Hem > Inrikespolitik, Sveriges försvar > Också jag är en man med krossade drömmar, men jag sväljer förödmjukelsen för egen del och vägrar att ta ut det över ett kollektiv

Också jag är en man med krossade drömmar, men jag sväljer förödmjukelsen för egen del och vägrar att ta ut det över ett kollektiv

Valet var inte historiskt för att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, kom ihåg Ny Demokrati. Valet var historiskt i modern tid för att en blå regering fick ett konsekutivt mandat att regera! De rödgröna säger att det måste bli omval då de blå inte fått majoritetsregering. Men i så fall så måste det bli omval om de rödgröna vinner det omvalet utan att nå majoritetsregering. Och om de blå då vinner det omvalet utan att nå majoritetsregering så måste det bli omval igen. Faktiskt så kvittar det vilket block som vinner val efter val efter val, om de inte når en majoritetsregering så måste det med de rödgrönas logik bli omval tills Sverigedemokraternas väljare tröttnar och röstar borgerligt eller rött. Om Jimmie sköter sina kort så är SD i riksdagen för att stanna. Sverigedemokraterna har de trognaste väljarna och kommer sannolikt inte att försvinna ur riksdagen förrän Jimmie Åkesson försvinner ut i skuggorna, ungefär som när Ian lämnade Ny Demokrati, om ens då. Det finns en teoretisk chans att något block får egen majoritet vid ett omval, men den är mindre än sannolikheten att SD blir vågmästare i alla fall, omval efter omval efter omval, om man tillåter att omval sker. Och har man ett omval så måste man ha två omval, om det rödgröna blocket vinner det första omvalet utan att få egen majoritet, vilket är en av två sannolika utgångar. Den andra sannolika utgången är att Alliansen vinner utan att få egen majoritet igen. Om sd blir bara ett par procentenheter större i framtiden så kommer alla framtida borgerliga alt. rödgröna regeringar att bli minoritetsregeringar – utan undantag. Att begära omval är bara en from förhoppning hos de rödgröna att kunna ta makten. Alliansens vägran att gå med på omval är bara ett första ambivalent avsteg från den utopiska politik som Alliansen sade att de skulle föra om SD kom in i riksdagen. Och Alliansledarna började med avsteget redan innan valet, när opinionsmätningarna var till deras favör. Jag tycker inte heller att alliansen ska acceptera att vi håller ett omval!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4027743

Ovanstående länk ger en första indikation på att det kommer att gå som i Danmark, som jag har sagt hela tiden att det skulle göra, bara det att SD nog inte kommer att komma upp i samma väljarantal som Dansk Folkeparti i något val och därmed naturligt nog inte får samma inflytande med sin politik. Man måste förstå människor, och då menar jag inte främst Sverigedemokrater, utan etablerade politiker. Men framförallt måste man förstå skeenden som involverar människor. Fast det faktum att Alliansledarna inte förstår människor eller skeenden särskilt bra betyder inte att de agerar annorlunda än de känner sig nödgade till i enlighet med vad de anser vara av ett gott hjärta, hittills. Men Sverigedandemokraterna är numera en mindre folkrörelse tyvärr, och folkrörelser kan man inte teoretisera bort med utopiska visioner om ett SD-fritt Sverige, de lever sitt eget liv. Alternativet till Danmarksmodellen är att Jimmie Åkesson vägrar kohandla, och att Reinfeldt gör ett stort kliv över till miljöpartiet (troligast) och deras ideologi, vilket möjligen istället ger miljöpartiet vågmästarrollen. I och med att Reinfeldt är en svag statsman så kommer detta att förskjuta politiken ännu mer till vänster, och han står redan nära vänstern. Men den röran är er, där lägger jag inte fingrarna emellan! Jimmie Åkesson kommer att bli som en räv i ett hönshus i riksdagen. Det som hade krävts eller behövts för att hålla SD utanför riksdagen är att satsa på ett starkt försvar och på straff värda namnet för grova vålds- och sexualbrottslingar, två kärnfrågor hos SD, som tidigare var kärnfrågor för borgerligheten. Skillnaden mellan dagens SD och den gamla borgerligheten var i den senare frågan att borgarna stod för en likabehandling, lika straff för lika brott, samt att brottslingar alltid ska avtjäna sina straff i Sverige när de begått brotten i Sverige. Det tycker jag också!

På samma sätt som EU-medborgare har rätt att etablera sig i sverige så bör även utomeuropeiska immigranter ha rätt att etablera sig i Sverige, inom de branscher där det finns ett behov av arbetskraft, och det gör man lättast genom att avlägsna Las och skriva helt nya arbetsmarknadslagar i de fall dem behövs, och öppna upp arbetsmarknaden för utländsk arbetskraft. Samtidigt bör man strama åt flyktingingmottagningen i motsvarande grad, för den hjälper inte dem som behöver hjälp ändå, och de som kommer hit och som behöver hjälp kan få det på annat håll eftersom de har pengar. Staten ska behandla folk så lite som möjligt och inte avgöra vem som har ”rätt” att komma hit, det ska marknaden göra, för marknaden är människor! Det är därför som Björklunds förslag om att skolorna själva ska få avgöra om de vill tillåta Burka eller inte, var så bra, för det minimerar statens inflytande, och det är helt idéellt riktigt. Precis som Björklund gör så skiljer jag mig från dem som vill ha mer statlig kontroll när det gäller invandring. Detta kan endast uppnås genom en närmast i mången mening fri arbetskraftsinvandring och i motsvarande grad en mindre flyktingmottagning. Resultatet blir detsamma, det är bara det att fler kvinnor kommer att komma till Sverige än idag, kvinnor som behöver frihet eller vill ha ett bättre liv. Så integrerar man invandrare! Decentralisera makten, folk ska själva få bestämma vem de vill gifta sig med, det kommer att tvinga unga svenska män att bli överlevare och söka sig en utländsk kvinna och vice versa, istället för Sverigedemokratisk Per-Albin Hansson-folkhemskramande centraliserad muslim-bashande trygghetsknarkarpolitik. Inget av de alternativ som presenteras som en lösning för Sverige i riksdagen är bra, men detta är det överlägset bästa! Hade borgerligheten bara haft en stark ledare, och en övertygande sådan, så hade Sverigedemokraterna förmodligen inte varit i riksdagen nu. Jimmie Åkesson är säkert en just kille privat, men jag vill inte se honom i riksdagen för det, det får man väl lov att säga utan att angripa Jimmie Åkesson som person, vilket många andra ”Westerbergare” gör. Bengt Westerberg är urtypen för ondskan så som den ser ut i riksdagen, eftersom han spottar på människor som inte har gjort något ont. Jimmie Åkesson har så vitt jag och Westerberg vet inte gjort något ont mot någon! Man måste skilja på person och politik om man är människa, så som Westerberg gör med sina rödgröna kamrater! Men Westerberg skiljer nog gärna på brott och person kontroversiellt nog, precis som majoriteten av den övriga Alliansen gör. Hur kan man göra skillnad på brott och person men inte på politik och person? Bara om man är ond! (Att skilja Jimmie från hans politik låter sig göras endast så länge som han bara är ännu en demokratisk politiker i riksdagen, alt. teoretiskt sitter i en demokratisk regering.) Skulle Jimmie Åkesson erbjuda mig ledarposten i Sverigedemokraterna så skulle jag tacka nej, så opportunistisk är jag inte!

Naturligtvis kommer det bara bli som i Danmark såvida Sverigedemokraterna spelar boll. Om de marginaliserar sig själva istället för att öppna upp för samarbete, då kommer de att förlora sin betydelse också. D.v.s., kommer de att börja med att kräva att Sverige stänger gränserna för utomeuropeisk invandring för att stödja borgerliga förslag så kommer de inte att komma långt politiskt, bland annat för att regeringen och den rödgröna oppositionen är överens i denna fråga i princip. Regeringen och oppositionen är utopiska i sin syn på hur de ska bemöta SD. Det som kommer att avgöra den personliga handlingsmoralen i riksdagen i framtiden är den privata övertygelsen om att Gud lever. Det är dem som vet det som kommer att klara sig bäst i att bibehålla sin moral i en amoralisk och Gudlös riksdag, i vardagskontakten med Sverigedemokraterna. Jag tror nämligen att ett SD i riksdagen kommer att få lite av samma effekt på de etabliserades psyke som om de hade befunnit sig i ett krig som stridande part, en del kommer att förlora sin egen moraliska kompass när de ser andra samarbeta och kohandla med SD, precis som en soldat kan lockas att begå krigsbrott när de ser andra kamraters beteende i tron att det är normalt, att det är så man gör. Jag spår att den kristne Göran Hägglund kommer att vara den av Alliansledarna som klarar sig bäst integritetsmässigt i det oundvikliga mötet med Sverigedemokraterna i riksdagen i framtiden. Det är dock möjligt att han drar sig tillbaka lite. Jag bara ber att Alliansledarna ska inse att bakom många Sverigedemokratiska röster står en människa med krossade drömmar, men som vägrar godta det utan egen förskyllan, därför kan han framstå som hård och oresonlig. Också jag är en man med krossade drömmar, men jag sväljer förödmjukelsen för egen del och vägrar att ta ut det över ett kollektiv, och därför har jag Gud på min sida när inte Jimmie Åkesson eller ni har det, så mycket dödsstraffanhängare jag är till skillnad från er alla, inklusive Jimmie. Ni borde fråga er hur ni kan ha Gud på er sida för att ni rackar ner på Sverigedemokraterna och deras frontfigur Jimmie Åkesson offentligt. För er gäller; ”Dömen icke på det i icke må dömas”, som det står i bibeln. Kanske har ni inte Gud med er, ert i era egna ögon goda hjärta till trots? Bara för att ni fungerar så att ni känner något som ni identifierar som gott i ert bröst, så betyder inte det att det verkligen är gott i Guds ögon, för så känner troligtvis även talibanerna det. ”Ondska är ingen känsla som den onde mannen känner sensibelt inom sig, han inbillar sig att han själv är god, men det enda sättet att veta är hurigenom man behandlar sina medmänniskor och fiender.” Jag bara säger att ni inte ska döma, fullt medveten om att Åkesson kan förvandlas till det monster ni har målat ut honom att vara. Gud är kanske inte den ni tror att han är, har den tanken slagit er någon gång? Sannolikheten är mycket större att jag har den rätta bilden av Gud än att ni har det, med tanke på vilka visioner jag har fått. Och för dem av er som inte tror på Guds existens spelar det heller ingen roll ifall det är ni eller era familjer som får betala priset för det Sverige som vi har skapat, gör det? När vi dör så blir det ju ändå svart! Jag lämnar det upp till Gud att besluta om ert öde, för ni hade makten att avgöra människors liv, men valde att främja er själva och er fåfänga bild av er själva som goda (kan det vara något annat än en fåfäng bild, i en Gudlös värld?). Jag tror att Gud är en patriotisk konservativt liberalekonomisk ”hjärtlös” dödsstraffsanhängare i Sverige, men en liberal, flörtig landsförrädisk vacker kvinna i arabvärlden som lämnar sitt land, allt på grund av hur världen ser ut och för att somliga får betala priset för andras ”självförverkligande”, nämligen de nämnda! ”Gud har gett oss människor en fri vilja för att vi ska kunna välja honom självmant alt. förskjuta honom, och ingen har rätt att ta ifrån sin syster eller dotter hennes Gudagivna rätt att göra detsamma. En kvinna har rätt att välja att gå i slöja, men hon har också en Gudagiven rätt att välja bort densamma! Jag slåss för invandrarkvinnornas frihet att välja slöja, men också för deras frihet att välja en man efter egna preferenser.” Citat; Roger Klang

Det följande är särskilt tillägnat Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Sten Tolgfors samt hkv-försvarsmakten

En sak som jag föreslår är att avlägsna Anders Borg som Finansminister. Det är mycket tack vare honom, det är nästan bara tack vare honom som Tolgfors inte har kunnat prestera, eftersom finansministern är pascifist än idag! Den lille paschan Borg sitter och styr riket genom att styra budgetarna till de olika departementen, det är inte Reinfeldt som gör det. Men Borg är ingen stor ledare, för han står inte upp för det han gör, han står inte upp för det han tror på och han visar ingen fasad. Han är en hästsvans och ett örhänge helt enkelt! Om han bara hade haft någon slags moral eller ryggrad, men allt han har är ”skattesänkningar” stämplat i pannan. Det är han. I got news for you Borg, försvaret är ingen budgetregulator! Afghanistanmissionen är bara en del av försvarets åtaganden. Det är Borg som håller i slantarna, så det är på tiden att Borg säger vad Borg anser om försvarets åtaganden! Han kan inte få fortsätta att sitta som spindeln i nätet och agera lokomotiv för vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet i försvarsfrågor. Vi kan inte ha en finansminister som inte vågar uttala sig i ideella frågor! Han har förvisso sagt att han är feminist och pascifist, det är allt man vet om honom egentligen. Men han är inte särskilt transparent för det. Men om han är pascifist och agerar budgetregulator och försvaret får så lite pengar, hur kan man då veta vem som bestämmer? Är det verkligen Reinfeldt som bestämmer, eller är det Borg? Jag säger att Borg är ett hot mot rikets säkerhet, en karriärist som har nått toppen och inte kan komma längre inom rikets gränser, den bäste finansminister som socialdemokraterna någonsin har haft, som Stefan Fölster uttryckte sig! Man tycker att han borde förklara, utan den sedvanliga nonchalansen, hur en gammal pascifist som han kan ha sådana ingående kunskaper om den nuvarande och framtida hotbilden mot Sverige att han utan vidare konsultation använder försvaret som en budgetregulator! Han kan inte få göra sig otillgänglig på ett kontor på skatteverket längre. Borg är inte feg i egentlig mening, men han saknar moral, ryggrad och mage att stå upp för sitt land och för de kvinnors skull han säger sig vara feminist för (han låter dem försvara honom, det är hans version av feminism).

Så jag ställer frågan till Borg: Ska hela Sverige kunna försvaras? Och om du svarar ja; vad ska vi göra åt försvarets underfinansierade budget, som endast är c:a det dubbla mot SVT:s budget bara för att nämna en referens? Innan han har svarat på dessa frågor så borde han inte få ett mandat att fortsätta vara finansminister, oavsett vad han kan tänkas svara. Jag tror nog att Tolgfors håller med om det också, han vill säkert ha klara besked från Borg. Borg gör Tolgfors liv onödigt svårt, och Tolgfors tvingas förlora makt till sådana som mig när generalerna hellre lyssnar på mig än på Tolgfors. Borg borde lyssna på Tolgfors nödrop! Borgs departement och han själv måste bli mer transparent och ansvarstagande för sina beslut om han ska fortsätta vara finansminister!

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 21/9/2010, ”Alla vägar bär till Lund”

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: