och med att de har affärer i Afrika och allt fler afrikaner flyttar till Kina. Men det är afrikaner det, inte araber, och det medför att de överlag fortfarande tar arabernas parti framför oss. Italien har vi inte på vår sida i denna möjliga framtid, och vi vill inte ha det heller för de är värdelösa i krigföring och tillhör problemet istället för lösningen. Det enda de har är deras strategiska läge. Ska vi därför göra dem till våra fiender för att komma åt oljan i Nordafrika så att vi får både dem, fransmän, ryssar, britter, amerikaner och kineser till motståndare, och alla dem andra vi ska ta oss igenom i Öst för att komma till arabvärldens oljekällor (såvida vi inte tar den osäkra sjövägen i medelhavet)? Att starta krig som en eller ett fåtal Nazistiska stater är inget alternativ, det finns helt enkelt inte på kartan, då är man tokig om man tror att det skulle fungera! Italien och Spanien skulle inte heller vara fascistiska buffertzoner till Tyskland som de var under andra världskriget, därför så är det inte helt osannolikt att dessa stater vänder sig emot oss militärt även dem, i ett av deras vanliga utlopp för övermod på grund av numerär överlägsenhet tillsammans med deras allierade spaggevänner.

Kolla gärna in länken först för bakgrundsinformation till detta stycke:

http://www.stratfor.com/weekly/20101018_germany_and_failure_multiculturalism

Det som skiljer Weimarrepubliken från dagens Tyskland är att i dagens Tyskland vet tyska politiker vilka konsekvenser som kommer av att bli utsugna av de medvetna västmakterna och aldrig stå upp för sig själva, och denna gång med USA som största falskspelande blodigel därför att USA har lämnat Gud, och de tyska normala politikerna gör vad de kan för att inte någon Michael Kühnen ska segla upp som en blivande führer, genom att riksdagen föreslår lagar som ska stilla undertryckta stämningar hos en del av befolkningen som knappast är större än den i USA under stora delar av deras framgångsrika historia, trots att tyska rasisters makt är så försvinnande liten och de är sådana underdogs jämfört med deras motsvarigheter i USA. Detta gör Merkel & co genom att ställa krav på invandrarna, precis som i USA för den delen, och de gör det för allas bästa, även invandrarnas som sannerligen inte vill se ett nytt Nazityskland. Tyskarnas initiativ till att ge fem års fängelse till den som gifter bort någon mot hennes eller hans vilja är mycket gott och föga rasistiskt, jag skulle önska att de svenska politikerna visade samma kurage, för många av våra invandrarflickors skull. Tänk om Tyskland skulle väntat med att ställa krav på invandrarna tills regeringen kastades över ända och Nazister ställde kravet på invandrarna att de skulle dö vackert. Vore det bättre? Det är det amerikanarna vill, de vill skapa ett militärt svagt Nazityskland och Naziskandinavien så att de kan anfalla direkt och rädda invandrarna från utrotning samtidigt som de tar alla resterande tyska och skandinaviska kvinnor och flickor på köpet tillsammans med britterna och totalt förstöra hela det mest civiliserade Europa idag, som de destruktiva spaggar de är. De spelar högt med invandrarnas liv och är överkonfidenta, om man ska dra någon lärdom av vk2. I USA blandas rena rasister fullt jämförbara med Sverigedemokraterna eller värre med ekonomiska liberaler, i det konservativa partiet, och de som är för extrema går med i NRA (National Rifle Association) och får utlopp för sin destruktivitet genom användning av vapen eller hot om användning av vapen. Sedan finns det ytterligare några konstitutionellt skyddade organisationer att gå med i för dem som är ännu mer extrema, som KKK eller värre(!). Stratfor och den politiska eliten i USA ska bara hålla k-n (kaffekannan)!

”Efter sin gränskonflikt med Kina söker Japan alternativa leverantörer av sällsynta metaller till sin högteknologiska industri. I USA och Tyskland oroas samtidigt både industri och regeringar över Kinas möjlighet att styra marknaden.” Citat SR; Ekot

Den här stegrande fientligheten mellan Japan och Kina just nu visar ju klart och tydligt på att Asien aldrig kommer att enas och förena sig med vår sida i en hypotetiskt fascistoid supermakt. Kina och Japan är de stater som vi helst ska ha på vår sida, och det kan vi inte om vi är ett Nazistiskt skandigermaniskt rike med världsherraväldeambitioner (de två sakerna Nazistiskt skandigermanskt rike och världsherreambitioner går ofrånkomligen tillsammans på ett våldsamt sätt), eftersom två fascistoida regimer i östasien aldrig kommer att komma överens nog för att slåss på samma sida, snarare skulle de slåss inbördes. Det skulle sluta som förra gången, fast med fler fiender mot Tysklands styrkor och färre på deras sida, där vi själva skulle vara ganska marginella av den anledningen, samtidigt som Japan och kina skulle vara mycket mera jämbördiga än förra gången och därmed binda upp större styrkor mot varandra än de kan undvara mot våra gemensamma fiender. Detta under förutsättning att vi ens har en möjlighet att rusta kraftigt innan kriget bryter ut. Ja, helst vill jag ju ha Japan på vår sida, men nu är det ju så att japanerna inte har förlorat så mycket kvinnor till oss, bara någon enstaka, det är inte så vanligt. Däremot kineser, där är det mer en fråga om moraliska aspekter, kinesiska män har mer att kräva av oss och jag måste följa mitt samvete först och främst. Det bästa för oss under alla omständigheter hade naturligtvis varit om Kina och Japan hade kommit överens, de två staterna är de viktigaste nyckelstaterna i Östasien vid Stilla Havet. Detta inser Stratfor Global Intelligence – som skrivs, skyltas, och ägs av amerikanen George Friedman – vore till nackdel för de allierade. Att förhindra en eventuell Japansk-Kinesisk vänskapspakt eller allians och konspirera för en polarisering mellan länderna är av ovanstående anledningar deras första prioritet, och kom ihåg det ni på hkv!

Att från amerikanskt håll hävda att vi svenskar är omoraliska för att vi tar kinas parti är uddlöst, USA tar mer än en handfull totalitära staters parti, fast från en dominant position, säljer vapen till dem och köper olja av dem av ren överlevnadsstrategi. Ska dem därför vara dem enda utvalda som får lov till att göra sådant, med den enda motiveringen att de är amerikaner? Glöm det! Jag gör det jag tycker är rätt genom att jag följer mitt samvete, och det jag tror att Gud vill, och i Kinas fall så är det att hjälpa kinesiska mäns lycka med kvinnorna utan att jag för den sakens skull smeker den kinesiska regimen medhårs när de förbjuder tibetanska män att gifta sig med kinesiska kvinnor utan att förbjuda kinesiska män att gifta sig med tibetanska kvinnor. Det är så orättfärdigt gjort av den kinesiska regimen och det måste få ett slut! Om det inte får det så måste jag överväga att lämna de kinesiska männen åt sitt öde, utom de som redan bor här i Sverige. De kommer att förlora mer än de vinner på eventuella repressalier mot Sverige, därför att det finns en Gud. Olyckligtvis så hjälper inte det resonemanget på den kinesiska kommunistiska och ateistiska nomenklaturan, så det kommer att ske.

Men om jag sätter mig upp mot amerikanarna av rent principiella skäl, så varför skulle jag inte sätta mig upp mot kineserna av rent principiella skäl (vi har ju knappast någonting att tjäna som stat på att stödja Tibet), och klara det minst lika bra? En sådan övertygelse borde övertyga kineserna att även om inte Gud finns, så finns det goda chanser för mig att klara av det. Vi är inte bara ett litet land, utan vi är flera högciviliserade länder. Frågan är om de kinesiska partifunktionärerna respekterar en sådan principfasthet eller om den bara retar upp dem ännu mer? Mig kvittar det så länge som kineserrna inte kan komma överens med japanerna, för då fyller de ingen annan funktion för oss än att de är ett lågprisproducerande land som vi kan köpa varor billigt från! Och så länge de inte vill höja den kinesiska valutans värde så kan de ta sig i baken, för då kan de inte göra någonting åt det, förutom att sätta oss på undantag och inte låta oss köpa varor därifrån. Men då köper vi från Japan, eller så köper vi från Tyskland som köper från Kina, det är inte mer med det. Give the Tibetians autonomy och handla med dem istället, det kommer ni att tjäna så mycket mer på!

Alla nassar som strävar efter världsherravälde kan lika gärna sätta revolvermynningen i munnen redan idag och trycka av! Jag vänder mig till alla förnuftiga människor att inte lägga sitt lands öde i händerna på en führer! Det som ytterligare talar för det är att en führer som Adolf Hitler eller en Nazist idag och då, inte har förmåga att inse att taktisk reträtt inte är en form av feghet. De har bara inte den självinsikten, på grund av deras olyckliga och likartade speciella metoder de blev ”uppfostrade” genom. Självinsikt och dynamiskt tänkande är två av de tre viktigaste egenskaper en militär befälhavare eller härledare kan ha (den tredje är mod). Pang på rakt fram fungerade bra för Hitler, då var han ett taktiskt och strategiskt geni, tills krigslyckan vände och den tyska krigföringen hade behövt en härledare med självinsikt och dynamik för att Tyskland skulle kunna vinna kriget. Tyskland kunde tillfälligt stoppa ryssarna och de allierade, men sedan när reserverna tar slut, då står man där och har den führer man förtjänar. Adolf Hitler var orsaken till Tysklands uppgång, men han var också orsaken till Tysklands fall. Gud ville ha det så. En führer eller en Stalin har mycket mindre självinsikt än de spaggar (amerikaner, engelsmän, ”normala ryssar” etc.) som har någorlunda självinsikt. Om Adolf Hitler har det sagts att han var de Allierades bäste general. Han kallades bakom sin rygg de sista åren ironiskt för ”Der gröfste feldherr aller zeiten” (Alla tiders störste fältherre). Så går det när man blint överlåter sitt lands öde i en psykopats händer. Att döma av Nazisternas beteende, speciellt Hitlers som är väldokumenterat, så kan man inte räkna med att nazister har förmågan att lära sig av sina misstag, för det har de inte. Däremot ett demokratiskt Tyskland och Norden skulle kunnat föra krig mot USA, britterna och fransmännen, utan att det hade behövt innebära att vi blev avskurna från oljetillförseln, tvärtom skulle det lika gärna kunna innebära att dem blev det. I ett demokratiskt Tyskland och Norden med mig som statsminister i Sverige skulle det nog inte heller vara så lyckosamt om vi startade krig, det skulle lika gärna som om vi var nazister kunna innebära att araberna eller marknaden slutade mata oss med olja, men vi svenskar skulle klara oss genom att köpa Norges oljeöverproduktion och därmed rädda min sanningssägande röst från att försvinna ur etern, men däremot så skulle inte hela Norden och Tyskland klara sig på den olja Norrmännen extraherar i havet bredvid britternas oljeextrahering. Jag tror att man får säga att oljeplattformarna i Nordsjön utgör en fredad zon i en sådan situation där Norge och Storbritannien simultant extraherar olja, i synnerhet som den strategiska tillgången till oljan är så knapp för oss att de allierade räknar med att de tjänar mer än förlorar på en sådan överenskommelse. Sedan är det ju naturen, jag tror inte ens att britterna vill se en oljekatastrof av den magnituden som Shell-katastrofen i Mexicanska Golfen strax utanför europas kust. Ett sådant Sverige, Norden och Tyskland med militärt kontradiktoriskt oproportionerligt mycket civil makt koncentrerad till Sverige för att jag är den störste statsmannen skulle innebära att vi inte kan föra krig som Tyskland, Storbritannien, USA och Ryssland gjorde under andra världskriget, det funkar inte så idag och det skulle inte funka så med ett demokratiskt Sverige och Tyskland heller, i synnerhet inte om vi slåss på koalitionens sida i Afghanistan samtidigt och håller en gemensam front med USA mot Ryska intressen i Europa och Barents hav, Iran och militanta islamister. (Tyvärr finns det ingen olja i Afghanistan, allt vi tjänar på att vara där är att vi binder upp amerikanska styrkor i samma gemensamma krig och skjuter på framtiden ett mycket hårdare ekonomiskt och politiskt tryck från ett ogudaktigt USA mot Tyskland och Skandinavien.) Det funkar inte så idag alldeles oavsett att vi är illa rustade i vår del av världen. Det är folkvandringstid! Allt är mycket mer komplext idag, precis som på vikingatiden, vän kan vara fiende i olika delar av världen. Så ett storkrig är inte troligt om jag blev statsminister, i alla fall inte ett invasionskrig, och det är ju bra att jag inser det. Ett demokratiskt Tyskland och Norden med mig som statsminister i Sverige skulle alltså garantera världsfreden. Det enda alternativet till fortsatt fred som jag ser det är att amerikanarna, britterna och fransmännen skiter i det att vi inte är Nazister och invaderar oss ändå alt. markerar sin överlägsna militära makt genom att slå mot våra intressen, det skulle vara en möjlighet eftersom de är så många och har så mycket militär utrustning i förhållande till oss, i alla fall amerikanarna, att de trots deras öppet moraliska underläge i ett sådant läge tar chansen att förhindra en skandinavisk och tysk framskridande ekonomisk och militär men mot våra närmsta grannar fredlig stormakt. De har ju redan gjort det med Stuxnet mot Siemens. Det är bara USA som kan starta världskrig idag, eftersom de skriver reglerna och har the upper hand gentemot alla. Denna gång ska Tyskland använda sin framtida militära styrka till att göra gott, liksom en gång den utdöende dinosaurien USA, inte sant Angela Merkel? Den som tror att tyskarna inte kan vara goda är per definition rasist, eller som Austin Powers far, spelad av Michael Cain, så talande sade i komedi-filmen Goldmember: “Det finns två saker jag inte tål här I världen; folk som inte tolererar andra kulturer – och holländarna!”. Byt ut holländarna mot tyskarna och ni får den numera absurda inställningen många amerikaner har till Tyskland. (Jag känner mig själv skyldig till den i det nära förflutna.) Det är 2010 nu, inte 1945 eller ens 1990! Att använda vår militära styrka till att göra gott är enda sättet för våra stater att bli mäktiga i längden! Det är bara att dra lärdom av historien för att förstå dessa sanningar. USA har lämnat Gud, men de tror att de har närmat sig honom, precis som al-Qaida tror.

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 28/10/2010, ”Alla vägar bär till Lund”

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: