Hem > Inrikespolitik, Media > Tag, you´re it SVT!

Tag, you´re it SVT!

Många socialistförespråkare hävdar att SVT/SR var politiskt partiska för 30-40 år sedan. Och det är ju sant. Men sedan hävdar de i samma andetag och samma mening, att lika mycket som SVT/SR var partiska för socialism för 30 år sedan, lika mycket är SVT/SR oberoende fri media idag. Jag tittar på den gamla sjuttiotalsserien ”Någonstans i Sverige” just nu, och den är varken mer eller mindre politiserande än dagens serier! Det är en massa subtilt framställd sex och otrohet som genomgående tema, och tillhörande ”borgarbashing” i form av att de rika framställs som kappvändande Hitlersympatisörer som går över till Churchillsvärmande när krigslyckan vänder. Den vackra dottern i borgarfamiljen går på tvärs mot sin far, surprice, surprice. Ingenting har förändrats på SVT under dessa 40 år, mer än att de har anställt fler gröna journalister, och att sexet har blivit synligare i rutan. Nu kan ju socialisterna argumentera att det faktiskt var så att många borgerliga(?) hem bytte lojalitet när krigslyckan vände för Hitler, och många socialister gör också det. Men hallå där, sade inte socialisterna nyss att på 60- och 70-talet så var SVT faktiskt partiska för socialismen och föga oberoende?? Får socialisterna av idag lov att hävda att SVT var partiska på 70-talet och samtidigt tillåtas att försvara SVT:s partsinlaga i form av denna serieproduktion? Eller menar socialisterna plötsligt på att SVT faktiskt var oberoende på 1970-talet, och därmed bara speglade en objektiv sanning i en spelfilm när de framställde borgerligheten som Hitlersvärmare och det omfattande otrohetssexet i serien som en realitet 1939-45? De kanske menar att SVT endast var partiska när de sände nyheter och dokumentärprogram, när vi riktiga borgerliga menar att så gott som hela programproduktionen både då och nu är genompolitiserad? Jag kommer ihåg min barndoms barnprogramsserier som Ville, Valle och Viktor, Kapten Zoom och Vilse i pannkakan från när jag var barn. Jag förstod inte då att jag djävulskt blev politiskt indoktrinerad som barn, och jag köpte det länge. Men även dessa 70-talsprogram var antagligen subtila i sin propaganda, och detta varken mer eller mindre än SVT-programmen är idag. SVT:s medarbetare från den tiden jobbar i de flesta fall kvar på SVT än idag, om de inte har gått i pension under senare år. Idag är det mycket feminism som man subtilt framhärdar som sanningen i barn- och ungdomsprogrammen genom programledarnas egna feministiska ideologiskt utlevda värdegrunder i programmen. Men det är inte bara i barn- och ungdomsprogrammen som SVT-medarbetarnas ideologiska värdegrund slår igenom, även vuxna människor påtvingas propagandaindoktrinering om de är borgerliga. De socialistiska och de gröna TV-tittarna påtvingas inte någonting mot sin vilja eftersom de har en gemensam värdegrund med SVT-medarbetarna. Det händer förstås att kända samhällsdebattörer på vänsterkanten klagar på partiskhet till höger i enstaka program, men detta är enbart ett spel för gallerian, för de skulle aldrig få för sig att kräva eller ens skriva att vi inte bör ha kvar SVT/SR med tvångskonfiskerade pengar eller skattepengar. Tvärtom så skulle de försvara SVT/SR och Radiotjänsts fortlevnad i nuvarande omfattning och med nuvarande finansiering, med näbbar och klor. Varför klagar annars aldrig de rödgröna över att SVT/SR har en borgerlig ideologi som helhet, när man allt som oftast får höra från borgerliga människor att SVT/SR har en övergripande socialistisk agenda? Just det! Vi borgerliga (eller dem av oss som är det här på FNT) tycker att det är lika dåligt att skattefinansiera SVT/SR som att Radiotjänst tvångskonfiskerar pengar för ändamålet, eftersom SVT och SR:s medarbetare är så uppenbart ensidigt på de rödgrönas sida (om de inte är städare eller andra för produktionen oviktiga arbetare, möjligen). Med en skattefinansiering av SVT/SR så kommer man ändå inte åt den flagranta skevheten i ideologisk tillhörighet i statsmedierna. Vi vet alla att det är något ytterst sällsynt, kanske aldrig förekommande, med journalister som inte låter sin egen värdegrund lysa igenom i sitt arbete, det är inte så vi fungerar helt enkelt. Så jag anklagar inte de journalister och programledare som redan arbetar på SVT och SR för att de är partiska! Jag anklagar de chefer som medvetet headhuntar och anställer enbart förmodade vänsternissar från olika kulturprojekt o.dyl. (utan övrig politiskt bagage givetvis) för en ”provanställning” som lekledare i ett underhållningsprogram eller något, och som om det går enligt förväntningarna går vidare till tyngre uppdrag i SVT-rutan. Jag känner till en sådan protegé själv, ”Pange” Öberg från ungdomsprojektet Kulturmejeriet i Lund. Han är en bra man som gått vidare från Kulturmejeriet till att bli lekledare i SVT, men han är knallröd alt. knallrödgrön! Fy skäms dödskallar! Men eftersom det är jag som anklagar så förväntas det väl att jag kan styrka det. Frågan är om SVT är öppet nog för att man ska kunna komma åt berörda uppgifter, alla berörda uppgifter och inget annat än berörda uppgifter (ni känner kanske igen uttrycket från vittnes-eden i amerikanska domstolar?). Lika väl som SVT kräver av politikerna och samhällsinstitutionerna att de ska vara öppna, så borde man kunna kräva av SVT/SR och Radiotjänst att de ska vara öppna för medborgarnas revision av sin verksamhet, och då inte bara den ekonomiska delen. Nu råkar jag veta att Radiotjänst ännu inte bestämt sig för om de ska kalla sig för en myndighet i det offentliga rummet, och därför kan de neka anställda inom ”företaget” (RIKAB = Radiotjänst I Kiruna AktieBolag), som de då väljer att kalla sig, från att inhämta information om ”företagets” förehavanden anonymt enligt de grundlagsskyddade rättigheter för myndighetsanställda och andra, som kallas för ”Tryckfrihetsförordningen”. Så i praktiken ska alla myndigheter följa grundlagen utom Radiotjänst, enbart när det passar Radiotjänst bättre att inte vara en myndighet förstås.

”Enligt Sveriges riksdag så ger en av grundlagarna i form av tryckfrihetsförordningen också allmänheten rätt att begära ut allmänna handlingar:

”Rätten att få ta del av allmänna handlingar finns också inskriven i tryckfrihetsförordningen. Det innebär att alla kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till.”” Citat; Sveriges Riksdags hemsida

Så när helst någon ofrälse försöker sig på att begära ut offentliga handlingar så kan man räkna med att Radiotjänst inte är en myndighet, utan ett Aktiebolag! Och SVT är en stiftelse, en stiftelse är en mix mellan ett aktiebolag och en statlig förvaltning (statlig förvaltning = myndighet). Det blir svårt för en borgerlig regering att komma åt SVT/SR och Radiotjänst, det har socialdemokraterna sett till! Om, eller snarare när Radiotjänst och/eller SVT/SR är en myndighet, i motsats till ett aktiebolag eller en stiftelse, så kan ju inte de borgerliga politikerna styra och ställa så att det blir rätt i organisationerna utan att bli anklagade för ministerstyre, och det är ju smart tänkt! Radiotjänst och SVT/SR skulle ifall en borgerlig regering försöker att justera SVT och SR:s ideologiska skevhet i organisationerna, plötsligt och bestämt åberopa att de är myndigheter och anmäla kulturministern eller den som tog upp kampen mot dem till åklagaren. Så länge detta inte är fastslaget så kan SVT/SR och till och med Radiotjänst när så krävs hävda att de är ett aktiebolag och att de därmed är fristående från staten och inte tar skattebetalarnas pengar genom en dold skatt. Och om någon skulle vilja anmäla SVT (”Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) bildades 1987 och ägs av programbolagen Svensk television, Utbildningsradion och Sveriges radio.” Citat; FNT) som är en av ägarna till RIKAB genom omvägar och rökridåer förmodligen (annars så skulle de inte kalla ägaren ”programbolaget Svensk television” utan de skulle kalla ägaren ”programbolaget Sveriges Television”), till konkurrensverket för snedvriden konkurrens, så hävdar SVT bara att de är en stiftelse och därför inte är ett företag i vanlig mening. Se bara följande citat här nedan:

”Det är inte definitivt fastslaget att Radiotjänst är en myndighet, och det är så socialdemokraterna, Radiotjänst och SVT vill ha det. (Det var ju socialdemokraterna som banade vägen för Radiotjänst och SVT.) Fördelarna som jag ser det med att inte slå fast en eventuell myndighetsroll, är att om ifall borgerligheten vill begränsa inflytandet för Socialistisk Visions-Television, till exempel ifrågasätta rekryteringsformerna, så kan Radiotjänst hävda ministerstyre. Men eftersom det ännu inte är fastslaget att de (SVT:s förlängda arm Radiotjänst) är en myndighet, framtonar SVT inte nödvändigtvis bilden av dem själva som ett subjektivt stat(s)företag, under tidens gång, vilken indirekt genom televisionen påtvingar folket propaganda (för hälften av oss svenskar mot vår egen vilja). Dessutom, inte att förglömma, för det är nog så viktigt; om Radiotjänst hade tydligt sagt att de är en myndighet, så hade det rått liten tvekan om att tv-avgiften i själva verket är en dold skatt. Den dag någon tvingar fram ett definitivt svar på om Radiotjänst är en myndighet eller inte, via rättsliga instanser eller genom ett tilltvingat svar från Radiotjänst, så blir det så mycket lättare att mer eller mindre avveckla Radiotjänsts inkassoverksamhet i framtiden.”

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2614081.svd Intressant att SVT i denna länkade artikel kallar sig för ett företag. TV-avgiften, radiotjänst och marksändningsmonopol (med undantag för en kanal – TV 4) borde väl vara något för konkurrensverket att titta närmare på? Om vederbörande representant för SVT hade varit observant, så hade hon noterat att SVT vill kalla sig för ett mellanting mellan aktiebolag och statlig förvaltning, alltså en ”stiftelse”, just för att inte konkurrensverket skall kunna slå ner på dem. Socialisterna har helt enkelt tänkt på allt!” Citaten av Roger Klang från tidigare inlägg här på FNT.

Jag bryr mig inte om ifall tidigare SVT- och SR-anställda journalister byter mediebolag och uttrycker socialistiska och/eller feministiska åsikter i privata medier i framtiden, det är bara med stats-tv och stats-radio som jag vänder mig mot det, eftersom jag tvingas att betala mycket pengar för propaganda riktad mot mig själv, när TV-avgiften borde vara frivilligt finansierad genom ett aktivt val av individen! Privat TV i USA är huvudsakligen vänster, så en socialist kan inte heller hävda att reklam är en form av tvångsfinansiering (genom att kostnaderna läggs på priset av varorna som det görs reklam för) för politisk propaganda mot socialisten själv. Och de kan inte heller hävda att demokratin tar skada. Den gör det inte i USA (åtminstone inte på grund av att Public Service är finansierat med frivilliga bidrag), därför att TV-mediet i USA är till allra största delen vänsterinfluerat. Är det någon som lider skada på grund av skevt mediainflytande i USA så är det den politiska högern. Dessutom så kan socialisterna och kommunisterna och de rödgröna välja att inte köpa varor som förekommer i reklamen. Och till sist så har vi i så fall redan nu tvångsfinansiering av varor man själv väljer att köpa, både genom brevlåde-reklam och TV-reklam. Men vill man ha det som på Kuba eller som i Venezuela så kan man ju alltid opponera sig mot all reklam därför att man anser den vara tvångsfinansierad! Vad tror dessa människor att man kunde köpa för varor i Sovjetunionen, eller kan köpa i Nordkorea och på Kuba? Vi har att välja mellan inga varor eller enbart livsuppehållande varor (kommunism), alternativt marginellt dyrare reklamvaror som konkurrerar med billigare okända märken eller exklusiva märkesvaror som inte behöver någon reklam (marknadskapitalism). Jag respekterar faktiskt marginaliserade kommunister så länge de inte är våldsamma, för de har ingen makt, precis som jag! Men fy sjutton för kommunister med makt, som somliga på SVT och SR! ”Det är en lustig sak med maktlöshet kontra makt, den som saknar makt känner sig i underläge, men den som besitter makt tycker sig inte vara i överläge.” Citat; Roger

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 3/8/2010

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: