Obama ”doesn´tcare”

Den som tvivlar på eller motsätter sig att national- och makroekonomi handlar om kvinnor får allt svårare att värja sig mot the way of the world. Det är ingen slump att detta börjar framstå som allt tydligare, eftersom en av nackdelarna för vinnarna av andra världskriget när de nu tillsammans ska försöka vilseleda och sätta åt Tyskland, Norge, Sverige och till och med lilla försvarslösa Island, är att just kopplingen mellan ekonomi och kvinnor blir allt tydligare ju mer de sätter press på oss med konspirerande metoder! Pressen på oss kommer att gå över i krigshets följt av militärt våld:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3742280 Europeiska centralbanken har hittills stödköpt statspapper från skuldsatta stater för motsvarande närmare 350 miljarder kronor, i första hand handlar det om Grekiska statspapper. Nu förs det fram misstankar i den tyska tidningen Spiegel, om att det gynnar franska banker och missgynnar tyska intressen.

Anonyma tjänstemän i den tyska centralbanken Bundesbank anges som källor i der Spiegel.

I artikeln antyds vad som till och med kallas en fransk komplott.

Dag för dag köper alltså europeiska centralbanken ECB nu in statspapper från skuldsatta länder, det rör sig enligt uppgift om köp på 15-20 miljarder kronor varje dag. Större delen är grekiska statspapper/…/

Enligt de källor inom Bundesbank som Spiegel citerar så är det nu i första hand franska banker som säljer och tjänar pengar på grekiska fordringar. Franska banker har större andel grekiska statspapper i sina balansräkningar än bankerna i något annat EU-land.

Tyska banker har också stora grekiska fordringar. Men de kan nu inte göra några vinster alls i den här säljrushen till ECB. För de har sedan en tid tillbaka en frivillig överenskommelse med den tyska regeringen, att de ska behålla sina grekiska statspapper, för att lugna marknaderna.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3741314För en vecka sedan var Köhler på besök hos de tyska trupperna i Afghanistan. Och på hemväg sa han i en radiointervju att tyska försvarsmaktens uppgift också kan vara att försvara tyska ekonomiska intressen. För det fick han utstå kritik. Och det är den kritiken han nu själv anger som skäl till sin avgång.”

M.a.o. ”krig är en fortsättning på politiken med andra medel” citat Karl von Clausewitz. Under tiden nedrustar och hånar Reinfeldt och Borg fosterlandet – det bakåtsträvande Sverige som bara har exporterat barbari i världshistorien, slut citat Reinfeldt. Vilken glädje har jag av att säga ”vad var det jag sade” när det är försent för oss, eller snarare er? Jag tror att Reinfeldt klarar sig personligen, men det är inte för att han är en karl eller en god man eller en gudsman, det beror på att han inte riktigt är svensk i Filippas bok, han är minst lika mycket avkomman av en exotisk afroamerikan i hennes ögon. Hon är alltså redan gift med en spagge i sina egna ögon. Jag är rädd för att reinfeldt instämmer med Filippa i det tysta med sin verkliga lojalitet, precis som Obama smyger med sin lojalitet, den Obama som Reinfeldt kommer att tjäna som statsminister över ett ockuperat Sverige i händelse av en amerikansk invasion eller krigsutmattning av vårt land. Jag är inte rasist som säger det här om Reinfeldt, jag är Realist och patriot, och som sådan måste man vara beredd på det värsta! Den som säger att Sverige bara har exporterat barbari genom världshistorien (med undantag av idag då) förnekar ju flagrant sitt svenska arv och bejakar sitt utländska arv. Vikingarna var inga barbarer i den meningen att de var onda, även om medeltidssvensken var det! Och medeltidssvensken var en kausal produkt av omvärldens ondska, inte tvärtom en exportör av barbari som Reinfeldt hävdar. (Om det är möjligt att något folk kunde framstå som ett ljus i mörkret på medeltiden, så var det svenskarna i så fall, men eftersom Sveriges ekonomi och hälsotillstånd såg ut som den gjorde på medeltiden och framåt, så är det nog riskfritt att säga att inte heller Sverige var välsignat av Gud på den tiden.) Kausaliteten fanns där dock, ondskan eskalerade i de södra riktningarna och i öster redan på vikingatida järnålder, och någonstans på vägen gjorde vi felaktiga, onda och omoraliska val, av egen fri vilja märk väl. http://regorgnalk.wordpress.com/2010/05/19/stenaldersmanniskan-sag-sig-som-civiliserad/ Men vid det laget hade omvärlden redan omfamnat ondskan i varierande grad i tusentals och åter tusentals år (borträknat några hundra år av grekiskt styre under antiken, romarstyre och frankerstyre), vi kom bara ikapp dem.  Idag har vi i drygt 225 år ända sedan 1776 fram till början av 2000-talet haft en welldoer i form av USA som surpasses alla andra goda forntida imperier i godhet, i synnerhet som USA var (är, rent tekniskt) monoteister som dyrkade en god Gud som de ansåg (anser, rent tekniskt) vara allas Gud. Vi var med där, men nu plötsligt under Obama är vi tydligen Gudlösa högdragna näsan-i-vädret latenta nazister och allmänt giltigt villebråd för alla spaggar, helst på samma gång och helst med alla våra kvinnor på deras sida ner till sista kvinnan, och de ska helst do away with us med ett dödande dolkslag i ryggen när vi inte är beredda. Jag hoppades att Obama skulle vara en just kille, om än lite vänstervriden, men han har totalt sålt sig till djävulen. Det var inte bättre under W tyvärr, så därför anar jag slutet för större delen av USA som stat snart. Det kommer snart att slå mot deras ekonomi på allvar, som en följd av deras onda handlingar. Men de måste ju förstås börja agera på allvar först och inte bara tänka ondskefulla tankar, vilket de har börjat med nu när segrarmakterna från ww2 konspiratoriskt försöker utpressa Tyskland hänsynslöst ekonomiskt. Men ingen plan överlever sitt initiala skede, så the cat is out of the bag! Kanske kommer USA:s lön genom en jordbävning i Kalifornien? En sådan är long over due. W sade:

“Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.” Citat; George W. Bush

“After the chaos and carnage of September 11th, it is not enough to serve our enemies with legal papers.” Citat; George W. Bush.

Jag är inte längre med USA, men jag är inte heller med terroristerna. Varför var vi tvungna att välja? Antingen är man god mot dem som betalar med sin framtid i denna sjuka värld och hård mot de hjärtlösa, eller så är man en evildoer, det förstod inte Bush eller för den delen Obama. Detta USA tillhör för tillfället det förflutna, men jag säger inte lyckligtvis, för det politiskt motstående alternativet till W är ännu värre för oss (Obama såklart, vem annars). Dessutom så kan en sådan politik som W förde lätt komma tillbaka mot oss, om det inte vore för Guds kommande intervention på jorden. Det är tydligen inte möjligt att agera som W gjorde enligt den nedre devisen i kursiv stil ovan, synkront med att man särskiljer Norden och Tyskland från fienden, vilket vi kan utläsa från den övre devisen ovan. Till del så har Obama ärvt W:s aggressiva politik mot oss, till del så har han aktivt bidragit till att fortsätta aggressionen mot oss oskyldiga. But that goes without saying.

Det finns dock minst en amerikansk stat som fortfarande håller måttet så till den grad att de surpasses så gott som alla oss svenskar på det goda hållet – Utah. Kan det finnas fler fortfarande goda hela amerikanska staters nationalkaraktär (som inte märks p.g.av hela det här nya onda Amerikas hårda klappar till oss), och inte bara enskilda enstaka individer som i resten av USA, individer som kan vara riktigt goda? Den som drar likhetstecken mellan en demokrat som Obama och en god människa mot främlingar begår ett gravt misstag. Så glöm dem förhoppningarna och wake up and smell the coffee´ svenskar! För att ta till en gammal devis: ”Kung, frihet, trohet, heder, till kamp hwar svensk bereder!” citatet är hämtat från en inskription på en gammal karolinervärja. Jag säger som Alarik gjorde till den romerska senaten när han hade belägrat Rom år 408 och senaten hotade genom ”sst”, (sst = standard spagge talk) med vad Roms invånare skulle kunna göra mot belägrarna: ”Ju tätare gräs, desto lättare att skörda”, svarade Alarik.., och nu jag! Det var i så fall för detta syfte som jag föddes. Den gode presidenten Luanda Luagi från seriernas värld existerar inte, men djungeltrummorna ljuder likt förbannat över världen, fast med ett ont budskap! Om president Luanda Luagi (Obama) tycker att jag skriver rasistiskt så borde han ta och ta in det här med kausaliteten till sitt hjärta och hjärna, för jag skrev alltid väl om Obama och USA och hjälpte honom i alla möjliga frågor tills jag på allvar förstod hans och deras verkliga intentioner mot oss för inte alls länge sedan, efter att they got going mot oss. KAUSALITET spaggejävel!!! När ska ni spaggar nånsin förstå innebörden av det ordet??? Jag anser faktiskt att Obama är mer av en spagge (”the American race”, som de sjunger om i inledningen till den post-2001 tecknade tv-serien American Dad) än att han är afro-amerikan eller ”nigger”. Nigger är ett ord jag inte gärna tar i min mun, eftersom jag känner afrikanska svarta som är mycket godare än jag själv! För deras skull bland andras ska jag göra det här landet till vårt gemensamma land för hans barn och svenska barn att leva tillsammans i. Att det sedan finns svarta som inte gör sig värdiga att bli svenskar men som lever i Sverige är en sak man får ta, det kan bara bekämpas genom repressiv juridisk politik så att man fängslar och utvisar skurkar, våldsmän och våldtäktsmän som individer. Samma sak skall man göra lika repressivt mot etniska svenskar som våldtar och våldför sig på människor förstås, förutom utvisningen efter avtjänat straff som inte är möjlig av naturliga skäl. Om det är någon som förtjänar dödsstraff så är det Engla-mördaren Anders Eklund och ”Hörbymannen”, bägge etniska svenskar, varav den senare verkställde sin egen Guds-dom över sig själv när han hängde sig i sin cell på en vårdavdelning nyligen. Dödsstraff ska införas i Sverige för välbevisade grova mord mot civila, om jag får någonting att säga till om, för brottsoffrens anhörigas skull så att de skall orka gå vidare med sina liv! Annars blir det ju mordoffrens familjer som får straffet, ett livslångt hatande mot sina barns, respektives eller föräldrars/syskons ännu levande mördare. I dem fall bevisföringen inte är tillräckligt väl underbyggd för att dödsstraffet ska kunna verkställas, ska mördarna betala genom att sitta inne resten av sina eländiga liv. Det finns inga goda argument mot detta förhållningssätt. Men detta var en avstickare från ämnet.

Jag tror att ni regeringspolitiker har svårt för att utöva riktig makt, eftersom ni inte har sett något av dem två ensamma moln på himlen över delar av Sverige som föreställde (inte liknade) verkliga saker sommaren 1992, och i synnerhet har ni inte sett ett moln ämnat för er själva som visar att Gud är på er sida, vilket får till följd att ni inte kan uppbringa mod eller förmåga att verkligen styra. Sådan var jag delvis också förut, före sommaren 1992 när jag först förstod att Guds vilja överensstämde med min egen även på sådana kontroversiella områden som dödsstraffsfrågan. Gud har danat mig och mina åsikter i min uppväxt till att likna hans negativa maktsida mest av alla levande individer på jorden, men också hans positiva maktsida har jag fått. Han har danat mig till att bli den bästa statsminister Sverige kan ha i kommande hårda tider. Och Gud är inte Sverigedemokrat hans åsikter om brott och straff och krig till trots, inte heller jag kommer någonsin att rösta på SD, för jag har ett hjärta.

Jan Björklund får min röst i höst, har jag nästan bestämt mig för! Det blir andra gången jag röstar på folkpartiet i ett riksdagsval (fy skäms på mig, då jag är medlem i moderaterna). Jan Björklund försöker att vrida Sverige rätt, han är den ende partiledare för ett riksdagsparti som talar om att rusta upp Sveriges försvar, därför kommer jag att rösta på honom. Jag kanske är opportunist som taktiskt är medlem i det största borgerliga partiet trots att jag röstar folkpartistiskt, men i så fall var Winston Churchill också opportunist, och värre jämförelser kunde man råka ut för!

Om engelsmännen eller amerikanerna sätter sin fot på svensk mark med väpnad trupp, så gör de bäst i att inte hamna i ett nytt Dunqirke, för till skillnad från vad Hitler gjorde i samband med den första invasionen av det ockuperade Europa så kommer jag att förinta inkräktarna till sista man om de inte kapitulerar, så att de inte kommer tillbaka och slutför jobbet de påbörjade!
Man kan lära sig av historien, men man behöver inte upprepa den för det! Jag tänker då på Hitlers roll i kriget och i den ondskefulla förintelsen. Hitler var den tidens dugligaste befälhavare så länge som tyskarna var på offensiven, men hans personlighet tillät inte defensivt agerande, han var inte dynamisk. Och så var han en folkmördare som sagt var.

Anledningen till att jag är så ihärdig i att svenska män, kinesiska, polska och thailändska män, och nu tyska män som jag har upptäckt nyligen tack vare USA:s ekonomiska utpressning mot dem, eller alla som har en rättfärdig claim på världens ondskefulla män som tar deras kvinnor och låser in sina egna alternativt utnyttjar de olyckligas situation (som även många svenska män gör mot andra eftersom det är lättast och bekvämast så), ska kunna ges tillfälle att ge igen med samma mynt är att himlen annars kommer att bli en mycket folktom plats. Vare sig kvinnoförtryckarna vill det eller inte så ska de förlora kvinnor till oss nu, annars inget himmelrike för dem! Alternativet för Gud är inte acceptabelt för honom, nämligen att de onda kommer till himmelen och jag med andra goda män av olika nationalitet följaktligen vägrar att bege oss dit när vi dör. Det skulle innebära att vi hade begärt att verkligen få dö när vi dör om han visar barmhärtighet mot kvinnoförtryckarna och kvinnotjuvarna och släpper in dem i himmelen. Kvinnoförtryckarna gör allt som står i deras makt för att inte komma in i himlen. Vår annars självvalda död, vilken Gud inte skulle kunna vägra oss eftersom han är rättskaffens, är anledningen till att han intervenerar personligen på jorden i dessa tider. Därför att vi är goda män vi goda män, har han uppenbarat sin existens i Sverige. Jag för hans talan för de andra utsatta, som kineserna och thailändarna, eftersom ungkarlarna i dessa länder inte har någon egen talesperson av min kaliber. Onda män göre sig inget besvär att begära kvinnor om de samtidigt våldför sig på vår rätt att existera som suverän stat! Jag sneglar på Ryssland och deras förmodat föredragna framtidsval här. Kvinnoförtryckarnas kvinnor kommer även dem att få sin röst genom mig på världsbasis (och här inom Sveriges gränser av nyamko Sabuni m.fl. modiga kvinnor).

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 1/6/2010

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: