Hem > Inrikespolitik, Media > Allmänheten i Radio- och TV:s tjänst?

Allmänheten i Radio- och TV:s tjänst?

SR; Ekot har en föga kundorienterad policy att förse vissa av sina artiklar på nätets nyheter, med ett ”Läs här!”, som man måste trycka på för att man ska kunna läsa hela artikeln och inte bara ingressen. Det är tidsödande och irriterande. Så vilka artiklar förses då med ett sådant här ”Läs här”? Oftast bär det ett Sverigedemokratiskt intresseområde, minst 90 procent av artiklarna har någonting att göra med invandrare, immigration och brott. Nedanstående länk har en polisanknytning utöver ett polisingripande, vilket är ovanligt, men naturligt i detta fall då polismannen var brottsoffret. http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3393157

Vad är då anledningen till att SR; Ekot gör så här? Det enda svar jag kan komma på är att SR; Ekot ”åsiktsregistrerar” svenska folket som grupp. Hur då menar jag? Det har för det första ingenting att göra med hur lång artikeln är ifall artikeln har en ”Läs här!”-etikett. Ovanstående länk hade jag tänkt skulle utgöra beviset för det, men dagen efter den korta notisen först publicerades blev artikeln åtskilligt förlängd. Jämför annars gärna längden på ”Läs här”-relaterade artiklar med andra artiklar av SR; Ekot! För det andra så är det som jag sagt så att 90-95 procent av dessa artiklar är av sådan art som vänstermänniskor gärna vill åsiktsregistrera om – Sverigedemokratiska intresseområden. Det finns undantag, men bara sådana som man kan tänka sig att det finns en behållning i att bilda sig en uppfattning om vederbörande ämne för dem. Fast på senare tid har det tillkommit enstaka komparativa (jämförande) inslag av ”Läs här” i andra ämnesfrågor, för att de skall kunna använda sin statistik får man anta då. För det är ju så att man måste till sist tillföra (anonym) komparerande kvantitativ statistik för att kunna tillgodogöra sig annat kvantitativt statistiskt material. Alternativet är en kvalitativ (intervju och individanpassad) undersökning, men det kan de inte rimligen göra av flera anledningar. Fast jag har knappt stött på några ”Läs här!”-artiklar där det har varit svårt att se ett samband mellan artikelns natur och en, empiriskt tolkat (hur det är; byggt på erfarenhet), möjlig eventuell åsiktsregistrering av främlingsfientliga element genomförd av Sveriges Radio. Nu kan förstås SR inte veta om läsarna av artiklarna är sd-anhängare, men det står klart att de vill kartlägga hela svenska folkets eventuella motvilja mot invandrare och immigration, eller åtminstone bilda sig en uppfattning om stämningsläget bland gräsrötterna. Så blir det väl när man har makt, man förlorar kontakten med verkligheten!

Det må vara hur det vill med laglydigheten bland SR-cheferna (det är ju förbjudet att åsiktsregistrera, men huruvida man kan kalla att hålla koll på det allmänna stämningsläget för åsiktsregistrering är nog en öppen fråga, finns det någon mediejurist bland FNT-läsarna?) Men är det därför jag betalar mina knappa resurser till Radiotjänst, för att SR ska föra statistik över åsikter bland svenskar? SR; Ekot skall enbart ägna sig åt nyhetsrapportering, och helst en objektiv sådan! I och med att de för åsiktsregister, oavsett vilka grupper statistiken omfattar, så kan man utesluta att de skulle vara ett objektivt, opartiskt och oberoende medium! Det är här min beef ligger med SR, SVT och Radiotjänst! Men även om de skulle avskeda hälften av sin medieverksamma personal och lite till, och anställa borgare så att det slutade med att åsiktsrepresentationen mellan vänster och höger på redaktionerna blev 50-50 med ett stort inslag av mittenväljare, så skulle jag ändå om jag hade fått bestämma avveckla myndigheten Radiotjänst.***

***Radiotjänst = myndigheten som inte explicit säger att de är en myndighet för att inte framstå som en kontrollör och tvångsindrivare åt en statlig television, men som samtidigt ser klara fördelar med det av socialdemokraterna en gång i tiden genomdrivna uppfostringssystemet, mellan förvaltningsstiftelsen som äger Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB och som utser politisk ordförande och suppleant för alla dessa företag, och lagen. Dessa bolag äger i sin tur RIKAB (Radiotjänst) som är ett Aktiebolag och/eller en myndighet beroende på vem som frågar och när. – Varför griper inte konkurrensverket in när konkurrensen är så uppenbart ekonomiskt och förmånligt snedvriden, typ finansieringen med tv-avgiften och rätten till marksändning som är till fördel för dessa Aktiebolag? Vågar man anta att Socialdemokraterna en gång redan förutsett ett sådant ingripande och rektifierat eller byggt upp bolagslagen så att de ska kunna fortsätta snedvridna konkurrensen! Vågar man anta att knähunden TV4 tillerkändes sina marksändningsrättigheter under förbehåll att de gjorde program som garanterar ”mångfald”, att de blev styrbara och beroende av någras välvilja! (Jag vet att det är så, jag kommer bara inte ihåg vilken myndighet, eller om det var SVT självt till och med, som gavs rätt att ställa kraven, och vem som gav dem den rätten, samt vilka specifika krav som föreligger på företaget, men det är kanske något för FNT:s styrelse att systematiskt ta tag i så att vi kan lägga ut en länk!?) – Det är ett system där Radiotjänst måste vara en myndighet för att kunna hävda ministerstyre ifall det borgerliga blocket får kurage nog att försöka bryta deras och SVT:s hegemoni i uppfostringsbranschen, så att de inte förlorar makten.***

”Radio- och TV i allmänhetens tjänst”, my ass!¤¤¤ Allmänheten i Radio- och TV:s tjänst vore ett sannare uttryck. Radiotjänst är värre än en ”loanshark”, de är som Hells Angels som driver in pengar även när licensbetalaren (avgiftsbetalaren numera, det låter bättre i just sådana här sammanhang) inte bett om några tjänster. Det står förvisso i lagen att de måste göra det, vilket knyter Socialdemokraterna till brottsplatsen som DNA-bevisad gärningsman vilken samtidigt avslöjar sina ideologiska motiv till brottet. Offentligen så ljuger de om att (A) de tycker att SVT lika ofta som de är partiska till vänster, har borgerligt färgade program och inslag som de säger sig ”bli illa berörda av” eller åtminstone tar avstånd ifrån, men att statstelevision, fri television eller oberoende television (välj själv efter egen smak) ändå är det bästa alternativet – (B) för att inte marknadskrafterna skall ta över får man förmoda att de implicit menar då, vilket innebär att de nu även har lämnat sina ideologiska fingeravtryck på brottsplatsen, så nu har vi både DNA och fingeravtryck från Socialdemokraterna. DNA för att de lagstadgat Radiotjänsts skyldighet att TV-pejla, och fingeravtryck för att de inte explicit (uttryckligen) säger (B) när de explicit sagt (A), vilket kausalt (orsakssamband) medför att SVT:s fortlevnad inte alls handlar om nödvändigheten av ”Fri” eller ”Oberoende” television för Socialdemokraterna (och för vänstern och mp), utan om ideologi! Men jag hör inga rungande protester från Radiotjänst över att de tvingas att springa med sin oprecisa pejlingsutrustning och titta genom fönstren hos folk enligt lag (jo, lagen föreskriver faktiskt att de ska pejla!). Fast pejlingslagen är väl bara en ursäkt för att de ska kunna fönstertitta efter TV-utrustning utan att framstå som just – fönstertittare? ”When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty” Quote; Thomas Jefferson. Det är vi som fruktar myndigheterna, inte myndigheterna som fruktar oss – ÄN!

¤¤¤Tack så mycket Fredrik Reinfeldt! Jag skulle vilja säga så här om dig: ”En eftergiftspolitiker är en politiker som matar en krokodil i hopp om att den ska äta honom sist.” citat; Winston Churchill. Och jag skulle vilja säga så här om regeringen: De nya Moderaterna och Socialdemokraterna är som en hästsko, ändarna sitter väldigt nära varandra.¤¤¤

Det är en lustig sak med maktlöshet kontra makt, den som saknar makt känner sig i underläge, men den som sitter på makt tycker sig inte ha övertaget. Citat; Roger Klang. Statstelevision hör inte hemma i en demokrati, för den kan så lätt få den venezuelanska, den ryska eller den svenska t.ex., politiserande, socialiserande och polemiserande rollen av socialistisk uppfostringsanstalt och åsiktsregistrerare som SVT kallar för ”oberoende television”, men som de facto är en form av maktutövning över människor! Den svenska statstelevisionen är betydligt mera raffinerad både i innehåll och i form än deras ryska och venezuelanska motsvarigheter, men som Paolo Roberto uttryckte sig när han blev intervjuad av en SVT- eller möjligen SR-reporter nyligen; anledningen till att du inte har hört andra uttala sig mot feminism är att där du jobbar tycker alla som du! (Det är nog inte så lätt att vara oberoende på SVT som Lars Adaktusson var, tidigare anställd på SVT numera verksam på independentbolaget TV8, man får nog vara tuff för att våga stå på sig och uthållig för att stanna kvar, Adaktusson var det första men inte det andra.)

Jag ska tala om vad oberoende television är: Oberoende television är privata bolag som konkurrerar på lika villkor, som i USA! Ingen kan med bästa vilja påstå att majoriteten av tv-medierna i USA är högerstyrda av ”onda” potentater, som SVT är från vänster (SVT:s styrelse är politisk på toppnivå, S har behållit makten under nuvarande svaga borgerliga styre). Högern i USA har sitt Fox, vänstern har i stort sett resten! Med radion i USA ser det lite annorlunda ut, vilket visar att det fria mediet fungerar utmärkt i USA. Förhållandena i USA visar att vänstermedia inte kommer att försvinna om vi låter Public Service finansieras på frivillig basis också i Sverige, vänstermediet kommer bara att byta kanal. Jag säger om SVT-medarbetarna, som Göran Persson och SVT sade om officerarna under ”regementsdöden”; de har återhämtningsförmåga, de studsar tillbaka!

All byråkrati är bara till för att främja politisering, det är dess främsta mål! Citat; Roger Klang. Vi är inte i behov av någon ”oberoende television” som är knuten till ideologiska intressen! Men, som de sade på Romarnas tid: Qui vicit non est victor nisi victus fatetur. (Segrat har ingen förrän den besegrade erkänner segern.) Obs, jag har betalat min TV-avgift, det är SVT och RIKAB jag syftar på här!

Roger Klang, Lund Scaniae den 25/1/2010  http://www.ingentvavgift.se/

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: