Hem > Brott och straff, Media, Sveriges försvar, Utrikespolitik > Många angrepp på mig knyter an till min schizofreni på något sätt. Har du sett filmen ”Bowfinger”? Mycket rolig film, inte baserad på verkliga händelser.

Många angrepp på mig knyter an till min schizofreni på något sätt. Har du sett filmen ”Bowfinger”? Mycket rolig film, inte baserad på verkliga händelser.

Jag såg en BBC2 dokumentär om multipla dödsskjutningar i offentliga miljöer nyligen, ”Att skjuta klasskamrater” hette den. http://svtplay.se/v/2140561/dokumentarfilm/att_skjuta_klasskamrater?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1958304/sb,p115254,1,f,-1 I dokumentären säger professor Catherine Newman, sociologiska institutionen på Princetonuniversitetet, att det ofta är schizofrena som begår dessa massakrer. De som utför dåden ser i dokumentären ut att ha samma bakgrund som jag själv, åtminstone dem unga män som begår skolmassakrer. Men det betyder ju inte att jag skulle utföra en dödsskjutning, jag som har Gud på min sida därför att jag gör hans vilja på jorden, den delen som handlar om politik. Det vore samma sak som att säga att företagsledare alltid begår insiderbrott för att de är företagsledare. Men så är det ju inte! Man väljer alltid att göra antingen det som är rätt, eller det som är fel. Förutom dem som följer sina inre röster för att de har schizofreni, och endast dem så vitt jag förstått det riktigt. Men möjligen inte alla schizofrena begår våldsamma handlingar någon gång i sitt liv? De schizofrena som ändå begår våldsamma handlingar kanske gör det för att de är våldsamma personligheter? Ur en juridisk synvinkel så måste man göra någonting när en schizofren begår en våldsam handling, antingen fängslar man dem eller så vårdar man dem. Jag anser att man måste se på den schizofrena individens historia för att avgöra när och om man ska skicka den schizofrena till fängelse. Även schizofrena kan planera och genomföra brott, utav ren illvilja eller ekonomisk vinning. Schizofreni utvecklas endast i enstaka fall före 20 års ålder, och i dem fallen oftast i tonåren. Vanligast är att man får schizofreni först någon gång mellan 20 och 30 års ålder. Då har man oftast redan hunnit visa om man är en våldsam personlighet eller inte. Jag kan bara tala för mig själv, men jag begick en våldsam handling (utan att någon blev skadad) under en period då jag inte hade diagnosticerats och därför inte åt medicin mot sjukdomen som hade brutit ut sedan lång tid tillbaka (5 år). Jag kastade in en gatsten genom rutan till någon som jag trodde skulle förgripa sig på ett barn om jag inte gjorde någonting drastiskt (allt enligt vad jag fått för mig skulle ske, förmodligen på grund av min obehandlade sjukdom). Före den händelsen så hade jag aldrig begått något våldsbrott. Jag hade varit i något enstaka bråk som barn, och bråkat med en nazist en gång i en krogkö som vuxen så att polisen kom, men det har varit fråga om raka rör. Jag är helt enkelt inte en våldsam person.

Det krävs någonting mer än bara schizofreni för att en skolmassaker ska äga rum. Om vi antar att schizofreni är en faktor vid dödsskjutningar, så dels så måste det vara ett av dem sällsynta fall där det är en tonåring med schizofreni (såtillvida det inte sker på ett universitet). Dels så måste det sällsynta fallet komma ur den en procent av befolkningen som över huvudtaget får schizofreni någon gång i livet. Det innebär en procent av en procent kanske. Dessutom så måste, förutom att personen är schizofren, han också ha en annan och betydligt värre personlighetsstörning. (Jag säger ”han” för det är bara pojkar som begår skolmassakrer.) Han måste sakna empatisk förmåga! Måste han därför vara psykopat? Kanske inte, men han måste vara Gudlös i annat fall! Ofta är det fråga om satanister som begår dem här brotten. Faktum är att det inte är en nödvändig ingrediens att förövaren har schizofreni, men det är en nödvändig ingrediens att han är Gudlös, och ofta är han tillråga på det satanist. Jag är helt övertygad om att inte någon randomiserad massaker har begåtts av någon troende kristen eller sann Gudstroende, schizofren eller inte! Om man betänker att skolmassakrer är minst lika vanliga som arbetsplatsrelaterade massakrer så verkar det som att schizofreni har ännu mindre med massakrer att göra, eftersom schizofrena tonåringar utgör kanske en procent av en procent schizofrena bland hela befolkningen. Hade schizofreni varit en valid orsak till alla dödsskjutningar så hade arbetsplatsrelaterade massakrer varit hundra, eller i alla fall 50 gånger vanligare än skolskjutningar. Nu kan det ju teoretiskt vara så att det är vanligt att schizofreni är en bidragande orsak till att ett extremt våldsglorifierande beteende utlöses just hos schizofrena tonåringar. Men detta är ytterst spekulativt!

Hur kan jag vara så tvärsäker på att normalt fridsamma schizofrena är offer för sin egen sjukdom när och om de begår ett våldsamt brott? Därför att jag har befunnit mig i den situationen själv, och det räcker som förklaring! Men när det gäller massakrer och massmord så har förövaren/förövarna oftast tänkt på och diskuterat dådet med andra elever, arbetskamrater eller flickvänner en längre tid innan de tar steget. I mitt fall föregick mina röster och vanföreställningar mitt våldsamma men lyckligtvis personskadefria handlande när jag kastade in gatstenen genom fönstret hos en person på natten, med kanske ½ timme. Dessutom så måste en massaker sammanfalla med andra instabila psykologiska faktorer hos förövaren, som förklarat ovan. Det ringer riktigt bra i mina öron att man kausalt kan beskriva Gudlöshet och satanism som en instabil psykologisk faktor vid massakrer! Sociologi-professor Catherine Newman säger mycket riktigt att massakrer är planerade. Catherine säger att ”pecking order” är en viktig orsak till att förövarna utför sina förvridna fantasier. Dem känner sig marginaliserade. Dem vantrivs och förstår inte hur de någonsin ska ta sig därifrån. Dem känner att det är en livstidsdom, inte som någonting de någonsin kan lägga bakom sig. (Oftast begås dödsskjutningarna i sovstäder.) Men om det vore dem enda kriterierna för hur en massmördare skapas så skulle minst tio procent av befolkningen i sovstäderna begå dödsskjutningar. Så illa har det i alla fall inte varit för mig själv, jag har alltid haft några bra kompisar! Och egentligen blev jag mobbad av en och samma olyckliga kluns till person, och jag blev inte mobbad i högstadiet och gymnasiet, eftersom de särade på mig och honom. Pecking order kommer jag ihåg fanns i klassen, men det finns överallt i skolorna. Secret Service har kartlagt sambanden mellan skol- och arbetsplatsmassakrer. Dem studerar gärningsmännen. Det gör dem för att kunna avstyra mord på politiker och skjutningar på arbetsplatser. Dem har upptäckt att gärningsmän överallt ofta följer ett givet mönster. Tredje part har fått höra om deras planer. FBI, Secret Service och alla möjliga har försökt att profilera den typ av personer som kan göra sig skyldig till sådana här saker. Men gång på gång har de misslyckats, det kan vara vem som helst. Gifta, ogifta, vita, svarta, latinamerikaner, det kan vara en utfryst nörd i skolan, men det har också varit många intelligenta ungdomar som det har gått bra för. FBI:s och Secret Service misslyckande strider väl lite mot den uppfattning som Catherine Newman har om att det är schizofrena som begår sådana här handlingar. Det enda säkra är att det aldrig är VD:n, den på pyramidens topp, det är aldrig den mest populäre, men resterande 90 procent är fullt tänkbara gärningsmän enligt Mark Ames, författare till ”Going Postal”. Dödsskjutaren Joe i Louisville Kentucky hade inte schizofreni. Det är tydligt att FBI och Secret Service inte har samma bild av gärningsmannaprofilen som Catherine Newman från Princeton University. Och det är tydligt att det bara är en del av de som skjuter som har schizofreni. Det talar också det för att det är någonting annat fel på dem än att de bara har schizofreni, som kan kombineras med den schizofreni som i sig kan bygga på det som leder upp till en sådan händelse. I Joe´s fall så utgick man från att det var Prozac som hade förändrat honom. Men han hade slutat att ta den några dagar innan händelsen, så det är säkert någon form av psykologisk misantropisk defekt ändå.

Det var inte de typiska psykfallen som gjorde sådana här skjutningar, då handlade det kanske inte om isolerade händelser, trodde Mark Ames, utan det kan finnas kulturella eller socioekonomiska förklaringar. Alltihop började vid en viss tidpunkt menar han, det var i mitten och i slutet av 80-talet när Reagans ekonomiska revolution förändrade hela samhället enligt Ames. Han menar att efter Reagan har arbetsplatserna blivit brutala och kompromisslösa. Men det verkar aningen spuriöst det där med att Reagan skulle varit orsaken till kompromisslösa arbetsplatser (spuriöst = slutledning av ett sammanträffande som inte är kausalt och som inte har något egentligt samband med varandra), enligt mig. Som någon säger i dokumentären så beror det mycket på vem som äger och driver företaget, det stod utanför Reagan´s kontroll i alla fall. Det var nog så att tiderna förändrades, och att Reagan var ett symtom på det snarare än att Reagan var den enda orsaken till att tiderna förändrades. Det var samma sak med Bush efter 9/11, det var tiderna i USA som förändrades snarare än att Bush förändrade tiderna efter 9/11. Eller snarare ändå, så var det en kombination av två faktorer, som avgjorde det amerikanska samhällets framtid – förändrade tider och förändrande presidenter – för presidenten betyder nog en del för den riktning samhället tar. Som exempel kan nämnas Waterboardingen som Bush hämndlystet införde i det tysta, men som ledde till halva folkets stöd och glädje när det avslöjades.

Skolskjutningen i Santee Kalifornien. Andy´s vänner mobbade honom. Andra gjorde det även, enligt Andy´s far. Mina vänner har aldrig mobbat mig! Skolskjutningen i Henderson Kentucky: Neil var satanist. Jag har aldrig varit satanist! Decallb Illinois: Steve gick på kriminalkurser på universitetet på Northern Illinois University. Enligt professor David Vann, författare till ”Legend of a Suicide”, så har dödskjutare en dragning till det militära. Steve hade en militär utbildning och trivdes i det militära. Ett militärt intresse finns hos så gott som alla gärningsmän, och jag har ju också ett militärt intresse. Men jag är långt ifrån en ”MÖP” (MÖP = militärt överintresserad person), utan det är mer allmänt hållet hos mig. Och jag har ingen fascination för vapen. Steve hade psykologiska problem. Han var inte så funktionell, och klarade knappt av vardagen. Någon säger att massakrerna har något teatraliskt över sig därför att det är allmänheten som angrips. Det kanske inte är så konstigt då att det sker mest i USA, men också för att de har så liberala vapenlagar? Det teatraliska består i att andra ska se dem som tuffa och coola, och inte som någon som bara har råkat skjuta folk. En av Steves skolkamrater hette Julie Creamer, de förstod varandra. De var medlemmar av en klubb som kallades ”Vidga dina sinnen”, som bestod av en grupp missanpassade som inte passade in. De var förbannade på hela världen och gjorde uppror mot allt. De var svartklädda Gothare som lyssnade på Marilyn Manson. Steve var bäst i klassen och spelade i bandorkestern, men han var full av vrede. Liksom Louisevillemördaren så gick Steve på mediciner av någon anledning. (Schizofreni? Man tycker att de borde ha nämnt det!) Även Steve var satanist, och han hade sataniska tatueringar. Steve tyckte mycket om boken ”Antichrist”, det var hans favoritbok. Han identifierade sig med den. Varenda rad i boken ska visst vara en uppmaning till mord och folkmord. Det finns en anledning till att det öppet politiska BBC har valt de producenter som har valt att porträttera de gärningsmän de har valt i dokumentären, och det är att de vill komma åt någon. Antingen så är det ett amerikanskt beställningsjobb, eller så vill BBC komma åt någon i Storbritannien, eller så vill de komma åt mig. För många vet vem jag är i både USA och i GB, jag är en dold kändis inte bara i Sveriges regering och departement, och försvarsstaben. De har skräddarsytt dokumentären för att få någon, inte nödvändigtvis mig men troligtvis mig, med framgångsrikt behandlad schizofreni som har någon form av registrerat våldsamt men randomiserat brott bakom sig att verka som en av de massmördare som de har porträtterat i programmet. Detta för att de motsätter sig den högerpolitik som jag eller någon annan oturlig person företräder, och i mitt fall även för att jag är en svensk högerpolitiker som de ser som revanschistisk mot deras egna land. Och det är ju sant, men jag är det på ett fredligt sätt! Jag kan ju knappast starta krig mot USA och GB, ens om jag har Tyskland på min sida. Jag spelar efter de ekonomiska regler dessa två länder själva har satt upp! Det är förstås ett problem att de inte vill acceptera det, och det måste jag överkomma. De ansvariga i USA och GB försöker länka de fall de har valt i dokumentären till mig om jag får makt genom att få det att framstå som om jag är urtypen för en ”shooter”. Genom att dra ledande konklusioner i media att jag när jag ännu inte var medicinerad och kastade in en gatsten genom en ruta, riskerar att bli instabil som statsman – också som medicinerad, de var mycket specifika med att ta upp droger, både psykofarmaka men också smärtstillande, de gjorde ingen skillnad mellan dem – och skjuta loss mot omvärlden. Det kommer inte att hända så länge som USA och GB inte manipulerar fram en sådan situation! Samtidigt så försöker det demokratiskt styrda USA, och det 2009 när dokumentären gjordes Labour-styrda GB, att länka programmets innehåll till de liberalekonomiska högermännen i USA, GB och Sverige, som mig och Reagan (läs föregående stycke). De avslutar med ett uttalande av massmördaren Michael Carneall: ”It´s a life defining moment, I think. But it doesn´t define who I am.., because I think me as a person is more than just december 1:st 1997, there´s a lot more of me than just that day, so…” Genialiskt, precis det klimax på dokumentären som man skulle kunna förvänta sig om de vände sig mot mig eller någon annan med min bakgrund – dömd till vård för gatstenen en gång – med mina ambitioner! Men en gatsten genom ett fönster är inte detsamma som massmord, inte på långa vägar. Men de har skapat tvivel om mig, och det var det minsta av deras syften. Det är svårt att försvara sig mot att jag skulle vara en schizofren förbrytare, i och med att jag är schizofren, och schizofrena framställs som potentiella massmördare i den här dokumentären. Att försvara sig kan nämligen tolkas som ett sjukdomstecken (vilket ju naturligtvis de skulle utnyttja i framtiden om jag ihärdar i mina försök att bli en statsman, ifall jag har rätt). De kan alltid vända på mitt försvar om jag blir en statsman och säga; ”Titta, hans paranoida schizofreni gör honom totalt galen, för han tror att vi ville just honom illa med en allmän dokumentärfilm. Och dessutom så är han en potentiell massmördare. Ni är inte pålitliga längre och vi kommer över för att ge er en rejäl rodgering i förebyggande syfte!” Ja, på den punkten är jag inte 100 procent säker, de kan ha velat komma åt någon annan. Men en sak är säker, statsmedia arbetar så i England, samtidigt som BBC gärna skapar en distans mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren – den köpta dokumentärmakaren – för att skenbart öka sin trovärdighet! Någon har gjort en högst personlig ”profiling” på mig eller någon annan schizofren med liknande bakgrund, och på denna profile har de agerat när de skapade dokumentären. Jag har själv sysslat med att profila människor i höga maktpositioner både i Sverige och i världen, och gjort det rätt så väl, bl.a. Obama, Reinfeldt och Kim Jong Ill. Men när det kommer till kritan så är människor, människor och inte profiler, och man vet aldrig hur de skulle agera i en given situation eftersom vi alla har en fri vilja. Något som faktiskt är bra med dokumentärprogrammet är att jag får en chans att visa att jag inte är rättshaverist, som jag har blivit anklagad för i andra sammanhang, i direkta ordalag på bloggar jag kommenterar på bland annat, eller på min egen blogg under ”About”. (Se även; https://rogerklang.wordpress.com/2010/08/18/friedrich-nietzsche-pa-vetenskapsradion/ där jag vid ett enstaka tillfälle bemötte en insinuation från Sveriges Radio om att jag skulle ha bekänt mig till Nietzsches övermmänniskofilosofi. Betänk att jag är chefsbloggare för Föreningen Nej till TV-avgift http://www.ingentvavgift.se/, som Sveriges Radio och Sveriges Television är väl förtrogna med!)

Jag känner mig inte träffad av insinuationerna från dokumentären och kommer inte att fortsätta att skriva om detta, såvida det inte kommer ett nytt program som jag har anledning att tro kommer med nya insinuationer, mot mig eller någon annan. Men det kommer förmodligen inte att ske inom det närmaste, så jag kommer att släppa det.

När jag gick i skolan så skulle jag aldrig i mitt liv ha kunnat skada någon människa, eller djur. Frågan står öppen om min schizofreni förändrade det när jag kom upp i 25-årsåldern när jag fick schizofreni. Jag kastade ju faktiskt in en sten genom rutan till en person på härberget. Men den verkliga frågan är – Är jag beredd att göra om det som statsminister? Är det någon skillnad på mig och Vladimir Putin, Ronald Reagan eller George Bush, som ger ett negativt utfall för min del? Och ändrar det något på det faktum att Tyskland, Norge, Island och Sverige har betalat ett mycket högt pris i kvinnoförluster (till just de länder som försöker att smutskasta mig)? Alla konservativa presidenter i USA fungerar i stort sett som jag gör och menar att politik handlar om kvinnor, det är bara det att de vågade inte säga som det är. George W Bush har antytt det vid något tillfälle, och Ronald Reagan talade mycket om moral, sexualmoral framför allt. Jag menar, hade det rört sig om ett fåtal svenska kvinnor som försvinner till USA och England, eller om det hade varit en tvåvägsförlust, ja då hade det varit en helt annan femma, men nu rör det sig om c:a en fjärdedel av den kvinnliga befolkningen som försvinner till världens män inom och utom Sverige allt som allt. Vilken normal man och patriot reagerar inte på det?

Man tycker att SVT skulle lägga pengarna på andra saker. Sveriges Television är slöa i roten och förstår inte hur allvarligt det dem gör är! Jag vet att engelsmännen och amerikanarna vill knäcka mig, men jag kommer inte att ta kommunisternas, teokratiernas eller facsisternas parti, så att USA och GB får ett alibi att anfalla oss! För det är deras primära mål att jag ska göra det – innan vi lyckas vända på kvinnoströmmen. Men det förstår inte SVT. För USA och GB är det en nödvändighet att framgångsrikt kunna ljuga mot alla följande; mot sig själva, mot Gud, mot oss och mot resten av världen, genom att använda sig av det talade ordet som ekar över världen. Så länge de inte kan göra det, kan de inte anfalla oss, tycker dem. Inte för att det hade spelat någon roll, de vore varken mer eller mindre skurkar för det.

Jag gör ett uppenbart undantag från regeln om kommunister, och det är Kina, men vem gör inte det undantaget? Det är en nödvändighet, det går inte att göra någonting annat. Och de spelar faktiskt efter de regler som USA och GB satt upp, utan att de någonsin får någonting tillbaka, precis som vi. Dessutom så sympatiserar jag som ni vet på grund av detta, med de kinesiska männen. Storbritannien och USA gör mot oss vad talibanerna och al-Qaida gör mot dem själva, och fösöker att skända vår kultur, vårt val av ”Way of life”, efter att de har tagit våra kvinnor och gjort vad de velat med dem. Säger jag utan att ta parti för al-Qaida och talibanerna, som ni själva kan se, eftersom jag stöder insatsen i Afghanistan och USA:s krig eller f.d. krig i Irak. Jag hoppas att amerikanerna och britterna lär sig något om sig själva i processen, hur lika de är sina fiender i syd kanske!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 15/9/2010, ”Alla vägar bär till Lund”

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: