Hem > Filosofi > Samerna versus Sverige – Vilken tillhör Norrland?

Samerna versus Sverige – Vilken tillhör Norrland?

Den 17 dec. 2007 så utropades den fria nationen Lakota http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_1194049.svd . Siouxindianerna har dragit tillbaka alla sina avtal med Förenta Staterna. 1868 skrevs ett fördrag mellan staterna där USA lovade att alla fort och bosättningar skulle avvecklas. Men så fann man guld i Lakotastammens heliga berg Paha Sapa (Svarta bergen). Ett nytt krig bröt ut. Efter det erbjöd sig USA att köpa Svarta bergen och pengar avsattes på ett särskilt konto. Lakotastammen vägrade att sälja sina heliga berg, och pengarna står kvar på kontot än idag.

 

Skottland versus England, Nordirland versus Storbritannien, Skåne versus Sverige, Kosovo versus Serbien, Georgien versus Abkhazien, Palestina versus Israel, Grönland versus Danmark och Lakotastammen versus Förenta Staterna. Många är de tvister som handlar om tillhörighet, familjeband och land. Ryssland har t.ex. på senare tid, enligt Sveriges mening, felaktigt tagit parti för Serbien i fallet Kosovo versus Serbien. Dessa är exempel som kan ge upphov till filosofiska frågeställningar, som vi måste lösa först, innan vi ger oss in på att lösa själva konflikterna!

Så länge som samerna har tvistat om land med Sverige, ska man räkna med att samerna då borde få tillbaka land? De har rätten att nyttja land, de har rätt att rösta i riksdagsvalet och de har till och med ett eget sameting! De har stora fri- och rättigheter jämfört med urbefolkningen i många andra länder. Men förnekar vi dem något, och har dem rätten till detta något? Vi talar faktiskt tusentals år tillbaka i tiden, så det är svårt att hävda deras rätt till Norrland annat än deras demokratiska rättigheter som alla medborgare har i landet Sverige!

Brasilien, skall de vara en nation eller ska majoriteten – portugisättlingarna – lämna över sitt land till indianerna och flytta därifrån? Och vart skulle de i så fall flytta? Brasilien och Sverige är båda demokratier, kom ihåg! Vad/vem är det som ska avgöra, när en minoritetsbefolkning bör få rätten att bli självständiga eller uppgå i en annan stat?

Det är frågor som mänskligheten saknar visdom i, för närvarande. Därför kan det vara läge för filosoferna att ta upp dessa även idag brännande problem! Förvisso har filosoferna klantat till det i det förflutna. Ta bara en sådan lära som marxismen, vilken visade sig medföra massmord och fängslingar av oppositionella i alla kommunistiska diktaturer. Eller den fullständigt, i rättighetsfördelning, snåriga ”utilitarismen” (se nästa stycke). Men jag vet att man kan lära sig någonting med hjälp av filosofi genom att ta del av diskursen som följer, från t.ex. epistemologi! (Epistemologi är läran om vetenskapen, inte läran i en specifik vetenskap i sig, utan vad det är som är kännetecknande för att en vetenskap verkligen är vetenskap.)

Så kanske kan vi lära oss något även inom detta område, även om vi kommer fram till ”familjära” subjektiva bedömningar? Subjektiv snårig filosofi är det bästa man kan hoppas på, som så ofta annars inom detta humanistiska ämne. Jag tänker då på bland annat utilitarismen (läran om att samhället ska inordnas så att största möjliga lycka skall tillfalla största möjliga antal människor). Den läran kan anammas av vilken politisk ideologi som helst (även om de flesta utilitarister är radikala och/eller djurrättsaktivister snarare än reaktionära).

Moralfilosofi och politisk filosofi är förståeligt nog också väldigt subjektiva områden. Men dessa filosofiska inriktningars subjektiva tillstånd gäller i ännu högre grad om filosofiokunniga politiker får agera utifrån sina egna preferenser!

Jag har själv läst praktisk filosofi på universitetet i två år. Denna artikel är en uppmaning till alla filosofer att ta till sig av det här ämnet, och producera något! Nästa gång kan det vara vår tur att få ett ultimatum, som i Lakotanationen och tvisten mot USA, och då gäller det att stå rustad vilken än vårt ställningstagande blir. Varje landtvist bör förvisso ses utifrån sin egen speciella historia! Frågan är hur man ska tolka den historien, och vems tolkning som ska gälla. Kan man folkomrösta om tillhörighet/självständighet, och vem skall i så fall tillåtas rösta, t.ex. i fallet Skåne versus Sverige eller Palestina versus Israel?

Roger Klang, Lund 04/05/2008 

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: