Hem > ekonomi, nyckelpiga, Utrikespolitik > Waterboarding, Obama 2009 del 2.

Waterboarding, Obama 2009 del 2.

”Deutschland, Deutschland über alles…” Kan Tyskland visa sig förmögna att vara patrioter öppet, utan att hemfalla åt outsinlig grymhet? Enligt uppgift, fastnat på ljudband, från Heinrich Himmler under kriget, så stod ”judeutrotning” i partiprogrammet. Alla tyskar som var medlemmar av partiet VISSTE alltså vart judarna tog vägen när de började försvinna från städerna! Det här ynkandet om att ”Jag hade ingen aning, ja kanske mot slutet” är bara en charad. Men nu börjar de sista, som kan tänkas ha haft något ansvar för något i Tyskland under kriget, att försvinna ur tiden. Nu står en annan generation som ansvarig för framtidens politik i Tyskland, en generation som inte kan ha något ansvar för det förgångna, redo att visa hur de hanterar sina föräldrars och farföräldrars förflutna, och detta utan att den alltmer introverta och nyblivet osympatiska staten USA lägger någon fortsatt tyngd på dem! De har fullt upp med sitt eget.

Som exempel på hur man kan vara bra och ändå motstå självaste Rom kan nämnas de kristna Visigoterna som, under sin ledare Alarik utvandrare från Gotland, c:a 400 år efter slaget vid Teutoburgerskogen mellan germanerna och det romerska riket, som stod vid de germanska stammarnas västra utkant. Visigoterna flydde från hunnerna i slutet av trehundratalet, och hamnade i nuvarande Bulgarien. Visigoterna hade det uttalade syftet att bli en del av Romarriket, men de förnekades medborgarskap och de behandlades synnerligen omänskligt av romarna, och därför – svultna och utmärglade som de var – så beslutade de sig för att resa sig mot sina plågoandar. (Alarik lyckades besegra romarna sammanlagt tre gånger, men fick också tillfälle att bita i gräset, dock inte denna första gång.) I förhandlingarna som följde gavs de kristna Visigoterna, dessa barbarer enligt romarna (och då ska man komma ihåg att på 380-talet var kristna i majoritet i romarriket, och att romarna införde kristendom som statsreligion år 391), uppdraget att värna Östromerska rikets gränser. Därmed hade Romarriket fått sin första barbararmé. Vid den tredje belägringen och det första intåget i Rom visade Alarik att Visigoterna var ett barmhärtigt folk, genom att skona människorna i Rom, inte skända deras kvinnor, eller bränna och mörda. Alarik gjorde inget åt att befolkningen hungrade i Rom under hans belägringar, men det kunde knappast lastas honom! Han svalt dem åtminstone inte till döds, och han svek inte sina kristna ideal, inte ens när han på grund av sin tro lämnade Rom utan utfört syfte efter den andra belägringen(*). Det mötet gick förmodligen till på precis samma sätt som när amerikanarna, före 2003, innan waterboardingen blev ett allmänt diskussionsämne, skrattades i ansiktet av islamistiska terrorister då de ansåg amerikanarna för svaga att tvinga ur dem information eller hämnas, genom den i den muslimska världen så vanliga tortyren! De litade på att de kunde utnyttja amerikanarnas svaghet genom demokrati för att komma undan. De förväxlade förstås godhet med svaghet, men de kom likafullt undan. När de väl blev tillfångatagna av amerikanarna, riskerade de inte någon grym behandling, det värsta som kunde hända var att de fick dödsstraff för begångna mord, men jag känner inte till någon arabisk terrorist som avrättats i USA under de sista två årtiondena.

(*)Han hade inte behövt lämna Italien då, men Alariks syfte var aldrig att krossa Romarriket, han ville bara vara en del av Romarriket! Kärleken var som synes inte besvarad, precis som idag.

Islamisterna har alltid haft som främsta mål i väst, att krossa USA (vilket de fortfarande har), men när de inte har kunnat det så har de ett alternativt mål – att bringa amerikanarnas moral ner till deras egen låga ogudaktiga kvasimoraliska nivå. Det målet har de lyckats uppnå idag. Så kommer även i sin tur USA att försöka göra mot Sverige när vi börjar stå upp för vår (och Guds) sak, precis som om det handlade om vem av oss två Gud favoriserar för att leda världen, när den frågan de facto redan har avgjorts genom amerikanarnas beteende på senare år! Och detta kommer att slutgiltigt bevisa för världen vad de har blivit för ett folk, genom folkets entusiastiska stöd till waterboardingen (skendränkningen). Om detta kommer att ske under och genom en demokratisk president eller en republikansk, spelar egentligen ingen roll, för att det kommer att ske är min alltmer ökande övertygelse, fast det är ett siande från min sida som jag önskar att jag har fel i! Jag drar inte min slutsats bara ur luften, jag följer den amerikanska debatten, inte minst på You Tube, talkshows och på nyheterna. Men jag ser bara toppen på isberget antagligen! När vi kommer att hävda vår rätt att existera i framtiden, så kommer de att svara med att försöka ”suga ut” våra kvinnor ur landet Sverige till sista kvinnan(**), precis som den alltmer växande minoritetsbefolkningen i och utanför USA, orättfärdigt har försökt mot de (vita) amerikanska patrioterna i alla tider. Det är för övrigt en av anledningarna till att USA har varit välsignat i forna tider, för att de inte har förtryckt sina kvinnor i tider av ökad (och extrem) kvinnoförlust, men då ska man komma ihåg att även minoriteterna i USA har fått känna på hur det känns att förlora kvinnor till protestantiska ättlingar i Amerika,! Så fungerar det inte i Sverige, än, och om amerikanarna får sin vilja igenom så kommer det aldrig att ske. Det är förstås möjligt att amerikanarna till sist har nått sin smärtgräns, med jämna alternativt något ojämna mellanrum (mellanrum som för övrigt är relaterat till ämnet nationalekonomi, och bibeln som talar om sju goda år, följt av sju dåliga), men det ändrar inte på det faktum att gud har välsignat Amerika i det förflutna. Mycket hänger alltså på hur mycket kvinnor man förlorat, men inte allt!!! Moral är ännu viktigare! Att bevara sin godhet även under sådana orättfärdiga tider, att inte förneka dem som man själv är skyldig som nation trots att det medför egna ytterligare förluster av kvinnor, är kännetecknet på en Guds utvalda nation! Detta sätt att tänka är få länder förunnat, det brukliga är att den (o)moraliska eliten i de flesta länder tänker och gör tvärtom; som att de förtrycker sina kvinnor innan de får en chans att sticka, och de gör mot andra vad somliga gör mot dem, utan att tillåta (om de kan undvika det) att en endaste av deras egna kvinnor går tillbaka, samtidigt som de fördömer det som somliga gör mot dem. Vad de borde ha gjort för att vara rättfärdiga, är att underlätta för kinesiska, thailändska, filippinska, polska och svenska män, när de är skyldiga dem! De är beredda att ta till ogudaktiga metoder för att bli av med sina plågoandrar också. Se bara på serberna i forna Jugoslavien, vi vet alla vad dessa serber gjort mot oss etniska svenskar i Sverige, men ändå så rättfärdigar de en liten förintelse mot andra i deras hemland, som har gjort samma sak mot dem som de gör mot oss. Ofta utgör de dessutom kärnan i Sverigedemokraterna tillsammans med andra europeiska andra- och tredjegenerationare i Sverige, men det gör dem inte till mera svenskar! Även dessa odemokratiska Sverigedemokrater förtrycker sina kvinnor och tar våra. Om spaggarna i Europa, eller spaggemännen i Sverige, hade varit ett företag, så hade konkurrensverket slagit ner på dem omedelbart (större delen av dem)! Det är rent förskräckligt, hur de frivilliga och fanatiska kvinnoförtryckarna tänker, vare sig de är européer eller araber! När det kommer till amerikanarna så tycks de gå samma väg som brasilianarna före dem, alla i det egna landet är kompisar, svart som vit, men utomstående göre sig inget besvär. Amerikanarnas framtida vägval har ännu inte slutgiltigt beseglats, men man kan snegla på romarnas öde för svar, och det var ungefär så de valde väg vid tiden efter deras moraliska förfall. Det är inte Gud som väljer väg åt dem, de väljer sin egen framtid, men de får själva ta konsekvenserna av sina val. En av konsekvenserna för kvinnoförtryckare av varierande grad, är brist på allmänt ekonomiskt välstånd tillika i varierande grad, i det egna landet. Men det är inte den enda konsekvensen, stora egon som försvårar samarbete är en annan. Stigande antal meningslösa våldsbrott är en tredje, på sistone manifesterat i ett tätare antal skolmassakrer och liknande väpnade massakrer. Ökande korruption är en fjärde konsekvens. Brist på empati en femte. I extrema fall föder ondskan svält.

(**)Vilket är desto värre för amerikanarna än deras bruk av skendränkning, eftersom detta drabbar oskyldiga (oss), och därmed blir domen mot dem än hårdare från Gud. Det är genom att ta våra kvinnor som de kommer att straffa oss för min kausalt orsakade (kausalt = orsak och verkan – det får man inte glömma är det viktigaste att komma ihåg här) inställning. De skulle ha tagit våra kvinnor till sista kvinnan om de kan, i vilket fall som helst, för så fungerar spaggar, men nu kommer det att bli en medveten strategi. Jag vet hur spaggar fungerar!

Fast det finns åtminstone en stat i Amerikas Förenta Stater som fortfarande är välsignad av Gud, likt Frankrike och Sverige, vilken det är kan amerikanarna ta sig en funderare på! Dem det rör vet i alla fall redan om vilka de är, frågan är om det/dem accepteras av resten av Amerika. Det måste också accepteras av den nämnda statens medborgare, att Amerika splittras genom den statens beslut. Inte desto mindre är det nödvändigt att de tar ställning för det som är rätt om de ska kunna fortsätta vara Guds utvalda. Kanske finns det andra stater som är beredda att följa efter, jag är inte säker än. Jag har i vilket fall som helst inte hört någon amerikan tala ut om Amerikas nya ogudaktighet, antagligen för att de patriotiska känslorna är så starka. Men att känna patriotism är ju i sig inget brott, snarare en mänsklig rättighet att få göra, men det gäller även icke-amerikaner måste amerikanarna inse, och det är bland annat det som det samtida Amerika förnekar oss svenskar! Så var det inte för några år sedan, då visade de respekt för vår svåra situation (samtidigt som de tog våra kvinnor, men på den tiden var inte USA sett med missunnsamhet av mig i alla fall, för de förtryckte ju inte samtidigt sina egna kvinnor gentemot oss).

Amerikas sjunkande moral på alla fronter är resultatet av ett enda dåligt men övervägt presidentiellt beslut, men ändå skulle antagligen en klar majoritet av amerikanarna säga (med samma motivering som araberna) att de vunnit en moralisk överlägsenhet gentemot europeiska länder på senare år(***), och i synnerhet gentemot ”Sweden” och ”Swedes” som har blivit skällsord i USA. Vi svenskar har ofrivilligt blivit Amerikas lilla hackkyckling, förutom att de hånar oss för våra kvinnor så kallar de oss fega. (Det gjorde de för övrigt mot fransmännen, i samband med att dessa inte ville delta i Irak-koalitionen, också.) Men det blir inte vi som drar till helvetet, så den här hackkycklingen får i alla fall sista ordet! Kanske kommer också den amerikanske presidenten, vem det nu än blir, att hetsa européerna och amerikanarna mot Sverige militärt när inget annat funkar för att få tyst på mig? Men Jag säger som Alarik gjorde till den romerska senaten när han hade belägrat Rom år 408, och senaten hotade genom ”sst”, (sst = standard spagge talk) med vad Roms invånare skulle kunna göra mot belägrarna: ”Ju tätare gräs, desto lättare att skörda”, svarade Alarik.., och nu jag! Det var i så fall för detta syfte som jag föddes.

(***)Nog har de övertaget alltid, men inte moraliskt!

Ett av de ogudaktigas kännetecken är att de blir vansinniga när man står upp och säger det som är rätt, vare sig det rör sig om regimen i Kina, gemene man i arabvärlden, eller USA av idag, även om vi ännu inte som stat har sagt någonting negativt, men som vi upplevde som sant om USA, sedan Olof Palmes dagar. (Men det kommer tids nog när vi får någon med mod och insikt som regeringsledare.) Denna gång kommer gemene amerikan inte att ta kritik med gott mod, och då får vi se om ”de som inte är med oss, är mot oss” gäller även under demokraternas styre. Jag går på linjen; ”den som inte är mot oss är med oss”! Citatet är Kristus. Jag hoppas på Frankrike, Belgien, Thailand och Polen, kanske också Kina och Tyskland, möjligtvis Ungern som har en hyfsad inställning till oss, när det kommer till kvinnor i alla fall, än de flesta andra immigranter från Europa (rätt ska vara rätt)!

Så hur vet jag allt detta, är inte detta vad man skulle kalla för en (irrationell) spådom? Nej, egentligen inte! Jag vet hur spaggar tänker och fungerar efter ett helt liv fullt av negativa erfarenheter, deras ageranden tycks lagbundna och förutsägbara, och eftersom dessa oftast drabbar oss etniska svenskar så blir man antingen tvungen att lära sig, eller gå under (man blir streetsmart helt enkelt). Och amerikanarna är ju nybakade spaggar, så därför kan vi tillämpa våra kunskaper på dem! Jag är medveten om att jag har diagnosen paranoid schizofreni sedan 25-årsåldern, men jag äter medicin som fungerar bra på mig och jag har bra sjukdomsinsikt. Fast har jag inte rätt ändå i mina erfarenheter och beräkningar av hur spaggar fungerar i gäng? Och har jag inte rätt i att Amerika lämnat Gud och gått världens väg de senaste åren? Jag har åtminstone rätten på min sida. Vi svenskar har rätten på vår sida, vi är en stat, och vi har rätt att existera! Det finns andra stater som har rätt att existera, Polen och Thailand bland andra, som också har betalat ett högt pris i form av kvinnoförlust.

Det finns bara en sak kvar för en rättfärdig Obama att göra, nämligen att anklaga mig för rasism! På det kan jag svara, att vi inte sedan vikingatiden har varit slavägare, så det står utom all tvivel, att de som började och fortsatte, fram till sin klimax sommaren 1990, och även fortsatte efter 1990, var européerna och immigranterna från Europa och arabvärlden! Det är lätt för de anglosaxiska amerikanarna att ta till rasistkortet mot oss, de har i alla fall lyckats kapa åt sig en del minoritetskvinnor, så de vet inte hur det känns när man kan räkna arabiska kvinnor med svenska män på högst fem fingrar, skulle jag tro. Men det är högt räknat! De vita amerikanarna har egen skuld i det förflutna, i synnerhet under slaveritiden, men också under apartheidtiden. (Vi har en historisk skuld gentemot ett fåtal – men alla – svenska judar och zigenare, men det är inte dessa som är den stora minoritetsgruppen idag!) Nej, det finns inga likheter mellan det amerikanska samhället och vårt, historiskt sett och kontemporärt!

Ageranden man gör måste alltid vara en avvägning, om man medvetet handlar fel så hamnar man sannolikt i det sluttande planet. Det sluttande planet är en fruktansvärd fiende, och ett självkopplat grepp, som gjort att mången ledare och nation fallit i onåd hos Gud. Senaste i raden; Amerika, Zimbabwe och Ryssland. Tidigare synnerliga exempel; Weimarrepublikens eutanasiprogram som under ”tusenårsriket” övergick till industriell förintelse. Tyskarnas moral föll som en sten, nedför en närmast 90-gradig vinkel på det sluttande planet, med en raketmotor där bak.

P.S. Jag ser ut att få rätt i mitt siande under president Bush´s ämbetsperiod, om att arabvärlden skulle öka sitt tryck på Europa och övriga världen efter att Bush försvunnit från ämbetet. Durban II är bara en kilometerstolpe. (Durban I i Sydafrika ägde rum mellan 31 augusti och 7 september 2001, så det var precis innan 9/11, och före Bush fått tillfälle att visa vad han går för. Man kan inte ta ifrån mannen hans mod!) Man börjar märka att islamisterna har lagt in en högre växel, inte minst i Pakistan, gör man inte? President Obama kommer aldrig att få samma motvilliga respekt från talibanerna och Al-Qaida, som Mr. Bush. Obama gör rätt i att försöka städa upp efter Bush´s vattentortyrkalas, men han är för återhållsam med konventionella medel, möjligheterna till fängslande av krigförande islamister på obestämd tid, till exempel! Till Obama, som ju ändå är en ganska god man idag, avslutar jag personligen med att säga man till man; Ordet är fritt, och den som äger ordet har makten! Citat; Roger Klang

D.S. Den som läser min blogg måste ha märkt att jag sätter ner foten väldigt långsamt, mitt roder svängs i en utdragen och svepande rörelse. Men hur har jag mage att svara på många spaggars (amerikanare i detta fall) omotiverade attack på, och försök att förnedra oss svenska män, genom att våga kritisera det stora Amerika? Jo, för det första; även om man inte kan dra alla över en kam, så är USA också en stat man måste bemöta och ha en politik gentemot, och för det andra så är det de största patrioterna (och religiösa fundamentalisterna, som många snarare är idag av nämnda anledning) som är gladast i att förnedra! Amerikanarna behandlar redan oss, och det har inte varit brukligt av dem i tidigare pre-9/11 epoker, som om vi vore ett land befolkat av enbart tokliberala socialister. Därigenom generaliserar de på precis samma sätt, som de nu har tvingat mig att svara dem på! Jag har alltså motivet, och jag tror inte på att de är ”the land of the brave”, de är inte modigare än några andra spaggar, turkar, palestinier eller vad som helst. Ju tätare gräs, desto lättare att skörda!

M.v.h. Roger Klang, Lund den 28/4/2009

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: