Hem > ekonomi, Inrikespolitik > Kan man göra mer, eller annorlunda, för att stimulera ekonomin i dessa kristider?

Kan man göra mer, eller annorlunda, för att stimulera ekonomin i dessa kristider?

”Anders Borg och Sven Otto Littorin presenterar vårpropositionen: När konjunkturen försämras måste de arbetsmarknadspolitiska programmen öka. I vårpropositionen som vi presenterar i dag satsas 10 nya miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken. Pengarna läggs på aktiva arbetsmarknadsåtgärder och arbetslöshetsförsäkringen.

I spåren av den globala finanskrisen följer uppsägningar och massarbetslöshet. Nu stiger arbetslösheten i praktiskt taget alla länder i Europa.

Nära 90 procent av världens länder befinner sig i lågkonjunktur. Det går inte att isolera Sverige från krisen. Det finns inga utgiftsposter i statsbudgeten som gör att amerikanarna köper fler bilar, det finns inga skatter vi kan sänka som gör att tyskarna köper mera specialstål eller subventioner som gör att kineserna åter börjar importera kullager.

I detta läge blir den viktigaste prioriteringen att dämpa nedgången, att motverka att sysselsättningen faller och förhindra att arbetslösheten biter sig fast.” Citat Anders Borg

Jag har funderat mycket på regeringens krispolitik under de senaste dagarna sedan Anders Borg presenterade vårpropositionen. Jag inser det svåra i att vara finansminister i dessa kristider! Kristider har en tendens att ställa ideologier på ända, vare sig dessa är socialistiska eller kapitalistiska. Det beror helt på vem som sitter i regeringsställning. Men åtminstone på några punkter har jag åsikter om finanspolitiken i propositionen. För det första; Sverige är mycket av en ”tjänsteekonomi” precis som USA. Därför så finns det fortfarande möjlighet att motverka krisen via sänkta skatter för tjänstesektorn, t.ex. genom riktade sänkta arbetsgivaravgifter till tjänsteföretag, även om de 90 övriga procenten av världens länder är i kris. Anders Borg eller Thomas Östros kan inte lyfta Sverige ur krisen, bara företagarna kan göra det, det får man inte glömma! Då gäller det att underlätta för företagarna att driva verksamhet.

”Arbetsmarknadspolitikens syfte är inte att dölja arbetslöshet, oavsett konjunktur. Vi kommer inte använda arbetsmarknadspolitiken för att gömma undan människor eller som en förvaring i väntan på förtidspension. Arbetsmarknadspolitiken måste bygga på aktivering så att de arbetslösa har en chans när jobben kommer.”

Helt riktigt tänkt!

”Den svenska modellen har fungerat väl. Kollektivavtalen, arbetsrätten, ett konstruktivt samarbete mellan parterna och en fungerande lönebildning har skapat stabilitet. Den svenska modellen ska utvecklas och värnas, inte avvecklas.
Regeringen har förstärkt den svenska modellen genom att återupprätta arbetslinjen. Jobbavdraget, förändringen av a-kassan och reformerna inom sjukförsäkringen förstärker drivkrafterna för arbete. Vi har samtidigt minskat kostnaderna för att anställa ungdomar och generellt förstärkt företagsklimatet.”

Stefan Fölster hade rätt när han sade att Anders Borg är den bäste finansminister socialdemokraterna någonsin har haft! Här ser man vilken svag ledare Anders Borg är. Han bygger sitt hus på lösan sand när han säger att han vill utveckla kollektivavtalsprincipen, eller på den traditionella svenska socialistiska ideologin med andra ord.

”Politiken förstärks nu med en bred satsning på aktiva åtgärder. Arbetslinjen stavas i lågkonjunktur aktiv arbetsmarknadspolitik. Alliansregeringen fick väljarnas förtroende att återskapa arbetslinjen, skapa fler vägar tillbaks till arbete och förhindra att människor fastnar i utanförskap. Det förtroendet bär vi med oss även nu i lågkonjunktur.

I vårpropositionen som presenteras idag tillförs 10 miljarder kronor till aktiva åtgärder och arbetslöshetsförsäkringen på tilläggsbudgeten. Mellan 2008 och 2009 tillför vi över 20 miljarder och för de närmaste åren handlar det om en ökning på 50 miljarder kronor.
Antalet personer i åtgärder de kommande åren ökar från 85 000 till 250 000 personer. Andelen av arbetskraften i arbetsmarknadspolitiska program stiger från strax under 2 procent upp till nära nog 5 procent.

Detta är, så vitt vi vet, den kraftigaste utbyggnaden av de aktiva åtgärderna som genomförs i något europeiskt land och en av de största satsningar någonsin.”

Varför var Borg inte ärlig från första stund och sade att; nästan alla dessa 10 miljarder går till arbetslöshetsunderstöd? Thomas Östros fick en gratischans i och med Borgs misslyckande, och han tog den. Jag tror att Östros är en starkare politiker (har tänkandet i högre grad) än dig Anders, jag har sett er i debatt på TV!

[…]”Inriktningen i arbetsmarknadspolitiken under alliansregeringen är att återupprätta traditionell svensk arbetsmarknadspolitik som den brukade utformas innan arbetslinjen övergavs av den förra regeringen. Alliansregeringen justerade ned de arbetsmarknadspolitiska programmen kraftigt under högkonjunkturen, nu justeras de upp när konjunkturen försämras. Det kommer självklart att ske en liknande neddragning av volymerna i åtgärder när konjunkturen åter förstärks och det finns en stark efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken är en effektiv del av den ekonomiskpolitiska arsenalen just därför att åtgärderna kan sättas in snabbt, riktas direkt till de arbetslösa och för att det handlar om tillfälliga stimulanser som verkligen kan göras tillfälliga.”

Det är bra att regeringen ser på arbetslöshet på samma sätt som man gör i USA, där en arbetslöshet över 5 % ses som ett nationellt misslyckande, alternativt en katastrof!

”Det har allt för ofta funnits en attityd att arbetsmarknadspolitik inte är viktigt, inte minst bland ekonomer, i näringslivskretsar och inom moderaterna. Vi delar inte denna syn. Att arbetslinjen i en extrem lågkonjunktur måste kompletteras med arbetsmarknadspolitik är nödvändigt. När den vanliga arbetsmarknaden inte erbjuder tillräckligt med lediga platser blir aktiva åtgärder en möjlighet att tillse att de som förlorar jobbet inte fastnar i utanförskap utan förmås att kunna ta ett jobb när situationen efterhand förbättras. Det är mer effektivt att använda resurser för aktiva åtgärder än breda efterfrågestimulanser.”

Traditionell borgerlig arbetsmarknadspolitik med underlättande för företag, och skattelättnader i form av sänkta arbetsgivaravgifter t.ex, är också arbetsmarknadspolitik! Ge inte Thomas Östros gratispoänger, genom att säga att det inte är så, Borg!

”- Centrala delar i välfärden som utbildning, vård, omsorg och rättsväsende måste fungera även i ekonomiskt svåra tider, säger finansminister Anders Borg. Medborgarna måste ha förtroende för att det offentliga klarar sitt huvuduppdrag.”

Det är bara det att vård- och omsorgspolitiken måste privatiseras i större utsträckning, inte helt, men till en del!

”För att mildra effekterna av den ekonomiska krisen på jobben och de centrala delarna av välfärden föreslår regeringen ökat stöd till kommunsektorn i form av ett tillfälligt konjunkturstöd på 7 miljarder kronor 2010 som utbetalas i december 2009. Samtidigt aviserar regeringen att statsbidraget till kommunerna och landstingen höjs med 5 miljarder kronor 2011 och 2012.”

Jag kan inte och vill inte acceptera, att man skänker pengar till kommunerna, rakt av lika mycket till alla, utan att rikta medlen! Alla kommuner har olika förutsättningar. Kommunerna får inte luras till att se statsbidrag som lösningen på deras problem, eller ett sätt att fylla kommunens kassakista för nya ofta socialistiska projekt!

”Tillsammans med tidigare presenterade åtgärder i budgetpropositionen för 2009 och därefter, satsar regeringen därmed totalt 45 miljarder respektive 60 miljarder kronor 2009 och 2010 för att möta krisen.

Regeringen kommer löpande att pröva om det behövs ytterligare åtgärder. Utrymmet för ytterligare reformer är starkt begränsat. Krisen ska mötas samtidigt som varje åtgärd ska vägas mot effekter på jobben och på de offentliga finanserna. På så vis tar regeringen ansvar för Sverige och värnar välfärden.”

Ja vi får se vart det leder!

M.v.h. Roger Klang, Lund, Sweden 19/4/2009

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: