Hem > Brott och straff > Alzery och Agiza fick 1-2 miljoner för säck över huvudet. Överfallsvåldtäktsoffer får aldrig mer än 50 000.

Alzery och Agiza fick 1-2 miljoner för säck över huvudet. Överfallsvåldtäktsoffer får aldrig mer än 50 000.

”Regeringen har idag beslutat att avslå överklagandena i fråga om uppehållstillstånd för Mohammed Alzery och Ahmed Agiza.

De avvisades 2001 till Egypten efter beslut av den dåvarande regeringen. FN:s tortyrkommitté och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter riktade kritik mot 2001 års avvisningsbeslut. Mot bakgrund av den kritiken beslutade regeringen 2007 att upphäva avvisningsbeslutet från 2001 och att en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd skulle ske. Ärendena har därefter handlagts av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen enligt den nya och mer rättssäkra ordning som numer gäller för asyl- och medborgarskapsärenden. Båda instanserna har ansett att det inte finns grund för att bevilja uppehållstillstånd.

Enligt utlänningslagen har en utlänning rätt till uppehållstillstånd om ett internationellt organ har funnit att ett avvisningsbeslut strider mot ett svenskt konventionsåtagande. Detta gäller dock inte om det föreligger synnerliga skäl mot att uppehållstillstånd beviljas. Regeringen har funnit att det föreligger synnerliga skäl mot att bevilja de båda egyptiska männen uppehållstillstånd.

– De brister som präglade avvisningen 2001 var allvarliga och har fått tung internationell kritik. Det har därför varit viktigt för regeringen att göra en noggrann och individuell prövning i enlighet med utlänningslagens regler i respektive ärende. Denna prövning har varit omfattande och har lett oss fram till slutsatsen att det saknas möjlighet att bevilja dem uppehållstillstånd i Sverige, säger migrationsminister Tobias Billström.

Bakgrund

Avvisningen av Mohammed Alzery och Ahmed Agiza föranledde kritik mot Sverige från FN:s kommitté mot tortyr (Agiza) respektive FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (Alzery). Både Alzery och Agiza begärde att regeringens beslut från 2001 skulle upphävas och att de skulle beviljas uppehållstillstånd.

Regeringen fann i ett omprövningsbeslut år 2007, mot bakgrund av den internationella kritiken, att de garantier som lämnats av den egyptiska regeringen inför beslutet år 2001 inte kunde anses tillräckliga för att undanröja tortyrrisken (bl.a. saknades en effektiv övervakningsmekanism). I samband därmed överlämnade regeringen Agizas och Alzerys ansökningar om uppehållstillstånd till Migrationsverket. Migrationsverket avslog Alzerys och Agizas ansökningar. Både Agiza och Alzery överklagade Migrationsverkets beslut till regeringen. Yttrande från Migrationsöverdomstolen har därefter inhämtats av regeringen. Skälet till att regeringen prövat ärendena är att de rör rikets säkerhet.

I samband med 2007 års omprövningsbeslut överlämnades en begäran från Agiza och Alzery om skadestånd till Justitiekanslern och de båda tillerkändes omfattande skadestånd år 2008.

Ahmed Agiza och Mohammed Alzery befinner sig i sitt hemland Egypten efter att avvisningsbesluten som fattades av den dåvarande regeringen år 2001 verkställdes dit.” Citat; regeringskansliet http://www.regeringen.se/sb/d/12333/a/135749

Jag vill minnas att skadeståndet de båda männen fick från Sverige för påstådd tortyr, av CIA-agenter, låg på mellan 1-2 miljoner svenska kronor. Jämför det med vad ett överfallsvåldtäktsoffer får, aldrig mer än 50 000 kronor högt räknat, av gärningsmannen och samhället totalt, trots att offrens liv är förstörda. Precis som om det var vi svenskar som hade torterat Alzery och Agiza. Och tortyren bestod av att Alzery och Agiza hade fått en tygsäck över huvudet och försetts med ”shackels” (hand- och fotklovar) av de amerikanska agenterna på svensk mark. Kanske förekom det tortyr också, men det har inte framgått tydligt. Anta att Alzery och Agiza blev brända med en cigarett några gånger. Jag hade gjort det frivilligt för 1-2 miljoner riksdaler! Men nu slipper vi förhoppningsvis dem två blodiglarna i Sverige i alla fall.

Roger Klang, Lund Scaniae den 23/11/2009

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: