Hem > Inrikespolitik, Sveriges försvar > Brev till Sten Tolgfors, försvarsvänner och hkv

Brev till Sten Tolgfors, försvarsvänner och hkv

Hej Sten Tolgfors, försvarsvänner, och hkv!

Först och främst vill jag be om er uppmärksamhet och säga att jag och ”min” organisation av försvarsvänner anser att Super-Jas borde få en separat budget, om Sverige bestämmer sig för att införskaffa den! Det är ju uppenbart att försvaret inte kan spara in tillräckligt på annat för att bekosta ett Super-Jas.

I artikeln på Brännpunkt http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1241125.svd den 13/05/2008, ”Nytt samarbete löser försvarskrisen” skriven av Sten Tolgfors, behövs en del tillrättalägganden.

Tolgfors börjar med att hävda att försvarets operativa förmåga är god både hemma och utomlands (materiel, mantal och utbildning nog för att vidmakthålla värnandet av landets territoriella integritet, samtidigt som man kan avsätta resurser till internationella insatser, får man anta då).

Tolgfors säger nämligen ordagrant: ”Försvarets kvalitet är långt bättre än vad som hävdas i debatten. Försvarets förmåga och uppfyllelse av verksamhetsmålen är god, både vad gäller internationella insatser och värnandet av landets territoriella integritet.”

Han fortsätter; ”Men det är också tydligt var problemen finns, nämligen i förmågan att hantera de ekonomiska konsekvenserna av omställningen till ett modernt insatsförsvar.”

Med andra ord så säger ”försvarsministern” att problemet är att försvaret, och i förlängningen ÖB, inte vill eller kan förmå sig att klara av vad Tolgfors kallar ”omställningen till ett modernt insatsförsvar”, eller på ren svenska –  de ekonomiska konsekvenserna är att ÖB inte kan upprätthålla integriteten utan en tillräcklig budget, vilken Tolgfors förvägrar honom!

Att kalla årliga nedskärningar med 3-4 miljarder för omställningar till ett insatsförsvar är ett dåligt skämt! Dessutom sade ju Tolgfors i samma artikel, första stycket i rött ovan, att integritetsförsvaret är ett verksamhetsmål. Hur kan han då samtidigt tala om en omställning till ett insatsförsvar? Det är ett logikfel som har tillkommit när Tolgfors försöker att bemästra ÖB och oss andra, eftersom Tolgfors och Anders Borgs arbetsmål är en ensidig avrustning av Sveriges integritetsförsvar. Då är det inte så konstigt att det uppstår fel i skrivandet. Han säger ju emot sig själv när han säger att vi har ett starkt försvar, vi ska ha ett starkt försvar, men vi ska dra ner budgeten med 3-4 miljarder om året.

Sedan kommer några stycken, som är svåra att kommentera för någon som inte är insatt, angående budgeten i siffror. Så därför lämnar jag det i händerna på hkv-staben att bemöta!

Tolgfors skriver vidare: ”De av Försvarsmakten aviserade verksamhetsneddragningarna är huvudsakligen riktade mot rörliga kostnader, dvs åtgärder som ger resultat i närtid. Effekterna av dessa vore allvarliga för verksamheten. Vissa åtgärder kan endast vara av engångskaraktär, dvs ge effekt endast under 2008, någon av dem leder troligen till att kostnaderna ökar för kommande år.

När piloter inte får flyga under 2008 kan det öka kraven på flygtimmar de kommande åren. Det ekonomiska problemet vore därmed inte löst, utan flyttat framåt i tiden.

Dessa åtgärder kan därmed inte lösa Försvarsmaktens underliggande ekonomiska problem och heller inte balansera ekonomin långsiktigt.”

Detta är helt korrekt, men det var inte piloternas flygtimmar som orsakade de ekonomiska problemen, det var regeringen själv! Så när Sten säger att det ekonomiska problemet inte är löst, så menar han att problemet med ÖB:s självbevarelsedrift för Sveriges värn, inte är löst! Om försvarets ”underliggande ekonomiska problem”, skapade av regeringen har vi kommit fram till, ökar kraven på flygtimmar så måste pengar skjutas till med andra ord! Dessutom är det inte fråga om att balansera ekonomin, det handlar från Tolgfors sida om att strypa försvarets ekonomi, eller hur Tolgfors?

Sedan tar Tolgfors upp fyra punkter, och så vitt jag kan se finns det inte så mycket att säga om de tre första;

1. ”Försvarsmaktens ekonomistyrning förstärks… Försvarsmakten har fått uppdraget att månatligen lämna ekonomiska rapporter och prognoser till regeringen och redovisa ekonomin på förbandsnivå.”

2.  Regeringen har föreslagit en överföring från materielanslaget till förbandsanslaget om 170 miljoner kronor för 2008 på vårens tilläggsbudget…bevilja Försvarsmakten en ut­ökad anslagskredit.

3. ”Det är entydigt så att det krävs strukturella åtgärder för att balansera Försvarsmaktens ekonomi. De ekonomiska problemen kan inte lösas genom neddragningar av Försvarsmaktens ­löpande verksamhet…”

Vid den tredje punkten, avsnittet om att balansera budgeten tar jag nedan efter den 4:e punkten! Men jag är helt överens med Tolgfors om att de ekonomiska problemen inte kan lösas genom neddragningar av Försvarsmaktens ­löpande verksamhet.

4. ”Om en trovärdig färdplan för att skapa balans i Försvarsmaktens ekonomi med hänsyn till ovanstående delmoment tas fram under våren, kan det ge regeringen grund för en ny prövning av ytterligare överföring mellan de båda anslagen i höstens tilläggsbudget.”

Trovärdig färdplan betyder alltså; att om Syrén låter sig föras som en tjur med ring i nosen, så får Syrén i gengäld lite andrum. Men planen står fast, bantningen av försvaret är en kassaapparat för staten att disponera över och flytta pengar ifrån till andra departement och/eller till skattesänkningar! Är det ett ”fair statement”, Tolgfors?

”Men att Försvarsmaktens ekonomi nu balanseras är också nödvändigt med hänsyn till försvarspolitikens långsiktiga inriktning.” säger sedan Tolgfors.

Betyder det att försvarsmaktens långsiktiga inriktning inte är beroende av omvärldens upprustning (jag tänker då på Ryssland)? I så fall, gör dig redo att stå inför rätta för landsförräderi tillsammans med Anders Borg, Tolgfors, minsta lilla som händer som ger återverkningar och jag ska göra allt för att ni ska få betala!

Den inriktningsproposition som försvarsdepartementet nu arbetar med tar sikte på ikraftträdande januari 2010. I den ska försvarets långsiktiga mål och medel, uppgift och utgift vägas av mot varandra och balanseras. Denna nya och förtydligade inriktning för försvaret är efterfrågad och efterlängtad av både Försvarsmakten och försvarspolitiker.

Men visst borde väl inte mål, medel, och utgift vara de faktorer som man balanserar försvarets ekonomi med? Försvarets ekonomi borde avvägas av utrikespolitiska faktorer, både insatsförsvar, men främst territoriell integritet! Allt annat är landsförräderi!

”Det är absolut nödvändigt att denna inriktningsproposition står på solid ekonomisk grund. Propositionen är inte till för att balansera dagens ekonomiska problem, utan för att lägga fast morgon­dagens försvarspolitiska inriktning.”

Det är sant att inriktningspropositionen står på ekonomisk grund, men resten är en ordvrängd lögn, och det vet du, Tolgfors! De ekonomiska problemen har tillkommit genom din och Borgs försorg! Dessa är dagens ekonomiska problem, morgondagens blir än värre, och därmed också morgondagens försvarspolitiska inriktning. Men det låter fint!

Försvarsmakten har fått uppdraget att månatligen lämna ekonomiska rapporter och prognoser till regeringen och redovisa ekonomin på förbandsnivå. Jag är inte så säker på att detta medför säkrare och mer ackurata siffror, jag tippar på att ÖB är ett säkrare informationskort för regeringen. Men lycka till!

Håkan vill jag hjälpa, men Tolgfors vill jag stjälpa! Nästa val röstar jag blankt om ingen med kurage tar över det regeringsstyre som inte existerar idag!

P.S. Artikeln kan även läsas via regeringens informationsutskick på http://www.regeringen.se/sb/d/10171/a/105001

M.v.h. Roger Klang, Lund den 14/05/2008

 

 

 

 

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: