Hem > Media > ”Ordet är fritt, och den som äger ordet har makten” Citat; Roger Klang

”Ordet är fritt, och den som äger ordet har makten” Citat; Roger Klang

Detta inlägg är byggt på Per Leander´s, kommunikationschef på RIKAB, svar till FNT-Tiina här på FNT-bloggen Radiotjänst – ”Vad sägs om detta Radiotjänst?” , mina egna inlägg på FNT:s blogg och nyheter enligt nedanstående länkar gett till oss medlemmar i ett nyhetsbrev från FNT.

Ska vi börja med att kommentera uppenbara fel, eller med andra ord inkompetens i Kommunikationschefen på RIKAB:s svar till FNT-Tiina här under. Alternativet är att Per ljuger vilket inte är alls otroligt då SVT, och i förlängningen Radiotjänst, är en skurk- och hjärntvättarorganisation enligt oss på FNT. Vi har det där troliga felet om finansieringen vid goda respektive dåliga år, för SVT:s kassainkomster borde väl rimligen vara i det närmsta konstant då verksamheten finansieras genom en obligatorisk avgift. Vad han menar är att SVT har ett budgetsparande som ska kunna rida ut ett borgerligt styre. (Nu har vi ju ingen verkligt borgerlig regering, men vi kunde ha haft.)

”Vi har i Sverige liksom i de flesta länder inom EU valt att finansiera radio och tv i allmänhetens tjänst (public service) via tv-avgiften. Det är det bästa sättet att hålla radio och tv oberoende från kommersiella och politiska krafter. Därigenom slipper man vara orolig att programmen avstår från att granska politiker av rädsla för mindre anslag”

Inte heller reklam-tv behöver vara oroliga för att behöva avstå från att granska politiker av rädsla för mindre anslag. Däremot så är markbundna TV4 beroende av statsmakternas välvilja för att kunna sända i etern, så reklamfinansierade TV4 kan rimligen agera utifrån självbevarelsedrift i vissa situationer. Att hålla fritt från kommersiella inslag är inte det bästa sättet att hålla radio och tv oberoende från politiska krafter i alla fall! Det bästa sättet att göra etermediet fritt från politiska krafter är alltså istället att släppa etermedia i det närmaste fritt (så länge det finns bandbredder till det) och avlägsna TV-avgiften men att för den skull inte införa skattefinansierad television. Kommersiella krafter däremot är enbart fördummande, men de är knappast politiska. Det finns redan lagar, och av branschen självvalda etiska råd (på grund av politiska påtryckningar märk väl), som reglerar kommersialismen i TV-mediet.

”Därigenom slipper man vara orolig att programmen avstår från att granska politiker av rädsla för mindre anslag, eller att man får en oregelbunden finansiering mellan ekonomiskt goda och dåliga år.”

Längre ner skriver Per Leander och säger emot sig själv:

”Tv-avgiften är en stabil finansieringsform!”

Vi går nu vidare till FNT:s senaste Nyhetsbrevs länk, där man kunde läsa följande Sveriges Radio-policy angående spridandet av uppgifterna om personalchefernas lönenivåer:

http://www.e24.se/branscher/reklammedia/artikel_1684261.e24 ”Vi följer den praxis som finns i svenskt näringsliv. Det innebär att vi redovisar lönerna för vd och vice vd. Om till exempel avdelningscheferna sedan vill redovisa sina löner så är de fria att göra det, säger Bengt Arwén, presschef på SR.”

Enligt Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Lagar, avtal och arbetsrätt, så gäller detta:

”Offentlighetsprincipen gäl­ler när det handlar om lön inom det allmänna, det vill säga stat, kommun eller landsting.”

På en direkt fråga av en offentligt anställd svarade Annett Olofsson på LO-TCO detta om offentlighetsprincipen:

”Offentlighetsprincipen gäller för handlingar hos offentliga arbetsgivare, det vill säga stat, kommun och landsting. Enligt Tryckfrihetsförordningen har anställda hos offentliga arbetsgivare rätt att på begäran få ut allmän handling. Kortfattat kan man säga att allmän handling är en sådan handling som är inkommen eller upprättad hos stat, kommun eller landsting och som förvaras där. Uppgifter om vad de anställda tjänar är alltså allmän handling som ska lämnas ut på begäran. En begäran att få kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt och den som begär kopia kan krävas på avgift. Men stat, kommun eller landsting får inte efterforska vem sökanden är. Inte heller får man efterforska vad han eller hon ska ha uppgifterna till i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut. Omfattas inte handlingen av sekretess gäller alltså att var och en har rätt att ta del av den utan att behöva uppge vare sig identitet eller ändamålet med sin begäran. Enligt sekretesslagen gäller offentlighetsprincipen också i bolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett bestämmande inflytande.”

Tydligen så gäller det sistnämnda i rött inte när staten utövar ett bestämmande inflytande, som den gör i SVT:s fall! Som det kan slumpa sig, lagen framställs som uttömmande men saknar en relevant koppling till SVT:s anknytning till politiken och staten. ”Sveriges Radios styrelseordförande utses av regeringen, medan övriga ledamöter tillsätts av bolagsstämman eller av de fackliga organisationerna Unionen och Svenska Journalistförbundet. Styrelsen utser bolagets verkställande direktör.” Citat; Wikipedia. Det är inte bara lönenivåerna som är höjda i dunkel på SVT, SVT kan knappast kalla sig för transparent i något avseende, de är rent ut sagt obskyra. Det är svårt att få fram relevant material om SVT ens på nätet där informationssökande går blixtsnabbt.

Jag har tidigare gjort lite efterforskningar om ifall SVT är en myndighet och fick då fram det tvetydiga svaret att Radiotjänst kan vara en myndighet, men att SVT är en stiftelse (alltså en blandning mellan bolag och förening).

Enligt Sveriges riksdag så ger en av grundlagarna i form av tryckfrihetsförordningen också allmänheten rätt att begära ut allmänna handlingar:

”Rätten att få ta del av allmänna handlingar finns också inskriven i tryckfrihetsförordningen. Det innebär att alla kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till.” Citat; Sveriges Riksdags hemsida

Detta innebär att allmänna handlingar kan begäras ut från Radiotjänst men inte från SVT. Å andra sidan så borde man kunna anmäla SVT till konkurrensverket för deras osunda konkurrens i form av TV-avgiften. Men dystert nog så tror jag att det juridiska begreppet ”stiftelse” tillkom på skumma grunder, nämligen att skydda bolaget SVT/SR från allt bolagsansvar. SVT/SR är ju en del av makttrojkan Partiet, Facket och som nämnts – Sveriges Television/Sveriges Radio. SVT/SR är fostraren i trojkan, som ska skapa goda små socialister. Det kan i och för sig vara intressant att se vad Radiotjänsts mellanchefer (och naturligtvis högre chefer) tjänar också. Men nu kommer kruxet, Radiotjänst har ännu inte öppet deklarerat att de är en myndighet, och därmed är det inte fastslaget om Radiotjänst inbegrips under offentlighetsprincipen i grundlagen eller inte! Radiotjänsts chefer kan avgöra från fall till fall efter eget huvud så länge vi inte har ett prejudikat. Börjar ni få en bild av hur det ligger till? THE UNTOUCHABLES!!!

”Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) bildades 1987 och ägs av programbolagen Svensk television, Utbildningsradion och Sveriges radio.” Citat; FNT

Om Radiotjänst (RIKAB) även är ett aktiebolag (förutom att vara en förmodad myndighet) så tycker man att det borde gå att anmäla dem till Konkurrensverket, inte sant? Låt oss då göra det, FNT-styrelsen! Om inte annat så kommer det att dyka upp en massa paragrafrytteri till ytan i målet, som tvingar Radiotjänst att avslöja sina tillförskansade trumfkort och bekänna färg. Efter det så kan man försöka att göra likt David gjorde mot Goliat och – ”bring them down”. Läs mina tidigare inlägg här på FNT-bloggen och på Radiotjänsts ”Åsiktstorget – Publik Service roll i samhället – ”Rånartjänst in action”, film ikväll på TV2 http://asiktstorget.radiotjanst.se/threads/18 Men glöm inte att om ni vill kommentera så måste ni logga in med inloggningsuppgifter, och loggar ni in med sådana så är det sannolikt att ni registreras som internetanvändare och därmed tvingas till att betala tv-avgift i framtiden. Gör annars som jag och betala Rånartjänst så blir det lättare att motarbeta dem!

Jag skulle också vilja säga som svar på föregående persons kommentar på artikeln/brevet till RIKAB av Tiina här på FNT-bloggen; att man kommer inte åt regering och riksdag utan att först komma åt SVT! SVT är ju fostrare och väljer godtyckligt hur, hur ingående, och vad de ska göra reportage och program om. Ni tror väl inte att de kommer att göra ett djuplodat reportage eller program om FNT? (Såtillvida de inte vill gräva fram den smutsiga byken hos enskilda FNT-agenter. Men detta steg kommer inte förrän vi på FNT har fått större spridning av vårt budskap! Och i vilket fall som helst så skiter jag i vilket.) De kommer inte att hjälpa oss att sprida ordet. Därför hörs vår röst enbart i skogen där ingen kan höra utom de fria fåglarna. Problemet för FNT är att om man inte själv aktivt söker på nätet efter vår information, så är sannolikheten liten att man snubblar över den hur mycket man än håller med om vårt budskap. ©”Ordet är fritt, och den som äger ordet har makten” Citat; Roger Klang©

Roger Klang, Lund Scaniae

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: