Hem > ekonomi, Inrikespolitik, Miljö, Ryssland, Sveriges försvar, Utrikespolitik > Gasledningen ”Man försökte köpa sig fred till priset av vanära. Först kom vanäran och sedan kom kriget i alla fall”, citat; Winston Churchill.

Gasledningen ”Man försökte köpa sig fred till priset av vanära. Först kom vanäran och sedan kom kriget i alla fall”, citat; Winston Churchill.

Till regeringen, hkv, och Alliansen för ett Starkt Försvar!

Svenskt ja till gasledningen, men svenskt nej till att tillåta privat svensk oljeutvinning i Östersjön. Två grova fel på samma dag av samma regering. Jag tvår mina händer!

Oljan som ett svenskt bolag skulle kunna pumpa upp ifrån Östersjön skulle räcka till att täcka 20 procent av oljebehovet i 20 år, den skulle ge 50 miljarder kronor i skatteintäkter till statskassan och 15 000 nya jobb. Till saken hör att om inte Sverige tillåter borrning så tar något annat land över. Nettoresultat på miljön = samma eller större miljöhot som om Sverige borrade. Vi kan vara säkra på att någon annan kommer att ta upp oljan, antingen ryssland eller Polen eller någon annan som har ekonomiska zoner på gränsen mot vår. De inblandade länsstyrelserna och Naturvårdsverket är positivt inställda till att Sverige borrar. Varför vill de då inte – en borgerlig regering dessutom? Om man är paranoid som jag så kan man få idéer om att det pågår ett rävspel med Ryssland om både gasledningen och oljan, bakom kulisserna. Nu får jag inte sådana idéer, förutom att alla vet att Putin har utövat påtryckning på Reinfeldt, men det har skett öppet. Jag tror att det har att göra med att regeringen är regeringsodugliga antingen av feghet eller idioti. Jag har skrivit till Maud Olofsson i ett brev om bl.a. det här och föreslagit att vi till och med skulle utvinna oljan statligt om det innebar att vi kunde hålla ryska marinen borta från våra vatten. Och hon svarade faktiskt den 18/6/2009 i ett mejl undertecknat Näringsministern:

”Hej Roger!

Tack för dina brev! Jag beklagar att svaret har dröjt.

Det kan finnas många rikedomar dolda under svensk mark eller för den delen svenskt vatten. Men jag tycker inte att det är svenska statens ansvar att exploatera dessa rikedomar. Det är och bör vara en fråga för de företag som finns i branschen. Vad svenska staten framförallt bör se till är att det finns en fungerande minerallagstiftning med koppling till miljöbalken och andra viktiga lagar, som gör att vi balanserar en utvinning av vad det vara månde utan att vi för den skull förstör miljön.

Det som jag bedömer är viktigt idag är sådana saker som att stödja forskning inom området hållbart nyttjande av naturresurser, och för det ändamålet finns det nu 70 miljoner kronor avsatta för perioden 2009-2012. Vi måste också se till att hålla en mycket tät kontakt med de företag som sysslar med utvinning av mineraler m.m., för att kunna ge bästa möjliga service från svenska myndigheters sida.”

Tolka det som ni vill! Hon fortsätter sedan med att kommentera mig i frågan om fordonsindustrikrisen i samma brev, men det tar jag inte med här.

På 18-nyheterna den 5/11 ser jag att den ende av riksdagens partiledare som står upp för, om inte Sverige så i alla fall Europa, är – håll i er nu – MARIA WETTERSTRAND! Hon säger att; ”Det är ur säkerhetssynpunkt väldigt, väldigt riskabelt att göra sig beroende av rysk gas för Europa”. Kvinnorna i regeringen (och Sverige i övrigt) har ingen som försvarar dem, de får försvara sig själva bäst de kan. Ytterst handlar det faktiskt om detta, för endast i tidsepoker då Sverige gör eftergifter mot omvärlden förlorar Sverige många kvinnor, i modern tid framförallt från andra världskriget och fram till idag. Jag fruktar en stor skräll till likt den sommaren 1990, fast värre. Ironiskt nog skulle det vara det enda som kunde väcka de som vågar, men inte orkar eller bryr sig idag. På plussidan kan man säga att delvis tack vare att vi i det förflutna har förlorat många kvinnor så är vi av Gud välsignade med välstånd. Låt oss hoppas att vi i framtiden kan hålla våra gränser intakta, skydda våra kvinnor och på köpet ändå ha välstånd givet till oss från Gud. Alltså inte som på medeltiden utan snarare som på vikingatiden, som var den tidens fria nordiska demokratier för alla utom trälarna. (Så mycket demokrati man nu kunde vara utan tillgång till billigt massproducerat papper och effektiva tryckpressar, vikingarna hade istället ”representationsdemokratier” typ det Isländska Alltinget som finns kvar än idag i modern form, likt det tidigare romerska styrelseskicket.) Hur styr egentligen regeringen Reinfeldt? De borde arresteras för ”styrstångsfylla” alternativt landsförräderi! Vissa av er har helt enkelt inget intresse i Sveriges väl, utan värnar endast den egna karriären till varje pris, och inget pris är för stort om det bara inte kommer skit t.ex. i form av rasistanklagelser på dem själva, trots att de vet med sig själva att de inte är rasister. Andra är stackare som frenetiskt klamrar sig fast vid sitt halmstrå – miljön – det enda som kan rädda deras anseende, men enbart i Sverige, och här endast för de naiva svagbegåvade ”förståsigpåarna”. Är ni i dessa båda grupper beredda att sälja ut er integritet, i fredens tjänst? För mig är det uteslutet och omöjligt, men ni tycks vara på god väg! ”Man försökte köpa sig fred till priset av vanära. Först kom vanäran och sedan kom kriget i alla fall”, citat; Winston Churchill. Om man aldrig slår ifrån sig så är man enbart ett offer, och ett offer kan varken hjälpa sig själv eller andra. Guds utvalda nationer kan därför inte vara pacifistiska offer!

Världen har blivit lite trängre sedan konkurrensen om råvaror eskalerat med Kinas expansion, och Rysslands energiutpressning. Moral har blivit en handelsvara!

Övrigt Rysslandsrelaterat;

Befriare är gäster, och gäster stannar inte för länge! Ryssarna stannade i Baltikum i 45 år utan att gästerna någonsin lämnade, snarare blev de fler och fler!

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3216906 ”Svenskt ja till Nordstreams gasledning

Regeringen meddelade i dag att man beslutat att säga ja till Nord Streams ansökan om en gasledning genom den svenska ekonomiska zonen i Östersjön. Även Finland godkände i dag företagets ansökan.– Beslutet som vi har tagit i dag innebär att regeringen ger tillstånd för Nord Stream att lägga ut två rörledningar för att transportera naturgas på internationellt vatten inom svensk ekonomisk zon i Östersjön, sade miljöminister Andreas Carlgren vid presskonferensen i Rosenbad.

– Det är några aspekter som direkt är viktiga. Dels att gasledningen dras på internationellt vatten utanför svenskt territorium – det är entydigt tillåtet enligt internationell rätt. Efter 23 månader av tuff miljögranskning och rejäl hemläxa så har också miljökraven tillgodosetts.

Miljöministern gick igenom en rad miljöargument mot ledningen som svenska myndigheter och miljöorganisationer fört fram. Bland annat gäller det kemiska vapen, minor, störningar på fiske, övergödning och vattengrumling.

För att minska risken för skador på fisket har en överenskommelse gjorts med Sveriges Fiskares Riksförbund som bland annat innebär att ledningen inte läggs ut under tiden då torsken leker i Bornholmsdjupet.

Ett villkor gäller grumlingen i vattnet, som sker vid muddring och grävning på sjöbotten. Regeringen kräver att grumlingen inte får vara större än 15 mg per liter.

– Jag kan som miljöminister med gott samvete säga att det här inte innebär svåra miljökonsekvenser för Östersjön.

Men det innebär att ni nu säger ja till fortsatt användning av fossila bränslen i Europa?

– Det är inte alls det som är grunden för att vi prövar det. Man har rätt att lägga ut en sådan här ledning, enligt internationell rätt. Vi skulle inte heller acceptera att andra länder försökte avgöra hur vi lägger upp vår energiförsörjning, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

Den finländska regeringen väntas under dagen fatta samma beslut.

Då återstår bara godkännande från Ryssland och Tyskland för att det rysk-tysk-nederländska bolaget ska kunna fullfölja planerna på att i vår börja utläggningen av rören.

Den första gasen ska levereras från ryska Viborg till tyska Greifswald 2011.” SR; Ekot

Till Andreas Carlgren; “A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.” Citat; Winston Churchill

“Man har rätt att lägga ut en sådan här ledning, enligt internationell rätt. Vi skulle inte heller acceptera att andra länder försökte avgöra hur vi lägger upp vår energiförsörjning, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).”

Skulle Ryssland acceptera ifall vi drog en militärt bevakad gasledning på deras ekonomiska zon? Är det inte intressant säger du Carlgren? Det fanns ingenting som förbjöd Chrustjev från att installera kärnvapenmissiler på Kuba heller! Inte fan accepterade USA att Ryssland placerade kärnvapen på Kuba? Det må vara hänt att Ryssland har rätten att lägga en gasledning enligt FN, men det finns å andra sidan inte någon klausul i FN:s havsrättskonvention mot värdlandet där gasledningen skall dras, som säger att ledningsläggaren har rätten att göra ledningen till en geopolitisk militärstrategisk fråga. Det var inte så FN:s havsrättskonvention var tänkt att vara menad! Varför krävde ni inte från början att gasledningen måste vara civil? Varför försökte ni inte i stället att åstadkomma förändringar i havsrättskonventionen när jag påpekade det rimliga i det? Tillåt mig att svara själv; Därför att ni inte hade kurage att anse gasledningen vara åtminstone delvis en säkerhetsfråga, vilket innebar att ni inte kunde ge den mer än en dimension hur mycket vi än skulle vinna på det, i form av undvikande av att låsa upp stora summor i den svenska marinen enkom användbara för att kunna agera spegelbild (i fredstid) mot den ryska marinen, i framtiden. Jag skulle tro, efter att ha läst hur grundligt Ryssland skall gå tillväga med sina marina operationer i samband med gasledningsarbetet i Östersjön, att de kommer att låsa vår u-båtsverksamhet till norra Östersjön och svenskt vatten. Jag föreslår att den svenska marinen, amfibiestyrkor och möjligen kustartilleri ges möjlighet att etablera sig på Gotland, så att vi kanske kan slå ut alla ryska styrkor som bevakar gasledningen på svensk ekonomisk zon, i ett nödläge. På så sätt kanske vi ändå kan få ett övertag trots att ryssarna ständigt står vid porten. Men vad vet jag, jag är ju ingen militär.

Sedan om man läser nedanstående Ekot-artikel så inser man att regeringen inte är konsekvent i Östersjömiljöfrågan. Som jag skrev allra först; ”Vi kan vara säkra på att någon annan kommer att ta upp oljan, antingen ryssland eller Polen eller någon annan som har ekonomiska zoner på gränsen mot vår. De inblandade länsstyrelserna och Naturvårdsverket är positivt inställda till att Sverige borrar.”

Betyder det ingenting för regeringen att oljan kommer att tas upp oavsett om Sverige pumpar upp den eller inte? Sverige är ju trots allt en miljömedveten spelare till skillnad från övriga.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3217211Ingen borrning efter svensk olja

Det blir ingen borrning efter svensk olja i Östersjön. Det är nu klart sedan också regeringsrätten i en dom slår fast att finansmannen Mohammed al-Amoudis bolag Svenska Petroleum Exploration och OPAB, inte får provborra efter olja sydost om Gotland.

Al-Amoudi som också kontrollerar oljebolaget Preem har sedan flera år tillbaka försökt få tillstånd att leta efter olja i den svenska delen av den ekonomiska zonen mot Lettland, Litauen och Polen.

Att det finns olja i området är väl känt. Polen har länge pumpat upp olja inte långt från den svenska zonen.

Efter en remissomgång med bland andra Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland, och efter en bearbetning i näringsdepartementet beslöt regeringen för ett par år sedan att säga nej till Svenska Petroleum och OPAB.

Regeringsrätten kommer som sista instans med sin dom, som säger att regeringen inte bryter mot kontinentalsockellagen eller andra paragrafer när den vägrar att ge tillstånd att provborra efter olja.

– Det man grundar beslutet på är ju tydligen antagandet om att man inte kan utvinna olja på ett säkert sätt. Vi är förstås väldigt besvikna. Det här är ytterst olyckligt för oss som bolag och för Sverige som land, säger OPAB:s vd Torgny Berglund.

– Man frånsäger sig dels möjligheten att vara med och leta efter olja på den svenska sidan, men också att vara med att påverka vad som ska hända i det havsområdet.

Att regeringsrätten i sin dom godtar näringsministerns beslut beror på att kontinentalsockellagen ger regeringen förhållandevis stort utrymme för egna bedömningar.

Bedömningen har i det här fallet varit att miljöhänsyn väger tyngre än ekonomiska oljeintressen, som enligt bolagen kanske kunde ha varit värda 100 miljarder kronor.” SR;Ekot

Roger Klang, Lund Scaniae, den 6/11/2009

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: