Hem > Brott och straff, Inrikespolitik, Media, nyckelpiga, Sveriges försvar > Att fiska i grumligt vatten

Att fiska i grumligt vatten

Jag har alltid rört mig i alla slags kretsar, från tid till annan. Sverigedemokrater, kommunister, syndikalister och anarkister, invandrare, psykiskt sjuka, blivande kriminella och tunga narkomaner. Jag älskade miljön på puben på Smålands Nation och ungdomsprojektet Kulturmejeriet i Lund. Jag uppskattade uppvisat kamratskap hos Sverigedemokrater eller motsvarande 80-90-talsparia. Jag hade roligt med tunga kriminella som jag rökte hasch med, och delade amfetamin med dem vid ett tiotal tillfällen även om Jag inte skjöt upp. Dem enda jag inte umgicks med frivilligt var alkoholister, men den miljön hade jag redan upplevt hemma hos farsan. Jag var inte allt det här själv naturligtvis. Ett par saker av det är jag eller har varit, som psykiskt sjuk och antar jag, småkriminell haschrökare. (Jag har sjukdomen schizofreni och har vardagsrökt hasch i c:a 3 år i min ungdom utan att jag någonsin varit beroende.) Jag trivs bland alla grupper! Men det betyder inte att jag har varit åsiktslös, jag har alltid varit reaktionär! Jag skulle förmodligen ha gift mig tidigt och levt ett normalt liv, om det inte hade varit för mitt handikapp, så egentligen är jag rätt normal och ingen buse. När nu mitt handikapp hindrade mig från att hitta någon så gjorde jag sådant jag tyckte var roligt istället.

Jag kommer ihåg att jag som liten pojke tyckte om att leka krig vilket följde mig upp till puberteten. Jag ville inte gärna leka någonting annat. Från det jag var 4-5 år, upp till 8-9 års ålder så tyckte jag att de coolaste uniformerna under andra världskriget var tyskarnas uniformer. Men så ändrade jag mig plötsligt, och tyckte att de coolaste uniformerna var amerikanarnas uniformer. Som jag såg det så var mitt byte av preferenser för uniformer en tillfällighet, men det var det sannolikt inte. Det kan ha varit min far, det kan ha varit samhället och det kan ha varit båda, jag är inte säker, men jag vet att det hände 1973-74 någon gång. Jag måste gå till botten med det här, därför att jag fraterniserar med.., eller jag vet inte vad, men det blir mycket med SD och nära deras politik. Till del kan det skyllas statsmedierna och SD själva, eftersom SD har sett till att lägga sig nära min politik alt. att statsmedia har fått det att framstå som om jag ligger nära SD. Och ja, statsmedia vet vem jag är, som chefsbloggare på Föreningen Nej till TV-avgift! Men jag vet att det finns en signifikant skillnad, jag tjänar Gud först och Sverige sedan, precis som idealet är i gamla hederliga svenska trohetseder! U.S. Marines svär trohet till God, country, corps, unit i den ordningen, medan SD och Jimmie enbart tjänar Sverige och folkhemmet och har inte Gud med i ekvationen över huvudtaget. Att ge Gud tack för att han leder mig innebär att erkänna att Sverige i praktiken måste gå samma väg som övriga världen på grund av människans inneboende ondska, och långt in i framtiden bli kvinnoförtryckare för gott, även om vi i teorin har möjlighet att vidmakthålla frihetens ideal i tusentals år vilket Gud vill – ju längre desto gladare blir han, även om det får konsekvenser för de grövsta kvinnoförtryckarna. Alltså måste man för att tjäna Gud vara en landsförrädare sett i ett längre perspektiv. Det enda jag vet är att det är så därför att världen obönhörligen går åt det hållet, även om Gud vill se att alla människor följer hans vilja vilket kvinnoförtryckare inte gör, oavsett om han är en svensk eller en invandrare. Gud har gett oss människor en fri vilja för att vi ska kunna välja honom självmant alt. förskjuta honom, och ingen har rätt att ta ifrån sin syster hennes Gudagivna rätt att göra detsamma. En kvinna har rätt att välja att gå i slöja, men hon har också en Gudagiven rätt att välja bort densamma! Jag slåss för invandrarkvinnornas frihet att välja slöja, men också för deras frihet att välja en man efter egna preferenser. Att tvinga någon att välja Gud leder inte till himlen vare sig för den som tvingar eller den som blir tvingad. Går vi mot en ondare värld eller går vi mot en godare värld? Ska vi anta att de flesta svarar Ondare?! Eftersom det kan bevisas att länder som Italien (romarna) och Egypten bland många andra en gång i tiden var tolerantare områden med människor, oavhängigt vår tidigare mörka medeltida mellanhistoria här i norr, så måste den goda sidan vara den toleranta icke-kvinnoförtryckande sidan då det som har spridit sig i världen är kvinnoförtrycket och inte friheten. Jag vet inte anledningen till att Gud anser att det är nödvändigt att hela världen ska hamna i andligt mörker, men jag har en teori om att även Gud har en gräns för när han tappar besinningen och tålamodet och sparkar ut Djävulen, precis som jag har en gräns för när jag reagerar som av alla människors gräns ligger närmast Guds av människor tillsammans med en handfull andras, bara det att jag kan inte göra detsamma mot våra invandrare eftersom dessa är människor och inte Djävulen. Eftersom inte bara Europa glider in i ett allt större kvinnoförtryck utan resten av världen med dem, så är det viktigt att Gud utjämnar kvinnoförtrycket mellan syd och nord med tvång, helst innan det går så långt att människor skär bort sina döttrars blygdläppar med smutsiga rakblad i syd. Gud gör som han vill med de motsträviga och onda, men av mig krävs det att jag fogar mig efter Guds vilja för hur vi ska behandla människor. Det är av ovanstående anledningar som naturkatastrofer och felslagna skördar främst drabbar de ogudaktiga, och nu även USA med Katrina och århundradets oljespillskatastrof. Eyja fjallajökull skulle kunna ha utvecklat sig till någon liknande katastrof för oss, men det gjorde det inte och kommer inte att göra förrän vi går emot Guds vilja. Tyskland och Norden kommer att möta sitt framtida öde i form av ett eget simultant utvecklat kvinnoförtryck, är jag övertygad om. Men först ska vi styra världen likt de antika grekerna, romarna, frankerna och amerikanarna före oss!

Jag har alltid haft en stark form av moral. Bara för att vi är offren idag så ska det inte vara omöjligt att stå upp för oss som är offer och ändra på det, även om det är jag som gör det som delvis är ett utav offren för kvinnoförtryckarna. Det är alltid lättare att ta någon annan svags parti, typ Islands mot Storbritannien, det ger mer legitimitet liksom. Men nu har vi USA mot oss, och vi är bara 9 miljoner invånare om vi inte ska räkna med Tysklands och Norges befolkning. Ska det vara så jävla omöjligt att ta vårt parti? Vems parti ska våra immigranter ta? Ska majoriteten av dem avsäga sig kvinnoförtrycket och sluta upp på vår sida mot världens? Det är en öppen fråga om de vill vara svenskar eller om de vill ta omvärldens parti. Det som gäller blir förmodligen Building bridges, digging trenches, även med dem. Men de ska alltid straffas som individer om de begår ett brott, med samma rättigheter som svenskar har under proceduren som föregår straff eller frisläppande. Kollektiv bestraffning är uteslutet!

Gud har talat om för mig genom en vision att han ska ändra på kvinnoströmmen ut ur landet och till immigranterna i Sverige. Det finns ingenting som talar för att det skulle kunna bli så, men han har sagt det genom en vision och då måste jag ju tro på det! Jag vill inte svika Gud, men jag har väntat länge på att han ska uppfylla sina löften till mig, i 17 år. Jag vet inte om jag klarar att hålla ut i 18 år. Då ska jag fylla 46 år, och Tina ska fylla 41. Vill jag ha henne då? Jag har tigit och lidit, jag har i alla fall lidit. Alla har vi våra gränser för vad vi klarar av, och det här är nog nästan min. Varför skulle jag vänta längre på någon som inte vill ha mig? Jag är bara evinnerligt trött på människor som gör allt för att inte associeras med vissa typer av människor, som dem i regeringen inte vill. Jag vet inte längre vem som är dödskallen som nyckelpigan (jag) drar, om det är regeringen eller om det är Sverigedemokraterna, eller om det är någon annan som invandrarna och/eller amerikanarna. Om jag hade fått bestämma så hade det varit dem allihop! Men då finns det ju ingen kvar som får leva, förutom jag.J Men jag är nyckelpigan som håller i dödskallemolnet, frågan är bara om jag gör det medvetet eller omedvetet? Som det verkar så är det omedvetet och ofrivilligt, det står allt mer klart ju längre tiden går nu. 1992 när molnvisionen uppenbarades var allting så självklart, jag visste vem som var dödskallen och vem som var nyckelpigan. Men en sak står helt klar, och det är att följande citat stämmer: Antingen kan man tolka dödskallemolnet som drogs av en nyckelpiga som att Gud redan har bestämt att gruppen invandrare anno 1990 redan är döda, eller så är det upp till mig att avgöra vem som ska dö och vem som ska få leva i efterlivet, eftersom det är jag som är nyckelpigan som drar dödskallemolnet. Det är bara för er att välja hur ni vill se på det! Nu vet jag inte längre varken upp eller ner. Jag vet bara att jag inte har någon önskan att göra Gud besviken. Det är det som är själva definitionen av att tappa sugen, att det är ofrivilligt. Jag bara hoppas att jag inte måste bli en kvinnoförtryckare för att Guds planer ska kunna gå i lås. Det går säkert bra för Sverige, men vad ska hända med mig? Ska jag bli någon slags ofrivillig riksführer, som jag i mina värsta paranoida stunder tror ibland?

Jag tror att det är så att jag inte tål omedvetenhet hos folk, och det är därför jag inte tål regeringen och Alliansledarna. Men samtidigt så tål jag inte övermedvetenhet heller, som Jimmie Åkesson och SD har. Jag tål inte den där socialiseringen som SD står för, de socialiserar både svenska folket och invandrarna, båda till att föreställa etniskt homogena grupper. Men svensken har inte varit etniskt homogen som grupp sedan 1990, och vi har heller inte haft någonting gemensamt sedan 1990, vi är alla individer nu! Förr var svensken etniskt homogen, i 30-talets folkhem. Men det var då det, och den tiden kommer aldrig tillbaka även om Mona Sahlin (s) och Jimmie Åkesson (sd) vill att det ska vara så.

Stieg Larsson säger att: ”Ingen blir mer antirasist än den rasist som plötsligt får en mikrofon under näsan”, slut citat. Jag skulle vilja kommentera det! För det första så är det inte mikrofonen som sådan som på något magiskt sätt skulle påverka den utfrågade, det är den politiska journalistens vinklande av de ställda frågorna i syfte att styra opinionen istället för att spegla opinionen. För det andra så förutsätter och implicerar Stieg Larsson att alla som får vänsterstatsmediets mikrofon uppkörd i plytet med tillhörande vänsterjournalists politiskt vinklade frågeställningar är rasist, eftersom objektet alltid är rasist så länge som vänsterjournalisten anser det, enligt Stieg Larssons citat ovan. Man kan använda jargongen ovan på sådana som är ett hot mot vänstersamhället i allmänhet och vänsterstatsmediet i synnerhet. Man kan använda sig av jargongen mot sådana bevisat goda män och demokrater som Ronald Reagan, som ansågs vara Satan själv av det svarta samhället i Amerika och förmodligen av det Demokratiska partiets representanter också, men hur man än ser på saken så drev Reagan inte sitt land mot nazismens utförsbacke trots att han var förmögen till det. Istället så förde Reagan USA till en än större frihet och rikedom. Ronald Reagan svarade på ett av Martin Luther Kings citat där han förespråkade ”affirmative actions” som handlade om att svarta inte hade råd att komma in på allmänna hamburgerrestauranger bland annat, ett citat som jag inte lyckades hitta nu. Så här svarade Reagan en aning tvivelaktigt upp på citatet;

“It doesn’t do good to open doors for someone who doesn’t have the price to get in. If he has the price, he may not need the laws. There is no law saying the Negro has to live in Harlem or Watts.” Citat; Ronald Reagan

Trots detta något tvivelaktiga citat så var Ronald Reagan en god och Gudfruktig man. Om jag hade sagt det han sade, vad hade vänsterjournalisterna i Sverige svarat med för moteld då? Eller hade dem helt enkelt bara kastat skit på mig och kallat mig rasist i största allmänhet, jag menar – man slår inte citatmästaren Ronald Reagan på fingrarna?! Vad jag vill ha sagt är att Stieg Larssons påstående om att ”Ingen blir mer antirasist än den rasist som plötsligt får en mikrofon under näsan” kan appliceras av tvivelaktiga journalister på demokratiska frihetsälskande Gudfruktiga människor som bevisligen inte är rasister om man ska se till vad de har åstadkommit, typ exemplet Ronald Reagan. Och vänsterjournalisterna applicerar nog gärna citatet med glädje också, de som känner till det. Det blir ett vapen som kan användas mot allt och alla som inte tycker som journalisten, om dessa uttrycker sig med den minsta udd mot deras föredragna socialistiska världsbild, typ som jag uttrycker mig regelbundet i mina blogginlägg och brev till Alliansregeringen.

Min blogg har inte många läsare, men jag skriver inte för någon annan idag, jag skriver för kontinuiteten i min politik! Det är tillåtet att byta åsikt i olika frågor, men man måste kunna stå för att man har haft de åsikter man en gång haft politiskt och den man är och var, alltså ha en kontinuitet. Annars blir man inte långvarig i politiken om man har mina ambitioner, se bara på Camilla Stegö-Chilo som inte ens klarade av att stå för att hon inte betalat TV-avgiften trots att TV-avgiften är en tvångskonfiskering av pengar från medborgarna för politisk propaganda riktad mot Stegö-Chilo och andra borgerliga som jag själv. Och sådana underachieving statsråd är det vi har i Allianssverige idag, bara det att de var smartare och betalade sin TV-avgift, förutom Tobias Billström (som är en helt okej departementschef). Mitt liv ska inte kunna bli föremål för en smygattack från statsmedia för att jag har hemligheter! Ska de konfrontera mig så får de göra det rakt framifrån. Jag kan naturligtvis inte komma ihåg samtliga dumheter jag har gjort i mitt liv, men de som har fastnat i mitt minne ska inte vara mina privata. Tryck på länken: https://rogerklang.wordpress.com/2008/07/20/min-bekannelse-av-roger-klang/

Vad innebär det egentligen att ”fiska i grumligt vatten”? Om jag har förstått det riktigt så är det någonting positivt. Hur menar jag då? Jo, det enda sättet att undvika att Sverigedemokraterna kommer in och blir kvar i riksdagen och ställer till oreda som en räv i ett hönshus, och samtidigt värna folkdemokratin är att satsa på rejäla straff som i USA, för individer som begår grova brott, främst vålds- och sexualbrott, och då även svenskar som begår sådana brott naturligtvis. Lika straff för likartade brott och ingen hänsyn ska tas till nationalitet, är det som ska gälla! Om det är att fiska i grumligt vatten så visst, då tycker jag att det är bra att fiska i grumligt vatten som politiker! Dessutom så kan man satsa på försvaret mer så att det inte går som i Valundersökningen på försvarsbloggen Wisemans Wisdoms http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2010/09/opinionsundersokning.html där SD fick 9 procent av rösterna varav 31 procent av de röstande var helt civila, eftersom de är det enda parti som helhjärtat vill satsa på försvaret. Det är mer än dubbelt så många röster som bland övriga svenskar, och då ska man komma ihåg att WW:s blogg har fått miljontals träffar på nätet. (Men försvarsvänliga Björklund och folkpartiet fick trots allt 36 procent av rösterna och moderaterna 29 procent. Övriga fick dela på resten.) Om man satsar på försvar och hårda straff för grova brott så försvinner mycket av SD:s väljarbas, och alltså är det positivt att fiska i grumligt vatten, i synnerhet som dessa SD:are får en demokratisk röst utan att nödvändigtvis kvalificera sig till en position i samhället som de inte kan hantera om de vill bevara sin själ. Förstår ni vad jag menar?

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 9/9/2010

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: